Theorie auto en bromfiets: alle getallen uit je theorieboek

Getallen voor je theorie
Theorie
Verkeerstheorie

Ga je op voor je auto theorie of de theorie voor de bromfiets, dan moet  je vele afstanden, afmetingen, getallen, snelheden en waarden kennen. Alle belangrijke getallen, snelheden, gewichten, maten en afmetingen in het verkeer, zoals die voorkomen in de theorie boeken voor het behalen van het rijbewijs-B (of AM), vind je in onderstaande tabel. Raadpleeg voor aanvullende informatie, nadere uitleg en toevoegingen een theorieboek voor het rijbewijs B

Voor de maximum toegestane snelheden van de verschillende voertuigen in verschillende situaties, omstandigheden én de plaats op de weg, zie:
Maximumsnelheden op de Nederlandse wegen of kijk onder aan het artikel.

 Alle getallen en cijfers voor de theorie voor het rijbewijs-B
Aanhangwagens
12 meter de maximale lengte (tot 751 kg niet langer dan 8 meter)
2,55 meter de maximale breedte op verharde wegen
2,20 meter de maximale breedte op onverharde wegen
4 meter de maximale hoogte
750 kg aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg. moeten zijn voorzien van een reminrichting
750 kg aanhangwagens met een toegestane maximummassa tot en met 750 kg. = witte kentekenplaat als die van het trekkend voertuig
751 kg aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg. = gele, eigen goedgekeurde GAIK-kentekenplaat
750 kg aanhangwagens met een toegestane maximummassa van 751 tot en met 1500 kg moeten zijn voorzien van een hulpkoppeling of losbreekreminrichting
1500 kg aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 1500 kg moeten zijn voorzien van een losbreekreminrichting
Afmetingen / eisen van personenauto’s
12 meter de maximale lengte
18 meter maximale lengte van samenstellen van personenauto of driewielig motorrijtuig en aanhangwagen
2,55 de maximale breedte op verharde wegen
2,20 de maximale breedte op onverharde wegen
4 meter de maximale hoogte
5,2 meter minimale remvertraging per seconde
2 ambergele of witte richtingaanwijzers aan de voorzijde
2 ambergele of rode richtingaanwijzers aan de achterzijde
2 ambergele richtingaanwijzers aan de zijkant (auto’s na 1998)
2 stadslichten, dimlichten en grootlichten aan de voorzijde
2 rode achterlichten
2 dagrijlichten (auto’s met een typegoedkeuring vanaf 07-02-2011)
1 mistachterlicht (tweede is toegestaan)
1 achteruitrijlicht (tweede is toegestaan)
3 remlichten, waarvan één op het midden van de achterzijde (vanaf 01-10-2001)
Afstand / volgafstand
2 seconden minimale volgafstand tot een voorganger
0,5 + 10% globale volgafstand is de helft van je snelheid plus 10% (80km = 40 + 10% = 44 meter)
1 seconde reactietijd die je gemiddeld nodig hebt vóór je gaat handelen
Alcohol
1,5 uur afbreektijd van één standaardglas alcohol
0,2 promille of 88 microgram uitgeademde lucht = maximumgehalte voor beginnende bestuurder
0,5 promille of 220 microgram uitgeademde lucht = maximumgehalte voor overige bestuurders
0,8 promille EMA-cursus voor beginnende bestuurders
24 uur maximaal rijverbod bij te veel alcohol
570 microgram misdrijf, invordering van het rijbewijs
Autobanden
1,6 mm minimale profieldiepte van de hoofdgroeven van de autobanden
Autogordel
1.35 meter kleiner dan 1.35 meter, goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem verplicht
Autoweg
50 km minimumsnelheid bestaat niet, maar…toegestaan voor bestuurders van motorvoertuigen waarmee een snelheid van tenminste 50 km per uur mag en kan worden gereden
900 meter bewegwijzeringsbord bij verlaten van een autoweg. Vervolgens op 600 en 300 meter
300 meter afstand vanaf welke richting dient aangegeven te worden bij verlaten van de autoweg of voorsorteren
Autosnelweg
60 km minimumsnelheid bestaat niet, maar…toegestaan voor bestuurders van motorvoertuigen waarmee een snelheid van tenminste 60 km per uur mag en kan worden gereden
7 meter samenstellen van voertuigen mogen op een autosnelweg met drie of meer rijstroken alleen de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken
100 meter hectometerpaaltjes, mede met een weergave van de toegestane maximumsnelheid
1200 meter bewegwijzeringsborden bij uitrijden. Vervolgens op 900, 600 en 300 meter
300 meter afstand vanaf welke richting dient aangegeven te worden bij verlaten van de autosnelweg
Bebakening trein- of tramkruising
240 meter buiten de bebouwde kom (soms ook binnen) geven de schuine rode strepen de afstand tot de kruising aan; geplaatst op 240, 160 en 80 meter
300 meter op autowegen is het eerste bord doorgaans op 300 meter geplaatst
Bromfietsen / bromscooters / snorfietsen / brommobiel
25 – 45 km zie tabel in dit artikel
Erf
15 km maximumsnelheid 15 km (voorheen stapvoets)
Gehandicaptenvoertuig
6 – 45 km zie tabel in dit artikel
Geluiddemper op verbrandingsmotor
2 dB maximale overschrijding van de norm, vermeld in het kentekenregister
Gevarendriehoek
30 meter indien van toepassing te plaatsen op een afstand van plusminus 30 meter
Kijkgedrag
5 tot 8 sec. minimale tijd voor een controle in binnen- en buitenspiegel(s)
200 meter minimale blik die vooruit gericht moet worden
Algemeen: Lading personenauto’s
0 cm de lading mag niet aan de voorzijde van het voertuig uitsteken (bij aanhangwagens geldt het kopschot als voorzijde)
1 meter achter het voertuig mag de lading niet meer dan 1 meter uitsteken
5 meter de lading mag niet meer dan 5 meter achter het hart van de achterste as van het voertuig uitsteken
Ondeelbare lading:
1 meter de lading mag niet meer dan 1 meter aan de achterzijde van het voertuig uitsteken
1 meter de lading mag niet meer dan 1 meter aan de voorzijde van het voertuig uitsteken
20 cm de lading mag aan weerszijden van het voertuig niet meer dan 20 cm. uitsteken
Aanhangwagens:
0 de lading mag aan de voorzijde niet uitsteken
3 meter maximale toegestane breedte indien dit voor het vervoer noodzakelijk is
2 tot 5 meter de lading mag niet meer dan 2,00 m achter de aanhangwagen en niet meer dan 5,00 m achter het hart van de achterste as van de aanhangwagen uitsteken
Maximumsnelheden binnen en buiten de bebouwde kom
6 tot 130 km zie tabel onder aan het artikel
Parkeren verboden
5 meter op minder dan vijf meter van een kruispunt
Praatpaal
2 km geplaatst om de twee kilometer met een pijl in de kortste looprichting
Slepen
5 meter de afstand tussen het trekkend voertuig en het getrokken voertuig mag niet meer bedragen dan 5 meter
1 met een motorvoertuig mag niet meer dan één aanhangwagen worden voortbewogen
1 met een motorvoertuig mag niet meer dan één motorvoertuig worden gesleept
Stilstaan verboden
5 meter binnen een afstand vóór af voorbij een voetgangersoversteekplaats
5 meter binnen een afstand vóór of voorbij een oversteekplaats voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers
12 meter bij een bushalte zonder geblokte markering (in totaal 24 meter), anders dan voor het onmiddellijk in- of uit laten stappen van passagiers
Strepen en belijning
20 meter minimale lengte voordat een doorgetrokken streep als zodanig aangemerkt mag worden
1:3 middenlijn op rijbaan of pad (1 lengte streep – drie lengtes niet)
3:1 middenlijn / waarschuwingslijn op de rijbaan bij bochten, hellingen en onoverzichtelijke situaties, eventueel opgevolgd door een doorgetrokken witte streep
Verlichting
50 meter mistachterlicht, maar dan alleen bij mist en sneeuwval bij een zicht minder dan 50 meter. (dus NIET bij regen)
geen mistlampen aan de voorzijde: geen afstand bepaald, maar…bij mist, sneeuwval of regen die het zicht ernstig belemmeren
2,10 meter markeringslichten zijn verplicht voor voertuigen breder dan 2,10 m
6 meter indien langer dan 6 meter, moet elke zijkant voorzien zijn van ambergele zijmarkeringslichten
6 meter indien langer dan 6 meter, moet aan elke zijkant tenminste twee niet driehoekige ambergele reflectoren bevestigd zijn
Verkeersinzicht – overige
15% brandstofbesparing bij toepassen van “het nieuwe rijden”
90% van de ongevallen is te wijten aan de mens
800 voertuigen raken jaarlijks te water. Plaats een Life-Hammer onder handbereik
Cijfers rondom het theorie-examen B
Je kan het theorie-examen afleggen vanaf je 16de verjaardag. Het theoriecertificaat blijft tot anderhalf jaar na afgifte geldig
Vragen theorie:

 1. Gevaarherkenning: 25 vragen (minimaal 13 van de 25 vragen moeten goed beantwoord zijn)
 2. Regelgeving: 30 vragen
 3. Inzichtvragen: 10 vragen (2 + 3: minimaal 35 van de 40 vragen moeten goed beantwoord zijn)

Maximumsnelheid voor (motor)voertuigen binnen en buiten de bebouwde kom
Kolom 1 = type (motor) voertuig
Kolom 2 = maximum toegestane snelheid binnen de bebouwde kom
Kolom 3 = maximum toegestane snelheid buiten de bebouwde kom
Kolom 4 = maximum toegestane snelheid op autowegen
Kolom 5 = maximum toegestane snelheid op autosnelwegen
1 (motor)Voertuig * *
Personenauto 50 80 100 130
Motor 50 80 100 130
Vrachtwagen 50 80 80 80
Autobus 50 80 80 80
T100 bus 50 80 100 100
Kampeerwagen, afgeleid van vrachtwagen, meer dan 3500 kg
50

80

80

80
Personenauto met aanhangwagen:
minder dan 3500 kg
meer dan 3500 kg

50
50

80
80

90
90

90
90
Bestelauto met aanhangwagen:
minder dan 3500 kg
meer dan 3500 kg

50
50

80
80

90
80

90
80
Brommobiel 45 45
Bromfiets op fiets/bromfietspad 30 40
Bromfiets op de rijbaan 45 45
Snorfiets 25 25
Gehandicaptenvoertuig met motor:
-op fiets/bromfietspad
-op de rijbaan
-op trottoir of voetpad

30
45
06

40
45
06


Landbouwvoertuig 25 25
Motorvoertuig met beperkte snelheid 25 25

Zie voor de herkenning van de specifieke kenmerken van wegen en de bijbehorende maximumsnelheden het artikel: Herkenning en belijning van wegen

* In geval van een ernstige verstoring van de olie-aanvoer kan worden bepaald dat op autowegen en op autosnelwegen een maximumsnelheid geldt van 90 kilometer per uur.

Op de Nederlandse autosnelwegen mag maximaal 130 kilometer per uur gereden worden, tenzij anders wordt aangegeven.
Kijk voor de wegen of trajecten waar 130 km. is toegestaan hier

17 gedachten over “Theorie auto en bromfiets: alle getallen uit je theorieboek”

 1. hoihoi

  ik heb morgen theorie examen
  zijn er egt vragen in de examen waar ik egt rekening mee moet houden war voor vragen kan ik verwachten

 2. Hallo eidereen…

  I am grace i am so tired of taking the theorie examination… i have already 5 times gedaan… always de tweede gedelte is a problem.. my first 30/40 dan 30/40 dan 33/40 dan 33/40 and last vandaag 32/40… i dont know anymore i almost give up but my husband say no… any body can share about the verkeersinzicht oefenen vragen? thanks for reading…

  groetjes
  Grace

 3. Gelukkig in 1 keer geslaagd. Hartstikke bedankt voor alle informatie. Ook de pagina over gevarenherkenning was van nut want ik kreeg 2 van de 3 situaties (die van de plaatjes van het cbr) ook nog echt in het examen! 🙂 Ik was dus blij dat ik het had geoefend. 4 fout in gevarenherkenning en 2 in het overige deel.

 4. Hartstikke bedankt, aan zulke schema’s (vooral die met snelheden) heb ik nu echt wat. Morgen heb ik mijn theorie examen. Hier zal het in ieder geval niet aan liggen 😀

  1. Beste Moi,

   In de meeste theorieboeken worden vragen voorgelegd die overeen komen met die van het CBR.
   De vragen van het CBR zelf worden niet vrijgegeven, omdat het er om gaat dat je de regels begrijpt en kunt toepassen en niet “slechts” uit je hoofd kent.
   Ook op deze site staan een aantal testjes opgenomen die je zouden kunnen helpen. Om het makkelijker te maken heb ik de getallen op een rijtje gezet. Het is wel raadzaam deze te kennen.
   Verder…als je bij oefening thuis slaagt voor proefexamens met een redelijke marge, hoef je jezelf voor het examen geen zorgen te maken. De marge is mijn inziens wel nodig omdat de zenuwen tijdens het examen vaak tot wat mindere prestaties leiden.
   Zie ook: http://theorieleren.nl/shop/home voor proefexamens.

   Mvg – Sjaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.