Tagarchief: kijkgedrag

Gevaarherkenning – Aandachtspunten bij deelname aan het verkeer

Gevaarherkenning is een essentieel onderdeel van de rijtaak. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat onvoldoende vaardigheid in gevaarherkenning een belangrijke rol speelt in het ontstaan van ongevallen, met name ongevallen waarbij beginnende bestuurders betrokken zijn. Goede gevaarherkenning houdt niet alleen in dat je het gevaar tijdig opmerkt en herkent, maar ook de ernst van het (mogelijk) gevaar goed inschat en weet wat je moet doen om het gevaar af te wenden. Daarbij is niet alleen verkeersinzicht, maar ook zelfinzicht van belang. Lees verder Gevaarherkenning – Aandachtspunten bij deelname aan het verkeer

Autorijles – Tegemoet komen en Ingehaald worden in de (les) auto

Website autorij-instructie.nlTegemoet komen – ingehaald worden

Dit onderdeel betreft situaties waarbij tegemoet komende en elkaar (links of rechts) inhalende bestuurders gebruik maken van dezelfde rijbaan.  Tegemoet komen is slechts van toepassing als de beschikbare ruimte onvoldoende is om elkaar ongehinderd te passeren. In een degelijke situatie hebben beide bestuurders dezelfde verplichting (artikel 5 Wegenverkeerswet “Kapstokartikel”) ten opzichte van elkaar. Lees verder Autorijles – Tegemoet komen en Ingehaald worden in de (les) auto

Autorijles – Afslaan Kijken Van richting veranderen

Website autorij-instructie.nlAfslaan en van richting veranderen

Je moet je als bestuurder, naast de voorbereidende handelingen die nodig zijn om verantwoord te kunnen afslaan, houden aan de bijzondere verplichtingen die op kruispunten gelden. Deze verplichtingen zijn omschreven in het onderdeel “gedrag nabij en op kruispunten”.
Afslaan betekent dat er meestal een bocht moet worden gereden. Daarbij zijn beheersing van het voertuig Lees verder Autorijles – Afslaan Kijken Van richting veranderen

Autorijles – Rijden van Kruispunten

Website autorij-instructie.nlGedrag nabij en op kruispunten

Op een kruispunt komen meerdere verkeersstromen bij elkaar die daar in verschillende richtingen verder kunnen gaan. Sommige kruispunten zijn uitgevoerd als een klein plein (minirotonde). Deze bijzondere uitvoering is benoemd onder het onderdeel “bijzondere weggedeelten”. Een kruispunt wordt met de nodige voorzichtigheid genaderd. Zo kan niet alleen aan de voorrangsverplichting worden voldaan, maar kan ook beter worden gereageerd wanneer men zelf voorrang heeft, maar eventueel niet krijgt. Lees verder Autorijles – Rijden van Kruispunten

Autorijles – Rijstrook wisselen Zijdelingse verplaatsingen

Website autorij-instructie.nlRijstrook wisselen en andere zijdelingse verplaatsingen

Dit onderdeel gaat in op die verplaatsingen welke niet direct verband houden met manoeuvres als afslaan, nurse inhalen en invoegen en uitvoegen. Het wisselen van rijstrook en andere zijdelingse verplaatsingen zijn bijzondere manoeuvres. Bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre moet je alle weggebruikers (bestuurders én voetgangers) voor laten gaan. Lees verder Autorijles – Rijstrook wisselen Zijdelingse verplaatsingen

Kijkgedrag en gebruik van de spiegels in de (les)auto

Kijkengedrag en spiegelen in de auto
Kijkgedrag in de (les)auto
Kijken en de autospiegels

Als rij-instructeur voer je geregeld een strijd in de auto over het toe te passen kijkgedrag. Vaak krijg je de reactie: ‘maar er is niets’. Realiseer je dan dat je wel gekeken moet hebben, alvorens je zeker weet dat er niets is! In dit artikel wil ik het belang van een goed kijkgedrag nader toelichten en -vanuit mijn eigen visie- motiveren. Het gaat er niet om een ‘kunstje’ aan te leren, maar wel om het kijken een geautomatiseerd onderdeel van je rijgedrag te laten worden, Lees verder Kijkgedrag en gebruik van de spiegels in de (les)auto

Gebruik van de richtingaanwijzer in de (les)auto

Gebruik van de richtingaanwijzerGebruik van de richtingaanwijzer

Omdat de richtingaanwijzer tijdens het autorijden nogal eens op het verkeerde moment (of niet) gebruikt wordt, volgen in dit artikel aanwijzingen om de richtingaanwijzer op de juiste manier te gebruiken.  Stap voor stap wordt uitgelegd, hoe en wanneer je de richtingaanwijzer vóór en tijdens het autorijden moet gebruiken. Er worden verschillende verkeerssituaties besproken, zoals: vanuit een stilstaande situatie, alvorens rechts of links af te slaan, bij en op een rotonde en meer. Lees verder Gebruik van de richtingaanwijzer in de (les)auto

Rijden autosnelweg – Invoegen en uitrijden

Rijden en kijken op de autosnelwegRijden autosnelweg 

Bij nadering en rijden van een autosnelweg is het belangrijk ongeveer eenzelfde snelheid te hebben als het verkeer dat zich op de doorgaande rijbaan (=snelweg) bevindt. Bij een juiste snelheid, een correct kijkgedrag en juist handelen hoeft het invoegen en uitrijden geen problemen te geven. In dit artikel tips en aanwijzingen voor de juiste uitvoering hiervan. Lees verder Rijden autosnelweg – Invoegen en uitrijden