Gehandicaptenparkeerkaart – Parkeren in Europa – De EER

gehandicaptenparkeerkaartHet model voor de gehandicapten-parkeerkaart is niet alleen in Nederland, maar in de gehele Europese Economische Ruimte geldig (EU plus een aantal ander landen). Dit maakt het parkeren in stadscentra of op andere locaties voor personen met een handicap of beperking  in vele landen goed mogelijk. De regels zijn in grote lijnen gelijk, toch blijft het raadzaam u eerst in de exacte regelgeving te verdiepen. De (soepele) regels ten aanzien van het mogen parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart kunnen wel per regio of land -in detail- verschillen. In totaal gaat het om 31 landen (inclusief Nederland) waar gebruik van de gehandicapten-parkeerkaart volgens Europees model is toegestaan.

De gehandicaptenparkeerkaart in Europa – De Europese Economische ruimte

De Nederlandse gehandicaptenparkeerkaart of “Blauwe Badge” geven bij parkeren in vele landen binnen de EU (EER) dezelfde rechten dan voor de inwoners van het betreffende land. In detail kan de tijdslimiet of het geheel kosteloos parkeren in de verschillende landen verschillen, zodat oriëntatie vooraf altijd raadzaam blijft. Dit geldt overigens ook voor het beleid dat in de verschillende Nederlandse steden of regio’s gevoerd wordt.

Algemene regels bij parkeren
 • Kijk goed wat er op de parkeerborden staat.
 • Zorg dat uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is.
 • Parkeer niet op plaatsen waar u andere weggebruikers hindert of kan hinderen.
 • Informeer -bij twijfel- of u ter plekke met de kaart mag parkeren.
Criteria verkrijgen, behouden of intrekken gehandicaptenparkeerkaart in Nederland

Een afgegeven gehandicaptenparkeerkaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na verstrijken van de duur van 5 jaar kan een nieuwe kaart bij de gemeente waar u woonachtig bent, of bij het CBR aangevraagd worden. Er zijn gemeenten die u bericht sturen, kort voordat de kaart zijn geldigheid verliest. Dit geldt echter niet voor alle gemeenten. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om de kaart tijdig te laten vervangen/vernieuwen. Theoretisch kan het onterecht gebruik maken van een gehandicaptenparkeerplaats/-kaart een boete van maximaal 370 euro opleveren (prijspeil 2017).

Voorwaarden verkrijgen gehandicaptenparkeerkaart
U moet aantoonbaar langdurig een beperking hebben, waardoor u:

 • Niet meer dan honderd meter achtereen kunt lopen met de gebruikelijke loophulpmiddelen, of
 • altijd in een rolstoel zit, of
 • nog wel kunt lopen, maar een andere ernstige beperking heeft waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft, en
 • heeft een rijbewijs en rijdt zelf in een auto, of
 • u heeft altijd hulp nodig van iemand om van deur tot deur te reizen.

De gehandicaptenparkeerkaart kan niet meer worden gebruikt als

 • U een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart heeft gekregen (verloop na 5 jaar)
 • U een duplicaat van de kaart heeft gekregen.
 • U zelf veranderingen op de kaart heeft aangebracht.
 • De gemeente de kaart ongeldig heeft verklaard.

Intrekken van de gehandicaptenparkeerkaart
De gehandicaptenparkeerkaart op naam van de bestuurder wordt ingetrokken als:

 • U geen rijbewijs meer heeft.
 • Geen auto meer rijdt.
 • Als uw beperking sterk is afgenomen waardoor u niet meer van deur tot deur hulp nodig heeft.
 • U misbruik of oneigenlijk gebruik van de kaart maakt of laat maken (door derden)
Algemene borden parkeren binnen de EU, de EER

Meest voorkomende verkeersborden parkeren en stilstaan EU
Tevens kunnen –net als in Nederland– aanvullende regels bestaan.

Regels parkeren in betreffend land

De 31 landen -waar gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart volgens Europees model is toegestaan- staan weergegeven op alfabetische volgorde. Gehandicaptenparkeerkaart staat als “parkeerkaart” weergegeven.

Land binnen de EU/EER

Regels parkeren in betreffend land

België
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
 • In de meeste gebieden mag u gratis parkeren, voor onbeperkte tijd, op wegen waarvoor betaald parkeren geldt. Controleer ter plekke.
 • Op wegen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met een zichtbare parkeerkaart gratis parkeren, maar alleen in parkeervakken die gereserveerd zijn voor gehandicapten.
 • Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag aan de beheerder.
Bulgarije
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • Bij parkeren buiten bewoonde gebieden mag het voertuig niet op de rijweg worden geplaatst. Parkeren op de rijweg is niet toegestaan.
 • In bewoonde gebieden kan de eigenaar of de wegbeheerder gebieden, wegen of gedeelten van wegen aanwijzen als zones voor kortdurend parkeren gedurende bepaalde uren.
 • De tijdsduur zal niet korter zijn 30 minuten en niet langer dan 3 uur.
Cyprus
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
 • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt, mag u gratis parkeren voor onbeperkte tijd. Controleer dat ter plekke.
 • Op wegen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, mag u parkeren voor onbeperkte tijd.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren, tenzij u een bord ziet waarop staat dat dit verbod niet geldt voor auto’s met een zichtbare parkeerkaart.
 • Op sommige openbare parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare parkeerkaart gratis parkeren. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag het aan de beheerder.
Denemarken
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • In de meeste gebieden gelden de volgende tijdslimieten: 1. Op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt mag u gedurende maximaal 15 minuten parkeren, maar alleen als u andere weggebruikers niet hindert. 2. Op plaatsen warvoor een parkeerlimiet geldt van 15-30 minuten mag u maximaal één uur parkeren. 3. Op plaatsen waar parkeren gratis is maar met een tijdslimiet van één, twee of drie uur, mag u onbeperkt parkeren.
 • In sommige gebieden moet u betalen om te parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt; als u bij aankomst voor de maximaal toegestane tijdsduur betaalt, mag u vaak onbeperkte tijd blijven staan. Controleer dit ter plekke.
 • In voetgangergebieden mag u niet rijden of parkeren, tenzij de plaatselijke regelingen dat specifiek toestaan.
 • Parkeerterreinen kennen geen speciale regelingen voor voertuigen met een parkeerkaart.
Duitsland
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.
 • U mag maximaal 3 uur blijven staan op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt en op parkeerplaatsen voor omwonenden, maar alleen als u andere weggebruikers niet hindert.
 • Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt mag u zonder te betalen maximaal 24 uur parkeren.
 • Op plaatsen waar parkeren gratis is, maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, mag u gedurende maximaal 24 uur parkeren.
 • In voetgangersgebieden mag u wel parkeren, maar alleen tijdens de aangegeven laad – en lostijden.
 • NB: Deze regelingen gelden uitsluitend als er geen alternatieve parkeermogelijkheden in de nabijheid zijn.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met een zichtbare parkeerkaart gratis parkeren, maar alleen in parkeervakken die gereserveerd zijn voor gehandicapten. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein op vraag de beheerder.
Estland
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • U mag parkeren op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt, maar alleen indien uw auto geheel op het trottoir staat en u andere weggebruiker niet hindert. Het is sterk aan te raden om dit ter plekke te controleren.
 • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt mag u gratis parkeren voor onbeperkte tijd.
 • Op wegen waar parkeren gratis is, maar gebonden aan bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare parkeerkaart gratis parkeren. Kijk op de informatieborden bij het parkeerterrein of vraag het aan de beheerder.
Finland
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.
 • In sommige gebieden mag u parkeren op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt, maar alleen als u andere weggebruikers niet hindert. Controleer ter plekke.
 • Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt mag u gratis parkeren. U hoeft zich niet aan de tijdslimiet te houden.
 • Op plaatsen waar parkeren gratis is, maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, hoeft u zich niet aan die limiet te houden.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 • Op parkeerterreinen gelden uiteenlopende regelingen. Kijk op de informatieborden bij het parkeerterrein of vraag het aan de beheerder.
Frankrijk
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. De parkeervoorzieningen voor gehandicapten zijn in Frankrijk landelijk geregeld, maar ter plaatse kunnen afwijkende regels gelden. Controleer dit ter plekke.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
 • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt moet u betalen om te parkeren. In Parijs en enkele andere steden mogen auto’s met zichtbare parkeerkaart gratis langs de weg parkeren. Controleer dit ter plekke.
 • Op wegen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet mag u in veel gebieden voor onbeperkte tijd parkeren. Controleer dit ter plekke.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 • Parkeerterreinen hebben over het algemeen geen speciale regelingen voor voertuigen met een parkeerkaart, maar in sommige steden zijn er wel bepaalde voorzieningen. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag het de beheerder.
Griekenland
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
 • In de meeste gebieden moet u betalen om te parkeren op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt. Controleer ter plekke.
 • Op wegen waar parkeren gratis is, maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, mag u in de meeste gebieden voor onbeperkte tijd parkeren. Controleer ter plekke.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare parkeerkaart gratis parkeren. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag het de beheerder.
Hongarije
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • In sommige gebieden mag u tot maximaal 60 minuten parkeren op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt, maar alleen als u andere weggebruikers niet hindert. Parkeren is niet toegestaan op plekken waar laden en lossen eveneens verboden is. Controleer ter plekke.
 • Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, mag u tot maximaal 60 minuten parkeren. Controleer ter plekke.
 • Rijden en parkeren in voetgangersgebieden is soms toegestaan. Controleer ter plekke.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare parkeerkaart gratis parkeren. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag het de beheerder.
Ierland
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
 • Voor auto’s met een zichtbare parkeerkaart gelden verschillende regelingen voor wat betreft betaling en tijdsduur bij parkeren. Controleer ter plekke.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 • Op sommige parkeerterreinen geldt een gereduceerd tarief voor voertuigen met zichtbare parkeerkaart. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag het de beheerder.
IJsland
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
 • Voor auto’s met zichtbare parkeerkaart gelden verschillende regelingen voor wat betreft betaling en tijdsduur bij parkeren. Controleer ter plekke.
 • Parkeerterreinen hebben over het algemeen geen speciale regelingen voor voertuigen met een parkeerkaart, maar in sommige steden zijn er wel bepaalde voorzieningen. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag het de beheerder.
Italië
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.
 • Parkeren op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt is uitsluitend toegestaan in noodgevallen als u de andere weggebruikers niet hindert.
 • In de meeste gebieden moet u betalen om te parkeren op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt. Controleer ter plekke.
 • Op wegen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
 • In voetgangersgebieden en zogenaamde ZTL (verkeerluwe) zones mag u niet rijden of parkeren, tenzij de plaatselijke regelingen dat specifiek toestaan. Controleer ter plekke.
 • Bij openbare parkeerterreinen is één op de vijftig plaatsen bestemd voor voertuigen met zichtbare parkeerkaart. Voertuigen met zichtbare parkeerkaart mogen op die plaatsen parkeren zonder te betalen. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag het de beheerder.
Letland
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
Voor voertuigen met zichtbare parkeerkaart gelden geen speciale regelingen.
Liechtenstein
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
Voor voertuigen met zichtbare parkeerkaart gelden geen speciale regelingen.
Litouwen
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • Parkeren is toegestaan op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt, maar alleen als u de andere weggebruikers niet hindert.
 • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt mag u gratis parkeren voor onbeperkte tijd, maar uitsluitend in vakken voorzien van een rolstoelsymbool.
 • Op wegen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
 • Rijden en parkeren in een voetgangersgebied is soms toegestaan. Controleer ter plekke.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare parkeerkaart gratis parkeren, maar alleen in parkeervakken die gereserveerd zijn voor gehandicapten. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag het de beheerder.
Luxemburg
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
Voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart gelden verder bij parkeren langs de weg en op parkeerterreinen geen speciale regelingen.
Malta
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
Onvoldoende gegevens voorhanden. Zie:
Nederland
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.
 • Op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt mag u maximaal 3 uur parkeren, maar alleen als u andere weggebruikers niet hindert.
 • Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, moet u betalen om te parkeren; u dient zich tevens aan de aangeven tijdslimiet te houden. In sommige steden geldt een afwijkende regeling. Controleer ter plekke.
 • Op wegen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een bepaalde tijdlimiet (blauwe zone), mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 • Op parkeerterreinen gelden geen speciale regelingen. Controleer ter plekke.
Noorwegen
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.
 • Parkeer niet op wegen waar[ een parkeerverbod geldt.
 • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt mag u gratis parkeren voor onbeperkte tijd.
 • Op wegen waar parkeren gratis is, maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbepaalde tijd parkeren, tenzij een tijdslimiet is aangegeven voor voertuigen met een parkeerkaart.
 • Parkeren in parkeerzones voor omwonenden is toegestaan.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare parkeerkaart gratis en voor onbeperkte tijd parkeren, maar alleen in parkeervakken die gereserveerd zijn voor gehandicapten. Plaatselijk kunnen andere regelingen gelden. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag het de beheerder.
Oostenrijk
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
 • In de meeste gebieden mag u gratis parkeren voor onbeperkte tijd, op wegen waarvoor betaald parkeren geldt. Controleer ter plekke.
 • Op wegen waar parkeren gratis is, maar gebonden aan bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
 • In voetgangersgebieden mag u rijden en parkeren, maar uitsluitend op de tijden die gelden voor het laden en lossen van goederen. Controleer ter plekke.
 • Openbare parkeerterreinen kennen geen speciale regelingen voor voertuigen met een parkeerkaart.
Polen
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
 • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt mag u gratis parkeren voor onbepaalde tijd.
 • Op wegen waar voor beide kanten afwisselend op even en oneven dagen een parkeerverbod geldt, mag u aan beide kanten parkeren, maar alleen als u andere weggebruikers niet hindert. Controleer ter plekke.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren, tenzij de plaatselijke regelingen dat specifiek toestaan. Controleer ter plekke.
 • Voor voertuigen met zichtbare parkeerkaart gelden geen speciale regelingen.
Portugal
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer
 • Voor voertuigen met zichtbare parkeerkaart gelden geen speciale regelingen bij parkeren langs de weg.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare parkeerkaart gratis parkeren. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag het de beheerder.
Roemenië
Op parkeerplaatsen bij openbare gebouwen en op speciale parkeerterreinen wordt ten minste 4% van het aantal plaatsen, maar met een minimum van twee plaatsen, aangepast en gereserveerd en via het internationale teken aangeduid voor gratis gebruik door gehandicapten.
De beheerder van de parkeerplaatsen in het publieke domein verstrekt op verzoek gratis parkeerplaatsen aan gehandicapten die zo dicht mogelijk bij hun woning een parkeerplaats nodig hebben.
Slovenië
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • Op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt mag u maximaal 2 uur parkeren, maar alleen als u de andere weggebruikers niet hindert.
 • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt moet u betalen om te parkeren; u dient zich tevens aan de tijdslimiet te houden.
 • Op plaatsen waar parkeren op het trottoir is toegestaan, dient u ervoor te zorgen dat er minimaal 1.6 meter ruimte over blijft voor voetgangers. Controleer ter plekke.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare parkeerkaart gratis parkeren. Controleer ter plekke of vraag het de beheerder.
Slowakije
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
 • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt mag u gratis parkeren, maar alleen op plaatsen die gereserveerd zijn voor voertuigen met zichtbare parkeerkaart.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare parkeerkaart gratis of tegen een gereduceerd tarief parkeren (bijvoorbeeld het eerste uur gartis) Controleer ter plekke of vraag het de beheerder.
Spanje
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt, tenzij de plaatselijk regelingen dit specifiek toestaan. Controleer ter plekke.
 • Voor auto’s met een zichtbare parkeerkaart gelden verschillende regelingen voor wat betreft betaling en tijdsduur bij parkeren. Controleer ter plekke.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren, tenzij de plaatselijke regelingen dat specifiek toestaan. Controleer ter plekke.
 • In de meeste steden hebben parkeerterreinen speciale regelingen voor voertuigen met een parkeerkaart. Controleer ter plekke of vraag het de beheerder.
Tsjechië
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
 • In de meeste gevallen moet u betalen op plaatsen waarvoor parkeren geldt; tevens moet u zich aan de geldende tijdslimiet houden. Controleer ter plekke.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden en parkeren, tenzij de plaatselijke regelingen dat specifiek toestaan.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare parkeerkaart gratis parkeren. Controleer ter plekke of vraag het de beheerder.
Verenigd Koninkrijk
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
De parkeerkaart wordt gebruikt in combinatie met een parkeerschijf. Dezelfde regelingen gelden echter voor buitenlandse automobilisten die de parkeerkaart voeren zonder parkeerschijf.
 • In Central Londen gelden geen speciale regelingen voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart.
 • Parkeren is toegestaan op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt, tenzij er tevens een verbod op laden en lossen geldt, en alleen indien u andere weggebruikers niet hindert. De volgende tijdslimieten zijn van toepassing; 1. maximaal drie uur in Engeland en Wales. 2. onbeperkte tijd in Schotland en Noord-Ierland, tenzij plaatselijk andere beperkingen gelden.
 • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt mag u gratis parkeren voor onbeperkte tij, tenzij anders aangegeven door middel van borden.
 • Op wegen waar parkeren gratis is, maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren, tenzij anders aangegeven door middel van borden.
 • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren, tenzij de plaatselijke regelingen parkeren specifiek toestaan. Controleer ter plekke.
 • Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare parkeerkaart gratis parkeren. Controleer ter plekke of vraag het de beheerder.
Zweden
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
 • Op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt mag u maximaal 3 uur parkeren, maar alleen als u de andere weggebruikers niet hindert.
 • In sommige gebieden mag u gratis parkeren op wegen waar betaald parkeren geldt. Controleer ter plekke.
 • Op wegen waar parkeren gratis is, maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, gelden de volgende limieten voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart: 1. op plaatsen waarvoor een limiet van minder dan drie uur geldt, mag maximaal drie uur geparkeerd worden. 2. op plaatsen waarvoor een limiet van meer dan drie uur geldt, mag u maximaal 24 uur parkeren.
 • In voetgangersgebieden is parkeren soms toegestaan voor een tijdsduur van maximaal 3 uur. Controleer ter plekke.
 • Parkeerterreinen hebben soms een speciale regeling voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart. Controleer ter plekke of vraag het de beheerder.
Zwitserland
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.
 • Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
 • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt moet u betalen om te parkeren.
 • Op wegen in een verkeersluwe zone (ZTL-zone) mag u maximaal 2 uur parkeren. Controleer ter plekke.
 • Op plaatsen waar een tijdslimiet geldt voor parkeren mag u maximaal 6 uur parkeren.
 • In sommige voetgangersgebieden is rijden en parkeren toegestaan. Controleer ter plekke.
 • Voor parkeren op een parkeerterrein gelden nieuwe regelingen voor gehandicapte bestuurders. Controleer ter plekke.

Bronnen en referenties

 • Overheid.nl
  Brochure Europese parkeerkaart: gemeente Haarlemmermeer
  RVV 1990: verkeersborden, verkeersregels
  CBR.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.