Tagarchief: voorrang

Theorie Test Verkeersregels Verkeerstekens Deel 2

Theorie Verkeersregels Deel 2Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens

Deel 2

Tets je kennis aan de hand van -in totaal 30- afbeeldingen van verschillende verkeerssituaties. Bij iedere afbeelding vind je een vraag om je kennis van de theorie te testen.

Verkeerstheorie: onder andere over de onderwerpen: Lees verder Theorie Test Verkeersregels Verkeerstekens Deel 2

Theorie Test Voorrang verlenen of voor laten gaan

Theorie Verkeersregels Deel 2Theorie – Test: Voorrang verlenen of Voor laten gaan

Voorrang verlenen: het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen. Voorrang is dus geregeld tussen bestuurders onderling. Bij een bestuurder ten opzichte van b.v. een voetganger, spreken we van voor laten gaan. Ken jij de regels van voorrang?  Doe de korte test -met 12 vragen- over het verlenen van voorrang of het voor laten gaan in het verkeer. Lees verder Theorie Test Voorrang verlenen of voor laten gaan

Doorsnijden Rouwstoet Verboden

Verkeersregels rouwstoetBenadering van een rouwstoet in het verkeer

Na twintig jaar is het vanaf 2010 weer verboden om dwars door een rouwstoet te rijden. Het belang van het geven van ruimte aan een rouwstoet gaat veel verder dan het domein van verkeer alleen. Het zegt veel over de mate van respect in de samenleving. Verschillende partijen in de Kamer drongen er echter op aan het verbod te herstellen. Het getuigt niet alleen van respect om een rouwstoet voorrang te verlenen, het is ook goed voor de verkeersveiligheid, betoogde Sander de Rouwe (CDA). Lees verder Doorsnijden Rouwstoet Verboden

Kruispunten herkennen Voorrangskruispunt Gelijkwaardig kruispunt

Kruispunten herkennen  – Naderen en Kijken

Een kruispunt = een kruising of splitsing van wegen. Een eenvoudige omschrijving voor een deel van de wegstructuur waarbij –veelal- complexe verkeersafhandelingen kunnen plaatsvinden. Lees de benoeming van verschillende kruispunten, de aandachtspunten, het kijken en handelen en de vijf taakprocessen, aan de hand waarvan je beslissingen neemt bij deelname aan het verkeer. Lees verder Kruispunten herkennen Voorrangskruispunt Gelijkwaardig kruispunt

Voorrang verlenen – Vóór laten gaan

Website autorij-instructie.nlVoorrang verlenen

Voorrang verlenen is het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen. Er lijkt wel eens onduidelijkheid te bestaan over het verlenen van voorrang of het voor laten gaan. Om dit goed toe te passen moet je een onderscheid maken tussen verkeer; dit zijn alle weggebruikers, en bestuurders; dit zijn alle weggebruikers, behalve voetgangers. Lees verder Voorrang verlenen – Vóór laten gaan