Categorie archief: Autorijles Rijprocedure B

Te volgen procedures bij de autorijles voor het behalen van het rijbewijs-B

Autorijles – Tegemoet komen en Ingehaald worden in de (les) auto

Website autorij-instructie.nlTegemoet komen – ingehaald worden

Dit onderdeel betreft situaties waarbij tegemoet komende en elkaar (links of rechts) inhalende bestuurders gebruik maken van dezelfde rijbaan.  Tegemoet komen is slechts van toepassing als de beschikbare ruimte onvoldoende is om elkaar ongehinderd te passeren. In een degelijke situatie hebben beide bestuurders dezelfde verplichting (artikel 5 Wegenverkeerswet “Kapstokartikel”) ten opzichte van elkaar. Lees verder Autorijles – Tegemoet komen en Ingehaald worden in de (les) auto

Autorijles – Inhalen of voorbij gaan in de (les) auto

Website autorij-instructie.nlInhalen en voorbij gaan

Inhalen gebeurt door weggebruikers onderling. Obstakels worden niet ingehaald, maar voorbij gegaan. Onder obstakels worden onder andere verstaan

 • Geparkeerde voertuigen
 • Op de rijbaan aanwezige containers, afzettingsmiddelen
 • Andere voorwerpen die niet aan het verkeer deelnemen

Lees verder Autorijles – Inhalen of voorbij gaan in de (les) auto

Autorijles – Verkeersinzicht en belangen andere weggebruikers

Website autorij-instructie.nlOp juiste en veilige wijze deelnemen aan het verkeer

Verkeersinzicht
Om op een juiste en veilige wijze aan het verkeer deel te kunnen nemen, is onder andere “verkeersinzicht” noodzakelijk. Dit betekent het tijdig onderkennen van en inspelen op:

 • Concrete verkeerssituatie.
 • Situaties die zich gaan ontwikkelen.
 • Situaties die zich op een bepaalde manier kunnen gaan ontwikkelen (voorspellen)

Lees verder Autorijles – Verkeersinzicht en belangen andere weggebruikers

Autorijles – Algemene bediening van de (les)auto

Website autorij-instructie.nlAlgemene opmerkingen bij de bediening van de (les)auto

Als een bocht wordt gereden waarvoor een andere versnelling wordt gekozen deze handelingen – inclusief het koppelen- voor het ingaan van de bocht afronden. Het tweede deel van de bocht vloeiend met een “licht trekkende motor” rijden. Remmen in de bocht zoveel mogelijk voorkomen.
Als er behoorlijk geaccelereerd moet worden (bijvoorbeeld bij het invoegen) meer gas geven en later doorschakelen Lees verder Autorijles – Algemene bediening van de (les)auto

Autorijles – Afslaan Kijken Van richting veranderen

Website autorij-instructie.nlAfslaan en van richting veranderen

Je moet je als bestuurder, naast de voorbereidende handelingen die nodig zijn om verantwoord te kunnen afslaan, houden aan de bijzondere verplichtingen die op kruispunten gelden. Deze verplichtingen zijn omschreven in het onderdeel “gedrag nabij en op kruispunten”.
Afslaan betekent dat er meestal een bocht moet worden gereden. Daarbij zijn beheersing van het voertuig Lees verder Autorijles – Afslaan Kijken Van richting veranderen

Autorijles – Bediening koppeling Schakelen en gas geven

Website autorij-instructie.nl

Bediening koppeling,schakelmechanisme en gastoevoer

De bediening van de koppeling, het schakelmechanisme en de gastoevoer moeten goed, vloeiend en veilig worden uitgevoerd.

De koppeling
De koppeling brengt de verbinding tot stand (of verbreekt die) tussen motor en aangedreven wielen. De bediening zal met gevoel moeten worden uitgevoerd om slijtage te beperken en het geheel vloeiend te laten verlopen. Lees verder Autorijles – Bediening koppeling Schakelen en gas geven

Autorijles – Handelingen voordat je gaat rijden

Website autorij-instructie.nlRijklaar maken van het voertuig / de lesauto

Voordat er met de auto aan het verkeer wordt deelgenomen moet het voertuig rijklaar gemaakt worden. Hierbij wordt de bestuurdersstoel en de spiegels afgesteld op de in dit deel omschreven wijze. De aanwezige veiligheidsgordels moet op de voorgeschreven wijze gebruikt worden. Lees verder Autorijles – Handelingen voordat je gaat rijden

Autorijles – Rijden van Kruispunten

Website autorij-instructie.nlGedrag nabij en op kruispunten

Op een kruispunt komen meerdere verkeersstromen bij elkaar die daar in verschillende richtingen verder kunnen gaan. Sommige kruispunten zijn uitgevoerd als een klein plein (minirotonde). Deze bijzondere uitvoering is benoemd onder het onderdeel “bijzondere weggedeelten”. Een kruispunt wordt met de nodige voorzichtigheid genaderd. Zo kan niet alleen aan de voorrangsverplichting worden voldaan, maar kan ook beter worden gereageerd wanneer men zelf voorrang heeft, maar eventueel niet krijgt. Lees verder Autorijles – Rijden van Kruispunten

Autorijles – Rijden van Rechte en Bochtige wegen in de (les) auto

Website autorij-instructie.nl

Rijden op rechte weggedeelten en het volgen van bochten in de (les)auto

Bij het berijden van wegen moet je rekening houden met een aantal factoren, zoals:

 • de wegstructuur (al dan niet verdeeld in meerdere rijbanen met rijstroken en/of al dan niet voorzien van fiets- en voetpaden)
 • het soort weg (autoweg, autosnelweg of “gewone” wegen)
 • de plaats waar de weg is gelegen (binnen of buiten de bebouwde kom)
 • de bebakening, markering, signalering, wegverharding en dergelijke
 • andere omstandigheden zoals verkeersdrukte, het weer, aanwezige bebouwing, zicht

Lees verder Autorijles – Rijden van Rechte en Bochtige wegen in de (les) auto

Autorijles – Rijstrook wisselen Zijdelingse verplaatsingen

Website autorij-instructie.nlRijstrook wisselen en andere zijdelingse verplaatsingen

Dit onderdeel gaat in op die verplaatsingen welke niet direct verband houden met manoeuvres als afslaan, nurse inhalen en invoegen en uitvoegen. Het wisselen van rijstrook en andere zijdelingse verplaatsingen zijn bijzondere manoeuvres. Bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre moet je alle weggebruikers (bestuurders én voetgangers) voor laten gaan. Lees verder Autorijles – Rijstrook wisselen Zijdelingse verplaatsingen