Verkeersborden Nederland voor Onderweg

b1 Verkeersborden in Nederland plus omschrijving

Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen.
Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen- bij het zien van de diverse verkeersborden niet meer actueel zijn. Een overzicht van de Nederlandse verkeersborden. Handig voor in het dashboardkastje in de auto, of als voorbereiding op je theorie-examen, voor de bromfiets, scooter, snorfiets, brommobiel, auto of motor.

Verkeersborden met reflecterende rand

 Vanaf 1 oktober 2012 kunnen wegbeheerders verkeers-borden voorzien van een dunne witte rand zodat ook kleurenblinden of mensen met een visuele beperking de borden beter kunnen waarnemen en de borden voor iedereen beter opvallen.

VERKEERSBORDEN NEDERLAND CONFORM RVV1990 BIJLAGE 1
Verkeersborden: snelheid 50 A1: maximumsnelheid
-50 A2: einde maximumsnelheid 70 A3: maximumsnelheid elektronisch signaleringsbord
a50 A4:  adviessnelheid -a50 A5: einde adviessnelheid
Verkeersborden: voorrang b1 B1: voorrangsweg
b2 B2: einde voorrangsweg b3 B3: voorrangskruispunt
b4 B4: voorrangskruispunt weg links b5 B5: voorrangskruispunt weg rechts
b6B6: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg b7 B7: stop: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Verkeersborden: geslotenverklaring c1C1: gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee
c2C2: éénrichtingsweg. In deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee c3 C3: éénrichtingsweg
c4 C4: éénrichtingsweg c5C5:  inrijden toegestaan
c6C6: gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielenC7b: gesloten voor autobussen en vrachtauto’s c7C7: gesloten voor vrachtauto’s-C7a: gesloten voor autobussen
c8C8: gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h c9C9: gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsers , bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen
c10C10: gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen c11 C11: gesloten voor motorfietsen
c12C12: gesloten voor alle motorvoertuigen c13C13: gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicapten-voertuigen met inwerking zijnde motor
c14C14: gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor c15C15: gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicapten-voertuigen
c16 C16: gesloten voor voetgangers c17C17: gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
c18 C18: gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven c19C19: gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn op het bord is aangegeven
c20C20: gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord staat aangegeven c21C21: gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de som van de aslasten of de totaalmassa hoger is dan op het bord staat aangegeven
c22C22: gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen c22aC22a: gesloten voor motorvoertuigen die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
c22bC22b: einde geslotenverklaring voor motorvoertuigen die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d c23-01 C23-01:  spitsstrook open
c23-02 C23-02:  spitsstrook vrijmaken c23-03 C23-03:  einde spitsstrook
Verkeersborden: rijrichting d1 D1: rotonde: verplichte rijrichting
d2D2: gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft d3D3: bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
d4D4: gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven d5D5: gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
d6D6: gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven d7D7: gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Verkeersborden: parkeren en stilstaan e1E1: parkeerverbod
e2E2: verbod stil te staan e3E3: verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
e4 E4: parkeergelegenheid e5 E5: taxistandplaats
e6 E6: gehandicaptenparkeerplaats e7 E7: gelegenheid tot het onmiddellijk laden en lossen van goederen
e8 E8: parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuig-categorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven e9 E9: parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
e10 E10: parkeerschijfzone e11 E11: einde parkeerschijfzone
e12 E12: parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer e13 E13: parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
Verkeersborden: overige geboden en verboden f1F1: verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
f2F2: einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen f3F3: verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
f4F4: einde verbod voor vracht-auto’s om motorvoertuigen in te halen f5F5: verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegenovergestelde richting
f6 F6: bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan f7F7: keerverbod
f8 F8: einde alle door verkeersborden aangegeven verboden f9 F9: einde van alle op elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen
f10F10: stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt geplaatst
Verkeersborden: verkeersregels g1 G1: autosnelweg
g2 G2: einde autosnelweg g3 G3: autoweg
g4 G4: einde autoweg g5 G5: erf
g6 G6: einde erf g7G7: voetpad
g8G8; einde voetpad g9 G9: ruiterpad
g10G10: einde ruiterpad g11G11: verplicht fietspad
g12G12: einde verplicht fietspad g12aG12a: fiets/bromfietspad
g12bG12b: einde fiets/bromfietspad g13 G13: onverplicht fietspad
g14 G14: einde onverplicht fietspad
Verkeersborden: bebouwde kom
h1H1: bebouwde kom h2 H2: einde bebouwde kom
verkeersborden: waarschuwing j1 J1: slecht wegdek
j2 J2:  bocht naar rechts j3 J3:  bocht naar links
j4 J4: S-bocht(en) eerst naar rechts j5 J5:  S-bocht(en) eerst naar links
j6 J6:  steile helling j7 J7: gevaarlijke daling
j8 J8:  gevaarlijk kruispunt j9 J9: rotonde
j10 J10:  overweg met overwegbomen j11 J11: overweg zonder overwegbomen
j12J12:  overweg met enkel spoor j13J13:  overweg met twee of meer sporen
j14 J14: tram(kruising)  j15J15: beweegbare brug
j16 J16: werk in uitvoering j17 J17: rijbaanversmalling
j18 J18: rijbaanversmalling rechts j19 J19: rijbaanversmalling links
j20 J20: slipgevaar j21 J21: kinderen
j22 J22: voetgangersoversteekplaatsj23 J23: voetgangers j22f J22F: voetgangersoversteekplaats
j24 J24: fietsers en bromfietsers j24f J24F: fietsers en bromfietsers
j25 J25: losliggende stenen
j26 J26: kade of rivieroever j27 J27: groot wild
j28 J28: vee j29 J29:  tegenliggers
j30J30:  laagvliegende vliegtuigen j31 J31: zijwind
j32 J32: verkeerslichten j33J33:  file
j34 J34: ongeval j35J35: slecht zicht door sneeuw, regen of mist
j36 J36: ijzel of sneeuw j37J37: gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
j38 J38: verkeersdrempel  J39: elektrische in- en uitschuifbare palen in de rijbaan (pollen)
Verkeersborden: bewegwijzering
(nieuwe borden worden gefaseerd ingevoerd/geplaatst)
k1K1: lage beslissingswijzer langs autosnelweg
k2K2: voorwegwijzer langs autosnelweg k3K3: beslissingswijzer langs autosnelweg
k4K4: hoge beslissingswijzer langs autosnelweg k5K5: voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
k6 K6: beslissingswijzer langs niet-autosnelweg k7K7: wegwijzer voor fietsers en bromfietsers
k8 K8: wegwijzer voor fietsers en bromfietsers k9K9: omleiding: voorwegwijzer op niet-autosnelweg
k10K10: voorwegwijzer binnen de bebouwde kom k11K11: voorsorteren op niet-autosnelweg
k12K12: wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom k13K13: wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom
k14K14: route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
Verkeersborden: informatie        l1 L1: hoogte onderdoorgang
l2 L2:  voetgangersoversteekplaats  L3a: bus-/tramhalte
 L3b: bushalte  L3c: tramhalte
l4 L4: voorsorteren l5 L5: einde rijstrook
l6 L6: splitsing l7 L7: aantal doorgaande rijstroken
l8 L8: doodlopende weg l9 L9: vooraanduiding doodlopende weg
l10 L10:  vooraanduiding verkeers-maatregel voor de aangegeven richting l11 L11: verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook / rijstroken
l12 L12:  verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook l13 L13: model bord verkeerstunnel
l14 L14:  vluchthaven l15 L15: vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brand-blusapparaat
l16 L16: noodtelefoon l17 L17: brandblusapparaat
l18 L18: noodtelefoon en brandblusapparaat l19 L19: dichtsbijzijnde uitgang of twee dichtsbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand

2 gedachten over “Verkeersborden Nederland voor Onderweg”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.