Categorie archief: Autorijles – De praktijk

Tips en weetjes waarmee je dagelijks in het verkeer wordt geconfronteerd. Tips en informatie voor het rijbewijs.

Parkeren met een Parkeerschijf – Parkeerschijfzone – Blauwe zone

Website autorij-instructie.nlDe parkeerschijf in de parkeerschijfzone

Gebruik van de  Parkeerschijf. Parkeren in Blauwe zones of parkeerschijf-zones. Een parkeerschijfzone is herkenbaar aan de verkeersborden E10 en E11. Veelal worden deze borden in combinatie met doorgetrokken blauwe strepen toegepast om de parkeerplaatsen aan te geven.  De verplichting een parkeerschijf te gebruiken binnen een parkeerschijfzone geldt voor bestuurders voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. In de praktijk geldt deze regel dus Lees verder Parkeren met een Parkeerschijf – Parkeerschijfzone – Blauwe zone

Gevarendriehoek of Waarschuwende Knipperlichten

Website autorij-instructie.nlVerplichting gevarendriehoek of gevaarsdriehoek

In Nederland is het niet verplicht een gevarendriehoek in de auto te hebben en/of deze te plaatsen als u een obstakel vormt voor de overige bestuurders en onverwacht stil komt te staan op de openbare weg. Voor België geldt de verplichting tot het plaatsen van de gevarendriehoek wel. Lees verder Gevarendriehoek of Waarschuwende Knipperlichten

De Spitsstrook – Verkeersregels op een spitsstrook

Website autorij-instructie.nlRijden op de spitsstrook

Een spitsstrook is een extra rijstrook die wordt opengesteld bij grote verkeersdrukte of files op de autosnelwegen. Bijvoorbeeld in de spits. Bij slechte weersomstandigheden, wegwerkzaamheden of calamiteiten/ongeval wordt de spitstrook gesloten. Op spitsstroken gelden dezelfde verkeersregels als op de andere op de rijbaan gelegen rijstroken. Bij nadering of rijdend op de spitstrook kunt u de volgende verkeersborden of signaleringsborden tegen komen: Lees verder De Spitsstrook – Verkeersregels op een spitsstrook

10 Tips om zuiniger auto te rijden

Website autorij-instructie.nlRijd zuiniger en bespaar brandstof

Het brandstofverbruik van uw auto wordt in belangrijke mate bepaald door de controle over uw rechter voet. Daarnaast zijn het (onnodig) gebruik van de  ‘stroomverbruikers’  in combinate met
het algehele onderhoud van uw voertuig van invloed op het brandstofverbruik. Onderstaand 10 tips om het verbruik van brandstof terug te dringen en op de autokosten te besparen. Lees verder 10 Tips om zuiniger auto te rijden

Autosnelweg – Rijden en Regels

Wat zijn de regels op een autosnelweg? Hoe voeg je in en hoe uit?Een autosnelweg herken je aan de bebording. Aan het begin van een autosnelweg is verkeersbord G1 geplaatst. Aan het begin van de toerit is ook bord C16 geplaatst om aan te geven dat de weg gesloten is voor voetgangers. Aan het einde van een autosnelweg is bord G2 geplaatst.

Aangehaalde verkeersborden/verkeerstekens

Lees verder Autosnelweg – Rijden en Regels

Kijkgedrag en gebruik van de spiegels in de (les)auto

Kijkengedrag en spiegelen in de auto
Kijkgedrag in de (les)auto
Kijken en de autospiegels

Als rij-instructeur voer je geregeld een strijd in de auto over het toe te passen kijkgedrag. Vaak krijg je de reactie: ‘maar er is niets’. Realiseer je dan dat je wel gekeken moet hebben, alvorens je zeker weet dat er niets is! In dit artikel wil ik het belang van een goed kijkgedrag nader toelichten en -vanuit mijn eigen visie- motiveren. Het gaat er niet om een ‘kunstje’ aan te leren, maar wel om het kijken een geautomatiseerd onderdeel van je rijgedrag te laten worden, Lees verder Kijkgedrag en gebruik van de spiegels in de (les)auto

Uitrit – Inrit Regels en Constructie

Website autorij-instructie.nlRijden rond een uitrit of Inrit

Bij het inrijden van een inrit of bij het uitrijden van een uitrit geldt de regel dat je als bestuurder al het overige verkeer voor moet laten gaan. Er bestaan richtlijnen hoe de wegbeheerder (gemeente, provincie of rijk) inritten of uitritten zou aan moeten leggen. Dit is van belang om deze herkenbaar te maken, zodat regels van voorrang of voor laten gaan voor de weggebruiker duidelijk zijn en de verkeersveiligheid hiermee wordt bevordert. Daar waar in de tekst inrit staat kan ook uitrit gelezen worden. Lees verder Uitrit – Inrit Regels en Constructie

Rijklaar maken van het voertuig – de (les)auto

Rijklaar maken van het voertuig – ‘Rijprocedure B’

Voordat er met het voertuig aan het verkeer wordt deelgenomen moet het rijklaar gemaakt worden. Hierbij worden stoel en spiegels afgesteld zoals nader beschreven. De aanwezige veiligheidsgordels moet op de voorgeschreven wijze gebruikt worden. Lees verder Rijklaar maken van het voertuig – de (les)auto