Tagarchief: autorijles

Wegrijden en Stoppen met de (Les)auto

Wegrijden en stoppen met de auto
Wegrijden en stoppen met de lesauto
Handelen bij wegrijden en stoppen in de auto

Bij het wegrijden en het (vrijwillig) stoppen met de auto in het verkeer, illness is het belangrijk goed rekening te houden met de overige weggebruikers. Het goed en veelvuldig kijken rondom de auto en het herhaaldelijk kijken in de autospiegels geeft veel informatie die je als automobilist moet verwerken. De informatie die je opneemt is van invloed op je beslissen en handelen. Het tijdig geven van duidelijkheid bij wat je wilt Lees verder Wegrijden en Stoppen met de (Les)auto

Autorijles – Rijden van Rechte en Bochtige wegen in de (les) auto

Website autorij-instructie.nl

Rijden op rechte weggedeelten en het volgen van bochten in de (les)auto

Bij het berijden van wegen moet je rekening houden met een aantal factoren, zoals:

  • de wegstructuur (al dan niet verdeeld in meerdere rijbanen met rijstroken en/of al dan niet voorzien van fiets- en voetpaden)
  • het soort weg (autoweg, autosnelweg of “gewone” wegen)
  • de plaats waar de weg is gelegen (binnen of buiten de bebouwde kom)
  • de bebakening, markering, signalering, wegverharding en dergelijke
  • andere omstandigheden zoals verkeersdrukte, het weer, aanwezige bebouwing, zicht

Lees verder Autorijles – Rijden van Rechte en Bochtige wegen in de (les) auto

Navigatie in de Lesauto verplicht

Website autorij-instructie.nl

Navigatie tijdens de rijles

Met ingang van  1 september 2011 moet iedere lesauto waarmee een praktijkexamen voor het rijbewijs B wordt afgenomen uitgerust zijn met een goed werkend navigatiesysteem. De examinatoren van het CBR kunnen er dan voor kiezen de examenkandidaten zelfstandig te laten rijden met gebruik van het navigatiesysteem in de lesauto. Lees verder Navigatie in de Lesauto verplicht

Rijklaar maken van het voertuig – de (les)auto

Rijklaar maken van het voertuig – ‘Rijprocedure B’

Voordat er met het voertuig aan het verkeer wordt deelgenomen moet het rijklaar gemaakt worden. Hierbij worden stoel en spiegels afgesteld zoals nader beschreven. De aanwezige veiligheidsgordels moet op de voorgeschreven wijze gebruikt worden. Lees verder Rijklaar maken van het voertuig – de (les)auto

Rijles vanaf 16,5 jaar definitief 15 maart 2018

2toDrive
Autorijles vanaf 16, hospital 5 jaar

Het begeleid autorijden oftewel 2toDrive is eind 2010 ingevoerd. Er was eerder al sprake van het verlagen van de leeftijdsgrens voor het behalen van het rijbewijs-B (personenauto). Wat zijn de eisen en de voorwaarden zijn voor zowel de aspirant- bestuurder/automobilist, als de aangemelde begeleiders? Lees verder Rijles vanaf 16,5 jaar definitief 15 maart 2018

Instappen – Uitstappen in de Lesauto

Instappen en uitstappen bij de autorijles

Zowel  het instappen als uitstappen in de (les)auto moet je volgens een bepaalde procedure benaderen en uitvoeren. Deze procedure is noodzakelijk om de veiligheid voor jezelf en anderen in het verkeer zoveel mogelijk in acht te nemen. Alhoewel er tegenwoordig veelal in parkeervakken geparkeerd kan worden, volgt onderstaand een overzicht van de wijze van handelen als de auto aan de rechterzijde van de rijbaan langs de trottoirband staat opgesteld. Lees verder Instappen – Uitstappen in de Lesauto

Zit- en stuurafstelling en afstellen van de autospiegels

 

Zithouding en afstellen van autospiegels, gordel en hoofdsteunAutorijles – Zithouding in de auto – Afstellen van de spiegels

Een goede en ontspannen zithouding in de auto draagt bij aan de verkeersveiligheid tijdens het rijden en zorgt voor minder spanning en vermoeidheidsklachten bij deelname aan het verkeer.

De stoelafstemming moet vervolgens zó zijn, dat je én een goed zicht hebt in de spiegels én alle noodzakelijke bedieningsorganen in de auto goed en soepel kunt bedienen.

Voor het afstellen van de buitenspiegel(s) en binnenspiegel in de (les)auto geldt dat deze  een zo groot mogelijk deel van de weg naast en achter de auto zichtbaar maken, zodat je jezelf uiteindelijk een zo goed mogelijk beeld kunt vormen van het verkeer rondom de auto. Je zorgt altijd eerst voor een goede zithouding en daarna -als je eenmaal goed zit- stel je de spiegels pas goed af. Als laatste de autogordel, zodat je tijdens het afstellen voldoende bewegings-vrijheid hebt. Lees verder Zit- en stuurafstelling en afstellen van de autospiegels

Starten en afzetten van de motor in de (les)auto

Starten en afzetten van de motorStarten en afzetten van de motor in de (les)auto

Bij het starten van de motor en het afzetten van de motor vóór en na de rijles moet je een aantal handelingen verrichten, die ook na het behalen van je rijbewijs van nut blijven. De beschreven handelingen zal je uiteindelijk uitvoeren zonder er bij na te hoeven denken; het wordt een geautomatiseerd proces. Door deze handelingen en controles standaard voor jezelf uit te voeren blijft jij ‘de baas’ over de auto en kom je niet snel voor verrassingen te staan. Je voorkomt bijvoorbeeld dat de auto gaat rollen, verlichting blijft branden etc. Dit gaat vooral op als er meerdere personen gebruik maken van dezelfde auto, omdat je niet weet hoe een ander de auto ‘afsluit’. Lees verder Starten en afzetten van de motor in de (les)auto

Remmen en remtechniek in de (Les)Auto

Remmen of stoppen met de lesauto

Bij het maken van een verkeersstop kun je een onderscheid maken tussen vrijwillig stoppen en onvrijwillig stoppen. Bij vrijwillig stoppen moet je denken aan in- en uit laten stappen van passagiers, ask snel afgeven van een pakketje enz. Bij onvrijwillig stoppen is dit noodzakelijk omdat een situatie in het verkeer dit van je verlangt. Alhoewel je in beide gevallen goed en juist moet kijken en veilig moet handelen alvorens te stoppen, vind je onderstaand de wijze van handelen bij een stop uit noodzaak in het verkeer. Lees verder Remmen en remtechniek in de (Les)Auto

Rechts en Links Afslaan met de (Les)Auto

Kijken en handelen bij afslaan op kruispunten

Bij het naderen van een kruispunt kun je -ver vooruit kijkend- al veel informatie opdoen. Door tijdig signaleren van verkeersborden, verkeerstekens, fietsstroken, mogelijke obstakels, verkeersdrukte enz., kun je op afstand al een inschatting maken van wat je te wachten staat. Over het algemeen nader je een kruispunt met geringe snelheid,  in de tweede versnelling. Door tijdig snelheid minderen en een actief en gericht kijkgedrag, geef je jezelf de rust en tijd de verkeersstromen op en om het kruispunt te overzien en je handelen hier op aan te passen. Door goed inschatten van het gedrag van de overige weggebruikers, kun je zelf vaak vloeiend doorrijden zonder onnodig te remmen, wat de rust in het verkeer, de doorstroming en het milieu ten goede komt. Lees verder Rechts en Links Afslaan met de (Les)Auto