Tagarchief: rvv 1990

Verdrag van Wenen – Verkeersborden en verkeerstekens deel 3

Verkeerstekens –  verdrag van Wenen 1968

Deel 3
In deel 3 van het verdrag van Wenen weergave en beschrijving van de verkeersborden, vergelijkbaar met bijlage 1 van het RVV 1990.

Het betreft een aangepaste weergave met  verwijzing naar de Nederlandse verkeersborden volgens het RVV 1990, bijlage 1.  In deel 2 vindt u algemene informatie over verkeersborden en verkeerstekens.  Voor de originele tekst gaat u naar:  wetten.overheid.nl  Lees verder Verdrag van Wenen – Verkeersborden en verkeerstekens deel 3

RVV 1990 Wijzigingen aantal verkeersregels

Website autorij-instructie.nlBesluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met onder meer verduidelijking van de regels met betrekking tot veilig en stabiel vervoer van rolstoelgebruikers en aanpassing van verkeersborden ten behoeve van kleurenblinden Lees verder RVV 1990 Wijzigingen aantal verkeersregels

RVV 1990 Nederlands en Engels Artikel 1

Website autorij-instructie.nlHoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
For the purpose of the present
Decree and all provisions that flow from it, thumb the meaning of the following terms shall be as follows:

Aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers
Trailer: vehicles that are pulled by another vehicle or are clearly intended to be so pulled, diagnosis including semi-trailers Lees verder RVV 1990 Nederlands en Engels Artikel 1

RVV 1990 Artikel 1 en 2

Website autorij-instructie.nlRVV 1990

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens staat de regelgeving beschreven waar we ons als weggebruikers aan behoren te houden. Versie – 1 januari 2011- van artikel 1 (begripsbepalingen) en artikel 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zoals gepubliceerd door de Overheid. Tevens is binnen het reglement opgenomen:

Lees verder RVV 1990 Artikel 1 en 2

Verkeerstheorie voor Gevorderden – RVV 1990

Theorie – Verkeerstheorie voor gevorderden

Voor het behalen van de diverse rijbewijzen moet je eerst een theorie-examen afleggen. De belangrijkste zaken die je als weggebruiker of bestuurder moet weten, and komen in de diverse theorie-boeken aan de orde. Voor het behalen van het rij-instructeursdiploma-B zal je de verkeerswet, regel- en bordenkennis etc.  goed genoeg moeten kennen om de aspirant automobilisten (leerlingen) in de lesauto goed op te leiden en van het juiste advies te kunnen voorzien. Van de gemiddelde bestuurder wordt een dergelijke brede kennis niet verlangd, maar…doe uit interesse of als uitdaging onderstaande test en kijk of jouw kennis oké is. Lees verder Verkeerstheorie voor Gevorderden – RVV 1990

RVV 1990 – Begripsbepalingen

Website autorij-instructie.nl
Verkeersregels – RVV 1990 – Begripsbepalingen

Het RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens kent in Artikel 1 definities die ons duidelijk moeten maken wat, waar, wanneer en hoe we bepaalde zaken in het verkeer moeten beoordelen. In dit artikel geef ik in alfabetische volgorde de definities weer, aangevuld met zaken waar je mogelijk in het dagelijkse verkeer mee te maken krijgt of je voordeel mee kunt doen. Lees verder RVV 1990 – Begripsbepalingen