Categorie archief: Rijles Rijprocedure B

wijze en volgorde van handelen in het verkeer en de te volgen procedure tijdens je rijlessen in vele verschillende verkeerssituaties

Voertuigcontrole in de (les)auto

Controle van de auto – Autorijles

Voordat je bij het CBR rijexamen doet, moet je over vele vaardigheden beschikken, die je uiteindelijk tot een goed (beginnend) en veilig rijdend automobilist maken. Eén van de vele onderdelen die je moet beheersen is de voertuigcontrole, die getoetst wordt voor je aan het rijexamen begint. Je rij-examen begint met een inleidend gesprek met de examinator, waarna je vervolgens naar de lesauto loopt. Lees verder Voertuigcontrole in de (les)auto

Instappen – Uitstappen in de Lesauto

Instappen en uitstappen bij de autorijles

Zowel  het instappen als uitstappen in de (les)auto moet je volgens een bepaalde procedure benaderen en uitvoeren. Deze procedure is noodzakelijk om de veiligheid voor jezelf en anderen in het verkeer zoveel mogelijk in acht te nemen. Alhoewel er tegenwoordig veelal in parkeervakken geparkeerd kan worden, volgt onderstaand een overzicht van de wijze van handelen als de auto aan de rechterzijde van de rijbaan langs de trottoirband staat opgesteld. Lees verder Instappen – Uitstappen in de Lesauto

Controlelampjes en symbolen op het dashboard – Voertuigkennis

Controlelampjes in de autoControlelampjes in de (les) auto

Uit onderzoek is gebleken dat het met de voertuigkennis en de kennis van de symbolen (en de functies hiervan) in de auto matig gesteld is. Zowel mannen als vrouwen scoorden slecht; beide groepen kwamen niet tot een voldoende.  Om het geheugen nog eens op te frissen onderstaand de meest voorkomende symbolen en de functies van de controlelampjes in de auto. Lees verder Controlelampjes en symbolen op het dashboard – Voertuigkennis

Zit- en stuurafstelling en afstellen van de autospiegels

 

Zithouding en afstellen van autospiegels, gordel en hoofdsteunAutorijles – Zithouding in de auto – Afstellen van de spiegels

Een goede en ontspannen zithouding in de auto draagt bij aan de verkeersveiligheid tijdens het rijden en zorgt voor minder spanning en vermoeidheidsklachten bij deelname aan het verkeer.

De stoelafstemming moet vervolgens zó zijn, dat je én een goed zicht hebt in de spiegels én alle noodzakelijke bedieningsorganen in de auto goed en soepel kunt bedienen.

Voor het afstellen van de buitenspiegel(s) en binnenspiegel in de (les)auto geldt dat deze  een zo groot mogelijk deel van de weg naast en achter de auto zichtbaar maken, zodat je jezelf uiteindelijk een zo goed mogelijk beeld kunt vormen van het verkeer rondom de auto. Je zorgt altijd eerst voor een goede zithouding en daarna -als je eenmaal goed zit- stel je de spiegels pas goed af. Als laatste de autogordel, zodat je tijdens het afstellen voldoende bewegings-vrijheid hebt. Lees verder Zit- en stuurafstelling en afstellen van de autospiegels

Starten en afzetten van de motor in de (les)auto

Starten en afzetten van de motorStarten en afzetten van de motor in de (les)auto

Bij het starten van de motor en het afzetten van de motor vóór en na de rijles moet je een aantal handelingen verrichten, die ook na het behalen van je rijbewijs van nut blijven. De beschreven handelingen zal je uiteindelijk uitvoeren zonder er bij na te hoeven denken; het wordt een geautomatiseerd proces. Door deze handelingen en controles standaard voor jezelf uit te voeren blijft jij ‘de baas’ over de auto en kom je niet snel voor verrassingen te staan. Je voorkomt bijvoorbeeld dat de auto gaat rollen, verlichting blijft branden etc. Dit gaat vooral op als er meerdere personen gebruik maken van dezelfde auto, omdat je niet weet hoe een ander de auto ‘afsluit’. Lees verder Starten en afzetten van de motor in de (les)auto

Remmen en remtechniek in de (Les)Auto

Remmen of stoppen met de lesauto

Bij het maken van een verkeersstop kun je een onderscheid maken tussen vrijwillig stoppen en onvrijwillig stoppen. Bij vrijwillig stoppen moet je denken aan in- en uit laten stappen van passagiers, ask snel afgeven van een pakketje enz. Bij onvrijwillig stoppen is dit noodzakelijk omdat een situatie in het verkeer dit van je verlangt. Alhoewel je in beide gevallen goed en juist moet kijken en veilig moet handelen alvorens te stoppen, vind je onderstaand de wijze van handelen bij een stop uit noodzaak in het verkeer. Lees verder Remmen en remtechniek in de (Les)Auto

Rijden Gelijkwaardige en Voorrangskruispunten

 Rijden en handelen bij kruispunten

Een kruispunt is een kruising of splitsing van wegen. Dit kun je zien als een kruispunt in de vorm van: een + , een T-splitsing , of een Y -splitsing. Er zijn kruispunten van gelijke orde (ook wel gelijkwaardige kruispunten genoemd), waarbij je bestuurders van rechts voorrang moet verlenen, én je hebt kruispunten waar je het handelen moet aanpassen zoals dat door de geplaatste verkeerstekens van je verlangd wordt (denk aan voorrangs-kruispunten, verkeerslichten, verplichte rijrichting enz.) Als je een kruispunt op grote afstand herkend, ben je in staat in grote lijnen alvast een voorspelling te maken van het gedrag dat mogelijk van je verlangd gaat worden. Rijdend op een voorrangsweg houd je over het algemeen je snelheid aan, terwijl je een kruispunt van gelijke orde met minder snelheid nadert. Je rijgedrag bij naderen van kruispunten stem je uiteraard ook altijd af op de weersomstandigheden en de drukte op en om het kruispunt dat je nadert en wilt overrijden of waar je wilt afslaan. Lees verder Rijden Gelijkwaardige en Voorrangskruispunten

Rechts en Links Afslaan met de (Les)Auto

Kijken en handelen bij afslaan op kruispunten

Bij het naderen van een kruispunt kun je -ver vooruit kijkend- al veel informatie opdoen. Door tijdig signaleren van verkeersborden, verkeerstekens, fietsstroken, mogelijke obstakels, verkeersdrukte enz., kun je op afstand al een inschatting maken van wat je te wachten staat. Over het algemeen nader je een kruispunt met geringe snelheid,  in de tweede versnelling. Door tijdig snelheid minderen en een actief en gericht kijkgedrag, geef je jezelf de rust en tijd de verkeersstromen op en om het kruispunt te overzien en je handelen hier op aan te passen. Door goed inschatten van het gedrag van de overige weggebruikers, kun je zelf vaak vloeiend doorrijden zonder onnodig te remmen, wat de rust in het verkeer, de doorstroming en het milieu ten goede komt. Lees verder Rechts en Links Afslaan met de (Les)Auto

Voorbij gaan en Tegemoet komen in de (Les)Auto

Tegemoet komen of voorbij gaan

Voorbijgaan is het passeren van een object, of obstakel dat niet deelneemt aan het verkeer, maar op de weg wel een belemmering vormt dat je tijdig moet zien en veilig moet voorbij rijden. Denk hierbij aan een dubbel geparkeerd voertuig, een op de weg geplaatste container, een tijdelijk afzetting bij wegwerkzaamheden, of een willekeurig ander voorwerp dat je aandacht vraagt. Onder normale omstandigheden zal je van tegemoetkomend verkeer geen hinder hoeven ondervinden. Zijn de wegen echter smal, voertuigen breed of medeweggebruikers onoplettend, dan kan uitwijken of handelen vereist zijn. Lees verder Voorbij gaan en Tegemoet komen in de (Les)Auto

Inhalen – Ingehaald worden met de (Les)Auto

Goed en regelmatig kijken rondom de auto, en een goed gebruik van de spiegels is van belang om veilig, vlot en soepel in te kunnen halen als dit nodig mocht zijn. Door een goede manier van kijken en spiegelen ben je in staat het goede moment te kiezen om je besluit in te halen om te zetten in handelen. Haal alleen in als dit verantwoord is om te doen en je voldoende ver vooruit kunt kijken,  zonder jezelf en andere weggebruikers te hinderen of in gevaar te brengen. Bij ingehaald worden ben je dankzij regelmatig kijken in je binnenspiegel en linker buitenspiegel, voor, naast en achter de auto in staat tijdig op te merken dat je ingehaald wordt of gaat worden. In de praktijk kan het nogal eens voor komen dat je de fouten van anderen weggebruikers op moet vangen en b.v. de ander door snelheid te minderen, afstand te creëren of door je koers enigszins te verleggen kan helpen. Voldoende ver vooruitkijken en een goed spiegelgedrag kunnen jou hierbij helpen. Lees verder Inhalen – Ingehaald worden met de (Les)Auto