Tagarchief: maximumsnelheid

Maximumsnelheid op Nederlandse wegen 130 km/u

Maximum 130 km/u op autosnelwegen

Het kabinet wil de maximumsnelheid op zoveel mogelijk autosnelwegen verhogen naar 130 kilometer per uur. Dat zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en het levert een kortere reistijd op. Daarom wordt per 1 september 2012 de maximumsnelheid verhoogd op bijna 60% van de autosnelwegen. Lees verder Maximumsnelheid op Nederlandse wegen 130 km/u

Hogere snelheid bromfiets

InfoNuMaximumsnelheid voor de bromfiets 45 km/uur

Nieuwsbericht | 23-11-2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat besloten dat de maximumsnelheid van de bromfiets op de rijbaan wordt verhoogd naar 45 km/uur.
Door verhoging van de maximum bromfietssnelheid op de rijbaan kunnen bromfietsers als meer gelijkwaardige weggebruikers meerijden met het autoverkeer. Hierdoor neemt de kans op onveilige situaties tussen bromfietsers en automobilisten af.
De maximumsnelheid van de bromfiets op het (brom)fietspad blijft ongewijzigd, dus 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 40 km/uur buiten de bebouwde kom. Naar verwachting treedt de nieuwe maximumsnelheid van de bromfiets op de rijbaan medio 2008 in werking.

Deze verhoging vloeit voort uit de maatregel ‘Bromfiets op de rijbaan’ die inhoudt dat bromfietsers op de meeste plaatsen binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden in plaats van op het fietspad. De huidige maximumsnelheid van de bromfiets binnen de bebouwde kom is 30 km/uur, terwijl automobilisten daar doorgaans 50 km/uur mogen rijden. Snelheidsverschillen tussen voertuigen op dezelfde rijstrook kunnen leiden tot irritatie, onveilige situaties en doorstromingsproblemen. De maximumsnelheid van 45 km/uur komt overeen met de snelheid waarvoor bromfietsen gebouwd zijn (constructiesnelheid) en is ook gelijk aan de maximumsnelheid die nu al geldt voor brommobielen (die ook onder de categorie bromfietsen vallen). Waar een lagere algemene snelheidslimiet van toepassing is (bijvoorbeeld in 30 km-gebieden) geldt deze ook voor de bromfiets.

De maximumsnelheid van gehandicaptenvoertuigen op de rijbaan wordt eveneens 45 km/uur. Ook voor gehandicaptenvoertuigen geldt dat meerijden met het autoverkeer de veiligheid en doorstroming op de rijbaan ten goede komt.
De maximumsnelheid van de snorfiets blijft ongewijzigd, dat wil zeggen: 25 km/uur, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Caravans snelheid maximaal 90 km per uur

Website autorij-instructie.nlAuto met caravan van 80 naar 90

Met ingang van 1 mei 2009 is de maximum toegestane snelheid van personen-  en bestelauto’s met aanhangers of caravans op autowegen en autosnelwegen verhoogd tot 90 km per uur. Deze snelheid gaat gelden voor auto’s met aanhangers die wanneer ze beladen zijn niet meer wegen dan 3.500 kg. Lees verder Caravans snelheid maximaal 90 km per uur