Tagarchief: gelijkwaardig kruispunt

Rijden Gelijkwaardige en Voorrangskruispunten

 Rijden en handelen bij kruispunten

Een kruispunt is een kruising of splitsing van wegen. Dit kun je zien als een kruispunt in de vorm van: een + , een T-splitsing , of een Y -splitsing. Er zijn kruispunten van gelijke orde (ook wel gelijkwaardige kruispunten genoemd), waarbij je bestuurders van rechts voorrang moet verlenen, én je hebt kruispunten waar je het handelen moet aanpassen zoals dat door de geplaatste verkeerstekens van je verlangd wordt (denk aan voorrangs-kruispunten, verkeerslichten, verplichte rijrichting enz.) Als je een kruispunt op grote afstand herkend, ben je in staat in grote lijnen alvast een voorspelling te maken van het gedrag dat mogelijk van je verlangd gaat worden. Rijdend op een voorrangsweg houd je over het algemeen je snelheid aan, terwijl je een kruispunt van gelijke orde met minder snelheid nadert. Je rijgedrag bij naderen van kruispunten stem je uiteraard ook altijd af op de weersomstandigheden en de drukte op en om het kruispunt dat je nadert en wilt overrijden of waar je wilt afslaan. Lees verder Rijden Gelijkwaardige en Voorrangskruispunten

Kruispunten herkennen Voorrangskruispunt Gelijkwaardig kruispunt

Kruispunten herkennen  – Naderen en Kijken

Een kruispunt = een kruising of splitsing van wegen. Een eenvoudige omschrijving voor een deel van de wegstructuur waarbij –veelal- complexe verkeersafhandelingen kunnen plaatsvinden. Lees de benoeming van verschillende kruispunten, de aandachtspunten, het kijken en handelen en de vijf taakprocessen, aan de hand waarvan je beslissingen neemt bij deelname aan het verkeer. Lees verder Kruispunten herkennen Voorrangskruispunt Gelijkwaardig kruispunt