Regels van Voorrang verlenen en Voor laten gaan

Website autorij-instructie.nl

Voorrang verlenen/voor laten gaan

In het reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) zijn een aantal verkeersregels opgenomen die het verlenen van voorrang en/of het voor laten gaan tussen weggebruikers onderling regelen. Wat zijn de definities en wat de verkeersregels met betrekking tot het verlenen van voorrang en/of het voor laten gaan?

Verkeersborden die de voorrang regelen

(kijk hier voor de omschrijving van de verkeersborden en hier voor een korte theorie / test over voorrang verlenen en voor laten gaan)

   

Verkeersborden  waarbij van voor laten gaan sprake kan zijn

     

 

Voorrang verlenen of voor laten gaan

 • Voorrang verlenen: het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen.
 • Bestuurders: alle weggebruikers behalve voetgangers.
 • Weggebruikers: voetgangers, buy more about fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen. Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.
 • Verkeer: alle weggebruikers.
 • Voorrangsvoertuig: motorvoertuig dat optische en geluidssignalen voert (zoals voorgeschreven). Weggebruikers moeten bestuurders van voorrangsvoertuigen voor laten gaan.

Kruispunten – voorrang verlenen en voor laten gaan

 • Bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren.
 • Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders.
 • Uitzondering: bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg;
 • Uitzondering: bestuurders verlenen voorrang aan bestuurders van een tram.
 • Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan (uitgezonderd een tram) “rechtdoorgaand verkeer op dezelfde gaat voor’.
 • Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan (uitgezonderd een tram). ‘korte bocht gaat voor lange bocht’.
 • Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens.
 • Weggebruikers mogen militaire colonnes en uitvaartstoeten van motorvoertuigen niet doorsnijden.

Voetgangers – voor laten gaan

 • Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan.
 • Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.
 • Voetgangers mogen de rijbaan gebruiken, indien zij een colonne, een optocht of een uitvaartstoet vormen en moeten dan benadert worden als bestuurders.
 • Voetgangers mogen wegen gelegen binnen een erf over de volle breedte gebruiken. De regels van voor laten gaan zijn echter gelijk aan de regels buiten een erf.

Passagiers, tram, bus – voor laten gaan

 • Bestuurders die een stilstaande tram of autobus willen voorbijrijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen, moeten aan hen daartoe gelegenheid geven.
 • Dit geldt niet als er bij de halte een bordes is aangelegd waar passagiers zich veilig wachtend op kunnen stellen.
 • Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders aan bestuurders van een autobus de gelegenheid geven van een bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt. (dit geldt niet voor bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire kolonne of een uitvaartstoet van motorvoertuigen)

Overweg –  trein, tram voor laten gaan

 • Weggebruikers mogen een overweg opgaan, indien zij direct kunnen doorgaan en de overweg geheel kunnen vrijmaken.
 • Bij overwegen laten weggebruikers een spoorvoertuig voorgaan en laten daarbij de overweg geheel vrij.

Bijzondere manoeuvres – voor laten gaan

Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren moeten het overige verkeer voor laten gaan.
De bijzondere manoeuvres zijn:

 • Wegrijden.
 • Achteruitrijden.
 • Uit een uitrit de weg oprijden.
 • Van een weg een inrit oprijden.
 • Keren.
 • Van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden.
 • Van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden.
 • Van rijstrook wisselen.

 

Bronnen:

RVV 1990
Autorij-instructie.nl

2 gedachten over “Regels van Voorrang verlenen en Voor laten gaan”

 1. Hi!

  Ik heb wat vragen met betrekking tot voorrang van een militaire colonne. Naar mijn weten mogen militaire colonnes nooit worden doorgesneden. Toen ik een oefenexamen maakte moest ik naar aanleiding van deze afbeelding (https://vanbarneveld.3dtheorie.nl/thumb/323.jpg/133/100/75/1/contents/examens) bepalen hoe de voorrang geregeld was. Ik dacht dat de militaire colonne voor ging, omdat het eerste voertuig al is overgestoken. Dit was fout! Volgens de site ging de tram voor, daarna de colonne en als laatste de personenauto.

  Een andere kwestie is het doorsnijden van een militaire colonne op een voorrangsweg. Hier (http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2010/12/01/doorsnijden-militaire-colonne-mag-wel-op-voorrangsweg/) staat dat de colonne doorgesneden mag worden door een personenauto als deze zich op een voorangsweg bevindt.

  Ik heb op verschillende fora naar antwoorden gezocht en niemand kan het er over eens worden.
  Weet u misschien het antwoord op deze vragen? In mijn vorige examen kwam de tweede situatie aan bod en ik dacht deze goed te hebben beantwoord, maar nu twijfel ik. Het zou goed kunnen dat deze vraag het éne foutje teveel was..

  Ik weet het echt niet meer zo!

  1. Beste Kim,

   Wat je eerste voorbeeld betreft is het eerste voertuig van de militaire colonne het kruispunt nog niet opgereden en klopt het dat de tram als eerste gaat.
   Artikel 15 van het RVV: “bestuurders verlenen voorrang aan bestuurders van een tram”. (hierbij wordt geen uitzondering gemaakt voor militaire colonnes of dergelijke)
   Het tweede voorbeeld is inderdaad lastiger. Daar spelen de twee artikelen van het RVV die in het artikel al worden aangehaald een rol, namelijk:
   “Artikel 16: Weggebruikers mogen militaire colonnes en uitvaartstoeten van motorvoertuigen niet doorsnijden.

   Artikel 63: Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens”

   Het probleem ligt in het feit dat regel aangeeft dat weggebruikers de militaire colonne voor moeten laten gaan. Dit is echter onverenigbaar met de verkeerstekens (in dit geval verkeersbord B3 voorrangskruispunt); een verkeersteken dat boven de verkeersregel gaat.
   Bij een gelijkwaardig kruispunt zou dit probleem niet spelen en moet de bestuurder van de auto de colonne voor laten gaan.

   Ik weet niet waar je twijfel over die ene fout op gebaseerd is, maar dit is het beleid van het CBR
   “Het CBR heeft besloten geen vragen te stellen over het doorsnijden van een militaire colonne op voorrangskruisingen. “Er worden alleen vragen gesteld in situaties die duidelijk zijn en niet discutabel. Dus bij gelijkwaardige kruisingen en afslaan”, licht CBR-woordvoerder Coen Sleddering toe.”
   het lijkt me dat de fout elders ligt.

   Hoop dat het zo duidelijk is.

   De volgende publicatie kan je misschien van hulp zijn:
   http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/02/28/verkeersborden-en-verkeersregels-in-nederland.html

   Mvg – Sjaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.