Verkeers Theorie Test 02

InfoNuVerkeerstheorie oefenen

Test 02 over de onderwerpen:
Inhalen, Files, Kruispunten, Voorrang.
(Plus: Spoorwegen, Militaire colonnes, Uitvaartstoeten)

theorie test
Test 02

 

 

Benader de vragen alsof je in een motorvoertuig (de lesauto) zit.

01. Als het veilig kan en er voldoende ruimte is mag een bestuurder van een auto ook rechts inhalen

 ja

 nee

02. Een bestuurder sorteert links voor en geeft dit aan met de richtingaanwijzer. Je mag nu rechts inhalen

nee

ja

03. Een fietser mag als enige alle bestuurders -behalve fietsers- wel rechts inhalen

ja

nee

04. Trams mag je zowel rechts als links inhalen

nee

ja

05. Vlak vóór of op een voetgangersoversteekplaats (of VOP of zebra) mag ik een fiets inhalen

ja

nee

06. Een rijbaan is verdeeld in één of meer rijstroken

ja

nee

07. Bij file rijden mag je wel een andere dan de meest rechts gelegen rijstrook gebruiken als er meerdere rijstroken zijn

ja

nee

08. Files moet je ook links inhalen / voorbij rijden

ja

nee

09. Het niet mogen blokkeren van kruispunten geldt voor

A.
weggebruikers

B.
bestuurders

10. Voorrang verlenen aan bestuurders van rechts geldt voor

A.
alle bestuurders

B.
alle verkeer

11. Bij het in- of uitrijden van een uitrit (bijzondere manoeuvre) moet ik voor laten gaan

A.
alle bestuurders

B.
alle weggebruikers

12. Wie mogen een trein- of tramoverweg pas overgaan als deze vrij is en zij deze direct over kunnen gaan en vrij kunnen maken

A.
weggebruikers

B.
bestuurders

13. Wie mogen een militaire kolonne niet doorsnijden

A.
al het verkeer

B.
bestuurders

14. Een rouwstoet van motorvoertuigen mag niet doorsneden worden op

A.
alle kruispunten

B.
gelijkwaardige kruispunten

 

Antwoorden en uitleg:

Ga naar de afbeelding en uitleg van de verkeersborden om de bij de vragen genoemde verkeersborden te bekijken.

Vraag 01: NEE – er zijn enkele uitzonderingen maar de algemene regel is: ‘inhalen geschiedt links’.

Vraag 02: JA – dit is één van de uitzonderingen. Als er voldoende ruimte is én dit veilig kan, mag je als een bestuurder links (meestal tegen de wegas) rijdt of staat opgesteld om af te slaan, rechts inhalen.
Vraag 03: JA – fietsers moeten elkaar links inhalen. Alle andere bestuurders mogen zij ook rechts inhalen.

Vraag 04: JA – een tram is nog een uitzondering en mag je zowel rechts als links inhalen. In de praktijk zal rechts inhalen
logischer en veiliger zijn. Let wel goed op in- en uitstappen van passagiers op een halte.

Vraag 05: NEE – het is verboden vlak vóór of op een voetgangersoversteekplaats een ander voertuig in te halen.

Vraag 06: JA – onthoud deze termen omdat deze geregeld terug komen. Bij een autosnelweg b.v. gaat het om de (doorgaande) rijbaan die onderverdeeld is in rijstroken.

Vraag 07: JA – bestuurders zijn verplicht zo veel mogelijk rechts te rijden (plaats op de weg is rechts). Bij file rijden hoeft dit niet en mag je een andere –dan de meest rechter- rijstrook kiezen.

Vraag 08: NEE – een (langzaam rijdende) file mag je wel rechts inhalen. Let extra op rijstrookwisselingen (onrust) van andere
bestuurders en op motoren die stapvoets tussen de verkeerstromen mogen rijden / inhalen.

Vraag 09: B. – bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren. Dit betekent dat je als bestuurder een kruispunt niet mag oprijden
als je vermoedt dat de doorstroming op het kruispunt stagneert.

Vraag 10: A. – op (gelijkwaardige) kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan bestuurders van rechts. Uitzonderingen:
a.bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg, en
b. bestuurders moeten een tram voorrang verlenen, tenzij dit door verkeerslichten anders geregeld wordt, of door
Verkeersborden B1 en B3 tot en met B6

Vraag 11: B. – bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre -wat het in- en uitrijden van een uitrit is- moet je alle weggebruikers vóór laten gaan. Dus….alle bestuurders én voetgangers.

Vraag 12: A. – weggebruikers (bestuurders én voetgangers) mogen een overweg opgaan, als zij direct kunnen doorgaan en de
overweg geheel vrij kunnen maken.
Belangrijke verkeersborden/verkeerstekens: J10 tot en met J14

Vraag 13: A. – voor al het verkeer = weggebruikers geldt dan zij militaire kolonnes niet mogen doorsnijden. (zie ook uitleg militaire kolonne onder het artikel)

Vraag 14: B. – het doorsnijden bij rouwstoeten geldt alleen op gelijkwaardige kruispunten, dit in tegenstelling tot het doorsnijden van militaire kolonnes (zie uitleg )

 

Helaas gelden er verschillende regels voor het doorsnijden van onderstaande kolonnes. Lees –om verwarring te voorkomen- onderstaande aanvulling.

 

Militaire kolonne
Bestuurders van een militaire kolonne mogen -als zij bij een groen verkeerslicht begonnen zijn te passeren- door blijven rijden, ook al wordt het verkeerslicht geel of rood. Het door mogen rijden zoals boven bedoeld geldt dus op alle kruispunten, zowel gelijkwaardige kruispunten, voorrangskruispunten, als door verkeerslichten geregelde kruispunten.

Rouwstoet van motorvoertuigen
Bestuurders van een gemotoriseerde rouwstoet mogen alleen door blijven rijden als zij begonnen zijn een gelijkwaardig kruispunt op te rijden. Worden de verkeerstromen op kruispunten door verkeerslichten of voorrangsborden geregeld, dan moeten de bestuurders van rouwstoeten zich aan de verkeersregels houden en mogen niet door rijden. Ook niet als het eerste voertuig het
kruispunt al is opgereden. (zie ook http://www.autorij-instructie.nl/?p=4162)

Zie over de verwarring bij voorrangsregels / regels van vóór laten van stoeten en kolonnes ook het artikel van Koos Spee

Doe ook de volgende verkeers-theorie-testen:
Test 01 : onder andere definities en verkeersregels
Test 02
Test 03 : onder andere van richting veranderen en maximum toegestane snelheden
Test 04 : onder andere parkeren en stilstaan
Test 05 : onder andere voorrangsvoertuigen en voeren van verlichting
Test 06 : onder andere regels op autowegen en autosnelwegen
Test 07 : onder andere erf, rotondes, voetgangers, voorrangsvoertuigen, slepen

 

 

Bronnen en/of referenties:
Min. van Verkeer en Waterstaat
ROV Zuid-Holland
Autorij-instructie.nl

6 gedachten over “Verkeers Theorie Test 02”

 1. Hoi Sjaak!

  Ik oefen op theorieles.nl.. Maar op internet zijn de reacties ook erg tegenstrijdig! Ik ga uit van dit antwoord, maar hoop nu vooral dat deze vraag vrijdag gewoon niet gesteld wordt 🙂

  Bedankt!

 2. Hoi Sjaak!

  Ik heb een vraag over de voorrang van een tram op een zebrapad. Ik dacht altijd dat trams wel voor een zebrapad moesten stoppen omdat het een verkeersteken is en die boven verkeersregels gaan. Tijdens het oefenen kreeg ik deze situatie: http://www.theorieles.nl/backoffice/upload/579.jpg
  Ik dacht dat de voetganger voor ging, maar dat was fout.. Hoe zit het nu precies met voorang voor trams?

  Ik hoop dat u mij kunt helpen!

  1. Beste Kim,

   Ik weet niet wat of waar je geoefend hebt, maar je zit goed met de redenatie dat (bijna) ALLE bestuurders de voetganger op een VOP -dat niet geregeld is met verkeerslichten- voor moet laten gaan, ook de bestuurder van een tram.
   Uitzonderingen zijn: de bestuurder van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire kolonne of uitvaartstoet.
   Artikel 49 van het RVV is hierbij van belang:

   1. Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan.
   2. Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.
   3. Het tweede lid geldt niet voor bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire kolonne of een uitvaartstoet van motorvoertuigen.
   4. Het tweede lid geldt evenmin, indien voor de voetgangers en de bestuurders van een gehandicaptenvoertuig een rood voetgangerslicht of een geel knipperend voetgangerslicht van toepassing is.

   Mvg – Sjaak

 3. Hoi Sjaak!

  Het is voor mij niet geheel duidelijk welke regel gehanteerd moet worden bij het voorrangverlenen aan de militaire colonne. Klopt het volgende zin:
  het laatste voertuig stopt voor rood licht terwijl de rest doorgaat. Alvast bedankt voor je antwoord.

  1. Beste Cem,

   Het laatste voertuig mag gewoon door als de eerste voertuigen bij groen licht zijn doorgegaan.
   De verplichting voor een rood verkeerslicht te stoppen (of geel) geldt voor het eerste voertuig. Uiteraard mits de voorgeschreven verlichting en herkenning binnen de colonne gevoerd worden.

   Mvg – Sjaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.