Theorie Test Verkeersregels Verkeerstekens Deel 1

Theorie Verkeersregels Deel 2Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens

Deel 1

Verkeerstheorie: onder andere over de onderwerpen:

  • inhalen
  • snelheid en maximum snelheid
  • stilstaan en parkeren

30 vragen over verschillende verkeerssituaties. Bij iedere afbeelding vind je een vraag om je kennis van de theorie te testen.Onder aan het artikel staan de antwoorden op de vragen, met daarbij de motivatie over de regels van de betreffende verkeerssituatie. Benader de vragen -indien van toepassing- alsof je in de lesauto zit.

Zie voor de regelgeving het artikel:  RVV 1990Voor de betekenis van alle verkeersborden kijk je bij: Verkeersborden Nederland

Mag er bij rijden in een file rechts worden ingehaald
1. Mag er bij rijden in een file rechts worden ingehaald

Rechts rijdend van de blokmarkering mag je rechts inhalen
2. Rechts rijdend van de blokmarkering mag je rechts inhalen

Mag je een ander voertuig vlak voor een VOP inhalen
3. Mag je een ander voertuig vlak voor een VOP inhalen

De regel is: inhalen geschiedt links. Mag je de tram rechts inhalen
4. De regel is: inhalen geschiedt links.
Mag je de tram rechts inhalen

Wordt het bord na ieder kruispunt in een 30-km zone herhaald
5. Wordt het bord na ieder kruispunt in een 30-km zone herhaald

Wat is de maximumsnelheid na passage van het bord
6. Wat is de maximumsnelheid na passage van het bord

De maximum toegestane snelheid na passage van dit bord is
7. De maximum toegestane snelheid na passage van dit bord is

De maximum toegestane snelheid na passage van het bord is
8. De maximum toegestane snelheid na passage van het bord is

Betreft het hier een maximum toegestane snelheid
9. Betreft het hier een maximum toegestane snelheid

Is het voor de vrachtauto toegestaan op de autosnelweg te rijden
10. Is het voor de vrachtauto toegestaan op de autosnelweg te rijden

Geef de maximum toegestane snelheden aan voor A, B en C
11. Geef de maximum toegestane snelheden aan voor A, B en C

Mogen de voetgangers op de vluchtstrook lopen
12. Mogen de voetgangers op de vluchtstrook lopen

Is het de bestuurder van de vrachtauto toegestaan hier te rijden
13. Is het de bestuurder van de vrachtauto toegestaan hier te rijden

Is het voor de bestuurder van de vrachtauto toegestaan hier te rijden
14. Is het voor de bestuurder van de vrachtauto toegestaan hier te rijden

Wat is de maximum toegestane snelheid na passage van het bord
15. Wat is de maximum toegestane snelheid na passage van het bord

Wat is de maximum toegestane snelheid na passage van het bord
16. Wat is de maximum toegestane snelheid na passage van het bord

Is het toegestaan over het kruispunt een passagier uit te laten stappen
17. Is het toegestaan over het kruispunt een passagier uit te laten stappen

18. Je parkeert hier de auto. Mag dat
18. Je parkeert hier de auto. Mag dat

19. Is het toegestaan hier een passagier uit te laten stappen
19. Is het toegestaan hier een passagier uit te laten stappen

Je stopt hier om een passagier uit te laten stappen. Mag dat
20. Je stopt hier om een passagier uit te laten stappen. Mag dat

Je wilt links parkeren om 5 minuten te wachten. Mag dat
21. Je wilt links parkeren om 5 minuten te wachten. Mag dat

Je parkeert hier. Mag dat
22. Je parkeert hier. Mag dat

Is het parkeren hier alleen bedoeld voor vrachtauto's
23. Is het parkeren hier alleen bedoeld voor vrachtauto’s

Beide auto's staan geparkeerd. Wie moet bij nacht verlichting voeren
24. Beide auto’s staan geparkeerd. Mag dat

Staat de auto zo goed geparkeerd binnen de parkeerschijfzone
25. Staat de auto zo goed geparkeerd binnen de parkeerschijfzone

Is parkeren hier toegestaan
26. Is parkeren hier toegestaan

Wie staat hier goed geparkeerd. Rode of witte auto
27. Wie staat hier goed geparkeerd.
Rode of witte auto

Mag je hier even een passagier uit laten stappen
28. Mag je hier even een passagier uit laten stappen

Je staat hier even stil om te telefoneren. Mag dat
29. Je staat hier even stil om te telefoneren. Mag dat

Mag je hier stilstaan
30. Mag je hier stilstaan

 

Theorie: antwoorden en motivatie

1. Ja
Bij file-rijden is het bestuurders toegestaan anders dan links in te halen. Daarbij is het raadzaam zo veel mogelijk in de gekozen rijstrook te blijven rijden, ter bevordering van de doorstroming. Heb ook aandacht voor de motorrijders die stapvoets tussen de verkeersstromen rijden.
2. Ja
Het is bestuurders toegestaan rechts van de blokmarkering andere voertuigen in te halen, als men voornemend is die rijstrook ook te blijven volgen.
Aandacht voor andere bestuurders die op het laatst nog van richting veranderen.
3. Nee
Vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats is het bestuurders -ter bescherming van de voetganger- niet toegestaan een ander voertuig in te halen. Theoretisch zou je een voetganger op de rijbaan wel in mogen halen / voorbij mogen gaan.
4. Ja
Het rechts inhalen van een tram is een uitzondering op de regel “inhalen geschiedt links”.
Aandachtspunt: hebben uitstappende passagiers van de tram geen bordes of opstelmogelijkheid bij de halte, dan moet je uitstappende/overstekende passagiers voor laten gaan.
5. Nee
Kenmerkend voor een “zone” is dat het verkeersbord slecht bij inrijden en bij uitrijden (einde zone) wordt herhaald. Extra aandacht blijft dus vereist zolang je in de zone rijdt
6. 15 km/u
In een woonerf geldt voor bestuurders een maximum toegestane snelheid van 15 kilometer per uur. Voorheen gold als omschrijving “stapvoets”.
7. 50 km/u
Binnen de bebouwde kom geldt voor motorvoertuigen een maximum toegestane snelheid van 50 kilometer per uur, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
De snelheid geldt bij passage van het bord en niet vanaf plaatsing van het bord.
8. 130 km/u
Voor personenauto’s, bestelauto’s en motorfietsen geldt op autosnelwegen een maximum toegestane snelheid van 130 kilometer per uur, tenzij anders wordt aangegeven.
Op elektronische borden aangegeven maximum snelheden gaan boven de op een verkeersbord aangegeven maximum snelheid.
9. Nee
Verkeersbord A4 geeft een adviessnelheid aan, daar waar de wegomstandigheden of het verloop van de weg een lagere snelheid eisen dan elders op die weg. Over het algemeen zal de snelheid dan (vanaf) 20 km/u lager liggen. Aandachtspunt betreft de eventuele snelheidsverschillen tussen bestuurders onderling.
10. Nee
Het gebruik van een autosnelweg is slechts toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee met een snelheid van ten minste 60 kilometer per uur mag en kan worden gereden. Aan de autosnelweg gelegen benzinestations en parkeerplaatsen behoren niet tot de autosnelweg.
11.
Voor vrachtauto A geldt een maximum toegestane snelheid van 80 km/u. Voor auto’s B en C 130 km/u.
12. Nee
Behoudens in noodgevallen is het de weggebruikers verboden op een autosnelweg of autoweg gebruik te maken van de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm.
In geval van nood is het raadzaam in de berm achter de vangrail te verblijven.
13. Nee
Op een autosnelweg is het bestuurders van een motorvoertuig met aanhangwagen die langer is dan 7 meter én voor vrachtauto’s verboden op een rijbaan met drie of meer rijstroken enig andere dan twee meest rechts gelegen rijstroken te gebruiken. Het verbod geldt niet voor het geval zij moeten voorsorteren (splitsing van snelwegen).
14. Nee
Het gebruik van de autoweg is slechts toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee met een snelheid van ten minste 50 kilometer per uur mag en kan worden gereden.
15. 80 km/u
Zonder verdere aanduiding betekent het dat je na passage van het bord buiten de bebouwde kom rijdt.
16. 80 km/u
Je passeert met de lesauto het bord “einde bebeouwde kom”, waar een maximum toegestane snelheid van 80 kilometer per uur geldt, tenzij anders aangegeven.
17. Nee
Over het kruispunt is verkeersbord E2 geplaats. Dit verkeersbord betekent “verbod stil te staan”.
18. Nee
Een bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan 5 meter daarvan.
19. Ja
Het uit laten stappen van een passagier geldt als stilstaan en niet als parkeren. Langs een gele onderbroken gele streep mag niet geparkeerd worden.
20. Ja
Bij een bushalte mag je stoppen of stil staan voor het onmiddellijk in- of uit laten stappen van een passagier(s).
21. Nee
5 minuten wachten geldt als parkeren. Op een gehandicaptenparkeerplaats mag alleen geparkeerd worden als een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht.
22. Nee
Bij een bushalte mag binnen een afstand van 12 meter voor en na de halte niet geparkeerd worden (of ter hoogte van de geblokte markering).
23. Nee
Voor verkeersbord E7 geldt “gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen”. Dit kunnen in principe alle voertuigen zijn.
24. Nee
Buiten de bebouwde kom mag op een voorrangsweg niet geparkeerd worden. De rode auto mag daar niet parkeren.
25. Nee
Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen dei als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.
26. Nee
De auto staat binnen een afstand van 12 meter tot de bushalte geparkeerd.
27. Witte auto
Binnnen 5 meter van een oversteekplaats (voor en na) mag een bestuurder zijn voertuig niet stil laten staan. (dus zeker niet parkeren)
28. Nee
Bij een doorgetrokken gele streep is het niet toegestaan met een voertuig stil te staan.
29. Nee
Een bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan op de rijbaan, langs een busstrook.
30. Nee
Op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook mag een bestuurder niet stilstaan. Voorsorteren op een fietsstrook mag -indien nodig-  alleen als er een onderbroken witte streep langs de fietsstrook is aangebracht.

Doe ook de test: Voorrang verlenen of Voor laten gaan

Bron:

Autorij-instructie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.