Tagarchief: wegrijden

Wegrijden en Stoppen met de (Les)auto

Wegrijden en stoppen met de auto
Wegrijden en stoppen met de lesauto
Handelen bij wegrijden en stoppen in de auto

Bij het wegrijden en het (vrijwillig) stoppen met de auto in het verkeer, is het belangrijk goed rekening te houden met de overige weggebruikers. Het goed en veelvuldig kijken rondom de auto en het herhaaldelijk kijken in de autospiegels geeft veel informatie die je als automobilist moet verwerken. De informatie die je opneemt is van invloed op je beslissen en handelen. Het tijdig geven van duidelijkheid bij wat je wilt Lees verder Wegrijden en Stoppen met de (Les)auto

Autorijles – Bediening koppeling Schakelen en gas geven

Website autorij-instructie.nl

Bediening koppeling,schakelmechanisme en gastoevoer

De bediening van de koppeling, het schakelmechanisme en de gastoevoer moeten goed, vloeiend en veilig worden uitgevoerd.

De koppeling
De koppeling brengt de verbinding tot stand (of verbreekt die) tussen motor en aangedreven wielen. De bediening zal met gevoel moeten worden uitgevoerd om slijtage te beperken en het geheel vloeiend te laten verlopen. Lees verder Autorijles – Bediening koppeling Schakelen en gas geven

Autorijles – Wegrijden vanuit Stilstand in de (les)auto

Website autorij-instructie.nlWegrijden in de (les) auto

Bij het wegrijden maak je onderscheid tussen:

  • na een stop buiten het verkeer (vanuit parkeerstand)
  • na een stop in het verkeer (bij het optrekken)

Wegrijden na een stop buiten het verkeer
Het wegrijden vanuit parkeerstand geldt als een bijzondere manoeuvre. Hierbij mag het overige verkeer niet (meer dan noodzakelijk) worden gehinderd. Lees verder Autorijles – Wegrijden vanuit Stilstand in de (les)auto