Praktijkexamen bij het CBR

Website autorij-instructie.nl

Aanvraag van het rijexamen bij het CBR

Samen met je rij-instructeur bepaal je of , en zo ja wanneer, je aan het praktijkexamen voor het behalen van je rijbewijs-B toe bent. Door dit in goed overleg te doen, kun je de laatste lessen nog aandacht besteden aan onderdelen binnen de rij-opleiding waar jij jezelf nog onzeker bij voelt of de nog resterende autorijlessen gebruiken om de laatste puntjes op de i zetten.
Zodra je er klaar voor bent, wordt er een aanvraag ingediend bij het CBR, die je vervolgens een datum en tijd toewijst om het praktijkexamen af te leggen. Reken over het algemeen op een reserveringstermijn van 6 á 7 weken, vanaf het moment van ontvangst van de aanvraag bij het CBR.

Kennismaking bij het CBR

Als je niet eerder een Tussentijdse Toets hebt afgelegd, is dit mogelijk je eerste contact met het CBR. Vraag je eigen instructeur of deze met je mee gaat, zowel bij de introductie/kennismaking met de examinator als tijdens het praktijkexamen zelf. Dit geeft waarschijnlijk meer vertrouwen en maakt dat de examenroute -na afloop- goed te evalueren/na te bespreken is.
Een goede evaluatie van de examenroute zal bij het slagen voor je rijbewijs misschien niet meer zo belangrijk zijn, maar bij het zakken voor je examen kan het advies je binnen het vervolg van de rij-opleiding van nut zijn.

Procedure vóór het examen

Op het tijdstip dat op je oproep vermeld staat, wordt je uitgenodigd om aan de tafel bij de examinator plaats te nemen. De examinator zal je om een geldige legitimatie vragen en controleren of je voor het theorie-examen geslaagd bent. De geldigheid van je theorie is 1,5 jaar. Vervolgens zal de examinator je informeren over de gang van zaken tijdens het examen.

Het praktijkexamen

Het examen begint met de wandeling naar het parkeerterrein/de lesauto. Er wordt je gevraagd een kenteken van een willekeurig voertuig te lezen op een afstand van plusminus 25 meter (de ogentest).
Op enige afstand tot de lesauto begin je al met de controle van het “examenvoertuig”, waarna een verdere controle buiten en binnen de lesauto volgt en je de lesauto rijklaar maakt voor de start van de examenroute.

De onderdelen die je in het artikel “controle buiten en binnen de lesauto” kunt lezen, kunnen steekproefgewijs worden bevraagd. De werking van het remlicht/stoplicht en die van de richtingaanwijzers worden altijd vooraf gecontroleerd op een correcte werking.

De examenroute

Tijdens de rit wordt er zowel binnen als buiten de bebouwde kom gereden. Je wordt tijdens de examenroute beoordeeld op het zelfstandig rijden van de route en het zelfstandig uitvoeren van bijzondere manoeuvres. Binnen de beoordeling wordt ook naar de gevaarherkenning en het milieubewust rijden gekeken.

In de examenroutes kunnen zogenaamde “coördinatiepunten” worden opgenomen, die bestaan uit plaatselijke herkenbare objecten of oriëntatiepunten waar je zelfstandig naar toe moet kunnen rijden. Ook kan er gevraagd worden gedurende 10 á 15 minuten te rijden op een in te stellen route op een navigatiesysteem.

Je krijgt een ingreep

Het kan voor komen dat de examinator tijdens het praktijkexamen moet ingrijpen om een verkeersovertreding, een aanrijding of ander gevaar te voorkomen. Als de verkeerssituatie/de ingreep niet als te zwaar wordt beoordeeld, hoeft dit op zich niet van invloed te zijn op de uitslag van het examen. De examinator bepaalt dit dan aan de hand van de aard en de ernst van de fout die met de ingreep verband hield.

Het totale examen duurt ongeveer 55 minuten. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor de introductie en de nabespreking. Binnen de nabespreking wordt doorgenomen wat de sterke of minder sterke punten tijdens de examenroute waren.

Afronding van het rijexamen

Als het goed is heb je vooraf een zelfreflectie formulier ingevuld, waarin je je eigen visie op je sterke en minder sterke punten heb aangegeven. Dit formulier wordt na de examenroute door de examinator met je doorgesproken.

De examinator geeft je de positieve uitslag mondeling. Het uitslagformulier -dat via de rijschool is op te vragen- is leeg, waarbij alleen het vakje “voldoende” is aangevinkt.
Het CBR geeft de verklaring rijvaardigheid en rijgeschiktheid af. Deze verklaringen worden geregistreerd in het centraal rijbewijs register (CRB) en bij de rijksdienst voor het wegverkeer (RDW).

Aanvraag van je rijbewijs

Zodra de registraties bij het RDW zijn ingevoerd, kun je het rijbewijs aanvragen bij de gemeente in je woonplaats (een dag later). Ga van een werkweek uit alvorens je het rijbewijspasje kunt ophalen bij de gemeente.

Tot de ontvangst/de overdracht van je rijbewijs mag je zelf niet autorijden, ook al ben je geslaagd voor het examen.

Heb je het rijbewijs na je achttiende verjaardag behaald, dan mag je als zelfstandig bestuurder met de auto de weg op.
Heb je het rijbewijs voor je achttiende behaald, dan mag je alleen met één van de opgegeven begeleiders rijden.

Je bent gezakt

Een uitspraak die je uit de mond van de examinator liever niet wilt horen. Bedenk -als schrale troost- dat minder dan 50 procent van de kandidaten de eerste keer slaagt voor het rijbewijs.
Als de uitslag “onvoldoende” is krijg je van de examinator een korte uitleg over het onderdeel of de onderdelen die als onvoldoende zijn aangemerkt. Het uitslagformulier wordt je gemaild.

Achter de examenonderdelen die als onvoldoende staan aangemerkt, worden de onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn aangestreept. Deze onderdelen kunnen dan binnen het vervolg van je rijopleiding verder geperfectioneerd worden.

Je wordt niet tot het examen toegelaten als:

  • Je jezelf op een zodanig laat tijdstip meldt, dat geen volledig examen meer kan worden afgenomen
  • Jezelf niet kunt legitimeren met een wettelijk voorgeschreven document
  • Als blijkt dat je langer dan 1 jaar en zes maanden geleden geslaagd bent voor het theorie-examen.
  • Op de aanvraagkaart is aangetekend dat je een bril of contactlenzen moet dragen en je zonder bril of lenzen verschijnt
  • Uit publicatie in de Staatscourant is gebleken dat je bij rechterlijk vonnis de rijbevoegdheid is ontzegd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.