Tagarchief: remmen

Wegrijden en Stoppen met de (Les)auto

Wegrijden en stoppen met de auto
Wegrijden en stoppen met de lesauto
Handelen bij wegrijden en stoppen in de auto

Bij het wegrijden en het (vrijwillig) stoppen met de auto in het verkeer, is het belangrijk goed rekening te houden met de overige weggebruikers. Het goed en veelvuldig kijken rondom de auto en het herhaaldelijk kijken in de autospiegels geeft veel informatie die je als automobilist moet verwerken. De informatie die je opneemt is van invloed op je beslissen en handelen. Het tijdig geven van duidelijkheid bij wat je wilt Lees verder Wegrijden en Stoppen met de (Les)auto

Autorijles – Rijden van Kruispunten

Website autorij-instructie.nlGedrag nabij en op kruispunten

Op een kruispunt komen meerdere verkeersstromen bij elkaar die daar in verschillende richtingen verder kunnen gaan. Sommige kruispunten zijn uitgevoerd als een klein plein (minirotonde). Deze bijzondere uitvoering is benoemd onder het onderdeel “bijzondere weggedeelten”. Een kruispunt wordt met de nodige voorzichtigheid genaderd. Zo kan niet alleen aan de voorrangsverplichting worden voldaan, maar kan ook beter worden gereageerd wanneer men zelf voorrang heeft, maar eventueel niet krijgt. Lees verder Autorijles – Rijden van Kruispunten

Autorijles – Rijden van Rechte en Bochtige wegen in de (les) auto

Website autorij-instructie.nl

Rijden op rechte weggedeelten en het volgen van bochten in de (les)auto

Bij het berijden van wegen moet je rekening houden met een aantal factoren, zoals:

  • de wegstructuur (al dan niet verdeeld in meerdere rijbanen met rijstroken en/of al dan niet voorzien van fiets- en voetpaden)
  • het soort weg (autoweg, autosnelweg of “gewone” wegen)
  • de plaats waar de weg is gelegen (binnen of buiten de bebouwde kom)
  • de bebakening, markering, signalering, wegverharding en dergelijke
  • andere omstandigheden zoals verkeersdrukte, het weer, aanwezige bebouwing, zicht

Lees verder Autorijles – Rijden van Rechte en Bochtige wegen in de (les) auto