Duitsland – verkeersborden

Duitsland verkeersbordenVerkeersborden in Duitsland

Nederland en Duitsland kennen vele overeenkomsten, maar ook de nodige verschillen. Beide landen hebben hun verkeersborden en verkeersregels, die zorg moeten dragen voor een goede veiligheid op de weg en een soepele doorstroming van het verkeer binnen het beschikbare wegennet. In deze serie artikelen een vergelijking tussen de borden, op zoek naar de overeenkomsten en de verschillen.

Hoe verhoudt Nederland zich tot Duitsland, of Duitsland zich tot Nederland
In beide landen zijn de verkeersborden ingedeeld in categorieën. Uitgangspunt in dit artikel zijn de borden in Duitsland; daartegenover staan de overeenkomstige of meest overeenkomende borden die in Nederland het verkeersbeeld bepalen. Niet altijd worden dezelfde verkeersborden gebruikt, of is de regelgeving geheel identiek.

Onderscheid en begrip
Maak bij de beoordeling van de betekenis van de verkeersborden -daar waar van toepassing- een onderscheid tussen bestuurders, weggebruikers en verkeer. Wordt er over verkeer gesproken, dan zijn dit alle weggebruikers, inclusief de voetgangers. Spreekt men daarentegen over bestuurders, dan geldt de regel niet ten aanzien van de voetgangers.
Ook is het belangrijk het onderscheid tussen voertuigen en motorvoertuigen in je benadering mee te nemen.

101 – 151 Gefahrenzeichen
101 101 101 Gefahrenstelle
J37 Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
102 102 102 Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts
J8 Gevaarlijk kruispunt
103 103
103 103
103 Kurve (links)
J3 Bocht naar links103 Kurve (rechts)
J2 Bocht naar rechts
105 105
105 105
105 Doppelkurve (zun. rechts)
J4 S-bocht(en), eerst naar rechts

105 Doppelkurve (zun. links)
J5 S-bocht(en), eerst naar links
108 108 108 Gefälle
J7 Gevaarlijke daling
110 110 110 Steigung
J6 Steile helling
112 112 112 Unebene Fahrbahn
J1 Slecht wegdek
113 113 113 Schnee- oder Eisglätte
Glatteisgefahr
J36 IJzel of sneeuw
114 114 114 Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz
J20 Slipgevaar
115 115 115 Steinschlag
Vallend gesteente
116 116 116 Splitt, Schotter
J25 Losliggende stenen
117 117 117 Seitenwind
J31 Zijwind
120 120 120 Beidseitig verengte Fahrbahn
J17 Rijbaanversmalling
121 121
121 121
121 Einseitig links verengte Fahrbahn
J18 Rijbaanversmalling links121 Einseitig rechts verengte Fahrbahn
J18 Rijbaanversmalling rechts
123 123 123 Baustelle
J16 Werk in uitvoering
114 124 124 Stau
J33 File
125 125 125 Gegenverkehr
J29 Tegenliggers
128 128 128 Bewegliche Brücke
J15 Beweegbare brug
129 129 129 Ufer
J26 Kade of rivieroever
131 131 131 Lichtzeichenanlage
J32 Verkeerslichten
133 133 133 Fußgänger
J23 Voetgangers
134 134 134 Fußgängerüberweg
J22 Voetgangersoversteekplaats
136 136 136 Kinder
J21 Kinderen
138 138 138 Radfahrer kreuzen
J24 Fietsers en bromfietsers
140 140 140 Tiere
J28 Vee
142 142 142 Wildwechsel
J27 Groot wild
144 144 144 Flugbetrieb
J30 Laagvliegende vliegtuigen
145 145 145 Kraftomnibusse
J14 Tram(kruising)
150 150 150 Bahnübergang mit Schranken
J10 Overweg met overwegbomen
151 151 151 Unbeschrankter Bahnübergang
J11 Overweg zonder overwegbomen
201 – 292

Vorschriftzeichen
201 201 201 Andreaskreuz, dem Schienenverkehr Vorrang gewähren J12Overweg met enkel spoor
205 205 205 Vorfahr gewähren!
B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
206 206 206 Halt! Vorfahr gewähren!
B7 Stop; verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg
208 208 208 Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!
F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
209 209
209 209
209 209
209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord aangegeven 209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord aangegeven 209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts und links
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord aangegeven
211 211 211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
214 214 214 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und rechts
D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
215 215 215 Kreisverkehr
D1 Rotonde, verplichte rijrichting
220 220 220 Einbahnstraße links
C4 Eenrichtingsweg
222 222 222 Vorgeschriebene Vorbeifahrt: links
D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
224 224 224 Haltestellen – Straßenbahnen oder Linienbusse
L3 Bushalte/tramhalte
224 224 224 Haltestellen Schulbusse
Bushalte / schoolbus
229 229 229 Taxenstand
Taxistandplaats
237 237 237 Sonderweg Radfahrer
G11 Verplicht fietspad
238 238 238 Sonderweg Reiter
G9 Ruiterpad
239 239 239 Sonderweg Fußgänger
G7 Voetpad
240 240 240 Gemeinsamer Fuß- und Radweg
Gemeenschappelijk fiets- voetgangerspad
241 241 Getrennter Rad- und Fußweg
Gescheiden fiets- en voetgangerspad
242 242 Beginn des Fußgängerbereichs
Begin voetgangerszone
243 243 Ende eines Fußgängerbereichs
Einde voetgangerszone
244 244 Beginn einer Fahrradstraße
Begin fietspad
244a 244a 244a Ende einer Fahrradstraße
Einde fietspad
245 245 245 Linienomnibusse
Lijnbus
250 250 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art
C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
251 251 251 Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge
C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
253 253 253 Verbot für Kraftfahrz. mit einem zul. Gesamt-gewicht über 3,5 Tonnen…
C7 Gesloten voor vrachtauto’s
254 254 254 Verbot für Radfahrer
C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
255 255 255 Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder, Mofas
C11 Gesloten voor motorfietsen
256256 256 Verbot für Radfahrer
C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoetuigen met inwerking zijnde motor
258 258 258 Verbot für Reiter
Gesloten voor ruiters
259 259 259 Verbot für Fußgänger
C16 Gesloten voor voetgangers
260 260 260 Verbot für Krafträder, mehrspurige Kraftfahrzeuge
C12 Gesloten voor motorvoertuigen
261 261 261 Verbot für kennzeich-nungspflichtige KFZ mit gefährlichen Gütern
C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
262 262 262 Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht
C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
263 263 263 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast
C20 Gesloten voor voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
264 264 264 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschl. Ladung
C18 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord aangegeven
265 265 265 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe einschl. Ladung
C19 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord aangegeven
266 266 266 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Länge einschl. Ladung
C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
267 267 267 Verbot der Einfahrt
C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee
268 268 268 Schneeketten sind vorgeschrieben
Gebruik sneeuwkettingen verplicht
269 269 269 Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung
Verboden voor voertuigen die oppervlaktewater verontreinigende stoffen vervoeren
270 270 270 Verkehrsverbot bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen
Verkeersverbod bij smog of ter vermindering van schadelijke luchtverontreiniging
272 272 272 Wendeverbot
F7 Keerverbod
273 273 273 Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand
Verplichting tot het aanhouden van de op het bord vermelde minimale volgafstand
274 274 274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit
A1 Maximumsnelheid
275 275 275 Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit
Voorgeschreven minimum snelheid
276 276 276 Überholverbot für KFZ aller Art
F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
277 277 277 Überholverbot für KFZ mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t
F3 Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
278 278 278 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
A2 Einde maximumsnelheid
279 279 Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit
Einde voorgeschreven minimum snelheid
280 280 280 Ende des Überholverbotes für KFZ aller Art
F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
281 281 281 Ende des Überholverbot für KFZ mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t
F4 Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
282 282 282 Ende sämtlicher Streckenverbote
F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
283 283 283 Haltverbot
E2 Verbod stil te staan
286 286 286 Eingeschränktes Haltverbot
E1 Parkeerverbod
290 290 290 Eingeschränktes Haltverbot für eine Zone
Parkeerverbod-zone
291 291 291 Parkscheibe
E10 Parkeerschijfzone
292 292 292 Ende eines eingeschränkten Haltverbots
Einde parkeerverbod-zone
301 – 630

Richtzeichen
301 301 301 Vorfahrt
B3 Voorrangskruispunt
306 306 306 Vorfahrtsstraße
B1 Voorrangsweg
307 307 307 Ende der Vorfahrtsstraße
B2 Einde voorrangsweg
308 308 Vorrang vor dem Gegenverkehr
F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
310
310
310 Ortstafel
H1 Bebouwde kom
311
311
311 Ortstafel
H2 Einde bebouwde kom
314 314 314 Parkplatz
E4 Parkeergelegenheid
315 315 315 Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts
Half parkeren op het trottoir in de rijrichting toegestaan
316 316 316 Parken und Reisen
E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
317 317 317 Wandererparkplatz
Parkeergelegenheid ten behoeve van wandelaars
325 325 Beginn eines Verkehrsberuhigten Bereichs
G5 Erf
326 326 326 Ende eines Verkehrsberuhigten Bereichs
G6 Einde erf
330 330 330 Autobahn
G1 Autosnelweg
331 331 331 Kraftfahrstraße
G3 Autoweg
332 332 332 Ausfahrt von der Autobahn
Afrit autosnelweg
334 334 334 Ende der Autobahn
G2 Einde autosnelweg
336 336 336 Ende der Kraftfahrstraße
G4 Einde autoweg
350 350 350 Fußgängerüberweg
L2 Voetgangersoversteekplaats
353 353 Einbahnstraße
C3 Eenrichtingsweg
354 354 354 Wasserschutzgebiet
Waterwingebied
355 355 355 Fußgängerunterführung
Voetgangerstunnel
356 356 356 Verkehrshelfer
Verkeersbrigadier
357 357 357 Sackgasse
L8 Doodlopende weg
358 358 358 Erste Hilfe
Eerste hulppost
359 359 359 Pannenhilfe
Pechhulp
360 360 360 Fernsprecher
Telefoon
361 361 361 Tankstelle
Tankstation
363 363 363 Polizei
Politie
366 366 366 Zelt- und Wohnwagenplatz
Campeerplaats
367 367 Fremdenverkehrsbüro oder Auskunftstelle
Informatieburo – VVV
375 375 Autobahnhotel
Hotel langs autosnelweg
376 376 Autobahngasthaus
Gastverblijf langs de autosnelweg
377 377 Autobahnkiosk
Kiosk langs de autosnelweg
378 378 Toilette
Toiletten
380 380 380 Richtgeschwindigkeit
A4 Adviessnelheid
381 381 381 Ende der Richtgeschwindigkeit
A5 Einde adviessnelheid
392 392 392 Zollstelle
F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
531 531 531 Einengung (Ende eines Fahrstreifens)
L5 Einde rijstrook
434 434 434 Wegweisertafel (nach RWBA)
K10 Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met inerlokaal doel, een dagrecre-atiecentrum, objecten en stadsroutenummers
439 439 439 gegliederter Vorwegweiser(nach RWB)
K6 Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg
440 440 440 Vorwegweiser zur Autobahn (nach RWBA)
K5 Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein
442 442 442 Vorwegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern
K14 Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
448 448 448 Ankündigungstafel auf Autobahnen (nach RWBA)
K11 Voorsorteren op niet-autosnel-wegen. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg
453 453 453 Entfernungstafel auf Autobahnen (nach RWBA)
K1 Lage beslissingswijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
458 458 458 Planskizze (Ausführung nach RUB)
K9 Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
545 545 545 Aufweitung und Vorgabe einer Mindestgeschwindigkeit
L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken

21 gedachten over “Duitsland – verkeersborden”

 1. Beste iedereen,
  ik heb 2 vragen:

  1. Ik reed laatst 200km/uur op de duitse snelweg.. er stonden wel verkeersborden met 100km/uur maar daarboven stond een file bord.. betekend dat nou dat bij file er 100km gereden moet worden? Want ik geloof dat ik geflitst ben.

  2.Wat zou de hoogte van de boete kunnen zijn?

  1. Beste Bougie,

   Zoals ik het begrijp geldt er een toegestane maximumsnelheid van 100 km/u op het bedoelde traject. Daarnaast is het kennelijk een traject waar geregeld files ontstaan waar je voor gewaarschuwd wordt.
   De hoogte voor de boetes zou ik niet weten. Misschien zijn de boetes in Nederland een aardige indicatie. Kijk eventueel bij: http://www.autorij-instructie.nl/?p=718

   Mvg – Sjaak

 2. Ik hen een Ligier 45km auto. Graag zou ik willen weten waar ik me aan moet houden in het verkeer en wat voor dit voertuig de verkeersregels zijn.

  1. Beste M.,

   De volgende regels zijn van toepassing bij het besturen van een brommobiel:
   Brommobielen zijn voertuigen die op kleine personenauto’s lijken, maar die in technisch opzicht als bromfiets moeten worden beschouwd.

   Dit betekent onder meer dat het voertuig moet zijn voorzien van een (EG) goedkeuring.

   Lees verder onderstaand artikel er even op na:
   http://www.autorij-instructie.nl/?p=1273

   Mvg – Sjaak

 3. Betreffende de vragen over de gele bordjes met de militaire voertuigen erop en een getal, vond ik de volgende link:

  http://duits.skynetblogs.be/post/3005597/militaire-verkeersborden-aan-duitse-bruggen

  Daar staat:

  “De draagbaarheid van bruggen op de Duitse wegen is van belang voor troepenbewegingen”.

  “Militaire tanks en transportvoertuigen moeten op elke brug rekening houden met de draagbaarheid ervan. Vandaar dat op elke brug in Duitsland, hoe klein ook, de verkeerstekens Br1 tot Br5 aangebracht zijn. Deze verkeerstekens regelen de maximale snelheid op de brug voor militaire transporten, rekening gehouden met de draagbaarheid ervan bij enkel of bij heen-en terugverkeer”.

  Mvg, Rowdy

 4. Beste Albert,

  Bij binnenrijden van een land staan de borden met maximum snelheden voor de diverse verschillende voertuigen aangegeven.

  Mvg – Sjaak

 5. Er zijn uitzonderingen voor touringcars in europa aangaande snelheden, inhalen,met aanhanger, enz.
  bijv. in nederland 100 km p.uur in belgie 90 km per uur enz.
  hoe kom ik als touringcarchauffeur aan deze regels.

  Bij voorbaat dank

  Albert uitslag.

 6. Beste Hans,

  Sorry voor de verlate reaktie, maar ik kan je helaas geen duidelkijkheid geven.
  Het suggereert een scheiding van rijbanen of rijstroken, voor een bepaald type voertuig(en), gekoppeld aan een maximumsnelheid ??

  http://www.fahrschule.de/Verkehrsrecht/StVO/ Op deze site staat veel informatie over de Duitse verkeersregels.

  Helaas – Mvg – Sjaak

 7. Hallo

  Wij waren onlangs in duitsland en daar stonden borden langs de weg waar ik de betekenis niet van kan achterhalen.
  Het zijn ronde borden en geel van kleurer staat vaak een pijl de ene richting op en twee dan tegenovergesteld met een aantal getalen.
  Ik hoop dat u mij een andwoord kunt geven.
  Vriendelijke groet Hans Tijsen.

 8. Hallo, wij zijn op zoek naar de betekenis van de 8-hoekige borden in het wit en geel met daarop twee nummers. links staat er een verticale pijl met een nummer (bv 100) en rechts staan twee verticale pijlen (eentje die omhoog wijst en een naar beneden) met een nummer (bv 40). Wat betekent dit?
  Alvast bedankt!

 9. Beste Sanne,

  Waarschijnlijk bedoel je -een op de autosnelweg- geplaatste aanduiding van een omleidingsroute, n.l.:

  “Zeichen 467
  Umlenkungs-Pfeil

  Streckenempfehlungen auf Autobahnen können durch den Umlenkungs-Pfeil gekennzeichnet werden”.

  Mvg – Sjaak

 10. Over de duitse snelweg rijdend kwamen we borden tegen waarvan we de betekenis niet weten. Het waren witte borden met grote (brede) oranje pijlen erop. Betekent dit een speciale route voor vrachtwagen? Kun jij ons helpen?

  Met vriendelijke groeten
  Sanne

 11. Beste Beja,

  Het inhaalverbod geldt voor motorvoertuigen die op het onderbord vermeld zijn. Zou dit niet het geval zijn, dan zou je een personenauto die zich eventueel tussen de vrachtauto’s bevindt niet in mogen halen, waardoor de hele boel vast loopt.

  Mvg – Sjaak

 12. Beste Ferdy,

  we reden laatst door Duitsland en zagen borden langs de autobaan met een inhaalverbod voor motervoertuigen. Daaronder echter stond een bord met de aanduiding fur autos met o.a. aanhangwagen en vrachtwagens etc. Betekent dit een inhaalverbod voor autos met aanhangers en vrachtwagens ? Of mogen alleen die voertuigen ingehaald worden.
  Ben benieuwd.

  Vr.gr.
  Beja

 13. Beste Ferdy,

  De maximum-advies-snelheid op de autobahn in Duitsland is 130 km. per uur.
  Daar waar de maximumsnelheid -tijdelijk- lager is wordt dit aangegeven. Dit heeft bijna altijd tot doel om files te vermijden en/of het milieu te ontzien; met name tijdens werkdagen en/of indien de autosnelwegen vlak bij woongebieden gelegen zijn. Het is dus welhaast zeker dat dit voor de door jou bedoelde aanduiding ook geldt.

  Mvg – Sjaak

 14. Geachte heer / dame,
  Langs de autobahne Osnabrück naar Hamburg ztaan regelmatig snelheidsborden van 120km met daaronder vermeld 6-20H. Wat wordt met dat laatste bedoeld. Ik vermoed dat maximaal 120 km moet worden gereden tussen 6 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds maar weet dit niet zeker. Het vreemde is dat ik deze aanduiding elders nog niet ben tegenkomen.
  Ik zie uw reactie met interesse tegemoet.
  Met vriendelijk groet
  Ferdy Wouda,
  Oldenzaal / Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.