Oostenrijk – verkeersborden

Oostenrijk verkeersbordenVerkeersborden in Oostenrijk

We kennen Oostenrijk hoofdzakelijk als wintersportland, maar ook zomers heeft dit land -al dan niet op doorreis- veel te bieden. Kennis van de verkeersborden en verkeersregels verhogen de verkeersveiligheid voor zowel jezelf als de medeweggebruikers. In dit artikel geef ik vele verkeersborden zoals die in Oostenrijk toegepast worden.

Hoe verhoudt Nederland zich tot Oostenrijk, of Oostenrijk zich tot Nederland
In beide landen zijn de verkeersborden ingedeeld in categorieën. Uitgangspunt in dit artikel zijn de verkeersborden in Oostenrijk; daartegenover staat -indien van toepassing- de omschrijving van de verkeersborden, zoals deze in Nederland verklaard worden.

Onderscheid en begrip
Maak bij de beoordeling van de betekenis van de verkeersborden -daar waar van toepassing- een onderscheid tussen bestuurders, weggebruikers en verkeer. Wordt er over verkeer gesproken, dan zijn dit alle weggebruikers, inclusief de voetgangers. Spreekt men daarentegen over bestuurders, dan geldt de regel niet ten aanzien van de voetgangers.
Ook is het belangrijk het onderscheid tussen voertuigen en motorvoertuigen in je benadering mee te nemen.


§ 50

Gefahrenzeichen
§ 50/1 § 50/1 Querrinne oder Aufwölbung
J1: Slecht wegdek
§ 50/2a § 50/2a Gefährliche Kurve
J2: Bocht naar rechts
§ 50/2b § 50/2b Gefährliche Kurve
J3: Bocht naar links
§ 50/2c § 50/2c Doppelkurve rechts beginnend
J4: S-bochten, eerst naar rechts
§ 50/3 § 50/3 Kreuzung
J8: Gevaarlijk kruispunt
§ 50/3a § 50/3a Kreuzung mit Kreisverkehr
J9: Rotonde
§ 50/4 § 50/4 Kreuzung mit Straße ohne Vorrang
B3: Voorrangskruispunt
§ 50/6a § 50/6a Bahnübergang mit Schranken
J10: Overweg met overwegbomen
§ 50/6b § 50/6b Bahnübergang ohne Schranken
J11: Overweg zonder overwegbomen
§ 50/6d § 50/6d Andreaskreuz eingleisig
J12: Overweg met enkel spoor
§ 50/6d § 50/6d Andreaskreuz mehrgleisig
J13: Overweg met twee of meer sporen
 § 50/7 § 50/7 J13: Overweg met twee of meer sporen
J7: Gevaarlijke daling
§ 50/7a § 50/7a Steigung 10%
J6: Steile helling
§ 50/8a § 50/8a Straßenenge beidseitig
J17: Rijbaanversmalling
§ 50/8b § 50/8b Straßenenge linksseitig
J19: Rijbaanversmalling links
§ 50/8c § 50/8c Straßenenge rechtsseitig
J18: Rijbaanversmalling rechts
§ 50/9 § 50/9 Baustelle
J16: Werk in uitvoering
§ 50/10a § 50/10a Seitenwind
J31: Zijwind
§ 50/10b § 50/10b Steinschlag
Vallend gesteente
§ 50/10c § 50/10c Flugbetrieb
J30: Laagvliegende vliegtuigen
§ 50/11 § 50/11 Fußgängerübergang
J22: Voetgangeroversteekplaats
§ 50/11a § 50/11a Radfahrüberfahrt
J24: Fietsers en bromfietsers
 § 50/12 § 50/12 Kinder
J21: Kinderen
§ 50/13a § 50/13a Achtung Tiere
J28: Vee
§ 50/13b § 50/13b Achtung Wildwechsel
J27: Groot wild
§ 50/14 § 50/14 Achtung Gegenverkehr
J29: Tegenliggers
§ 50/15 § 50/15 Vorankündigung eines Lichtzeichens
Vooraankondiging verkeerslichten
§ 50/16 § 50/16 Andere Gefahren
J37: Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)

§ 52

Vorschriftszeichen

§ 52/1 § 52/1 Fahrverbot in beiden Richtungen
C1: Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdierenof vee
§ 52/2 § 52/2 Einfahrt verboten
C2: Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
§ 52/3a § 52/3a Einbiegen nach links verboten
Links afslaan verboden
§ 52/3b § 52/3b Einbiegen nach rechts verboten
Rechts afslaan verboden
§ 52/3c § 52/3c Umkehren verboten
F7: Keerverbod
§ 52/4a § 52/4a Überholen verboten
F1: Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
§ 52/4b § 52/4b Ende des Überholverbotes
F2: Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderlling in te halen
§ 52/4c § 52/4c Überholen für Lastkraftfahrzeuge verboten
F3: Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
§ 52/4d § 52/4d Ende des Überholverbotes für Lastkraftfahrzeuge
F4: Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
§ 52/5 § 52/5 Wartepflicht bei Gegenverkehr
F5: Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
§ 52/6a § 52/6a Fahrverbot für alle mehrspurigen Kraftfahrtzeuge
C6: Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
 § 52/6b § 52/6b Fahrverbot für Motorräder
C11: Gesloten voor motorfietsen
§ 52/6c § 52/6c Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge
C12: Gesloten voor alle motorvoertuigen
§ 52/6d § 52/6d Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit Anhänger
C10: Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagens
§ 52/7a § 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge über … Ges. Länge
C17: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
§ 52/7a § 52/7a Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge über …t Ges.Gew.
C21: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
§ 52/7b § 52/7b Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Anhänger
Gesloten voor vrachtauto’s met aanhangwagens
§ 52/7c § 52/7c Fahrverbot für Fuhrwerke
Gesloten voor bespannen wagens
§ 52/7d § 52/7d Fahrverbot für Tankfahrzeuge
Gesloten voor tankwagens
§ 52/7e § 52/7e Fahrverbot für Fahrzeuge mit gefährl. Gütern
Gesloten voor voertiuigen met gevaarlijke stoffen
§ 52/7f § 52/7f Fahrverbot für Omnibusse über …t Ges. Gew.
Gesloten voor autobussen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
§ 52/7f § 52/7f Fahrverbot für Omnibusse
Gesloten voor autobussen
§ 52/7f § 52/7f Fahrverbot für Omnisbusse über … Ges. Länge
Gesloten voor autobussen die langer zijn dan op het bord is aangegeven
§ 52/8a § 52/8a Fahrverbot für Fahrräder und Motorfahrräder
C15: Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
§ 52/8b § 52/8b Fahrverbot für Motorfahrräder
C13: Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor
§ 52/8c § 52/8c Fahrverbot für Fahrräder
C14: Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
§ 52/9a § 52/9a Fahrverbot für über .. m breite Fahrzeuge
C18: Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
§ 52/9b § 52/9b Fahrverbot für über .. m hohe Fahrzeuge
C19: Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
§ 52/9c § 52/9c Fahrverbot für Fahrzeuge mit über .. t Ges.-Gew.
C21: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
§ 52/9d § 52/9d Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ..t Achsdr.
C20: Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
§ 52/10a § 52/10a Geschwindigkeitsbeschränkung 10 km/h
A1: Maximumsnelheid
§ 52/10a § 52/10a Geschwindigkeitsbeschränkung 130 km/h
A1: Maximumsnelheid
Geschwindigkeitsbeschränkung Schritttempo
Stapvoets rijden
§ 52/10b § 52/10b Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung
A2: Einde maximumsnelheid
§ 52/11 § 52/11 Ende von Verboten oder Beschränkungen
F8: Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
§ 52/11a § 52/11a Zonenbeschränkung
30-km zone
§ 52/11b § 52/11b Ende einer Zonenbeschränkung
Einde 20-km zone
§ 52/12 § 52/12 Halt Zoll
Grensovergang
§ 52/13a § 52/13a Parken verboten
E1:Parkeerverbod
§52/13b §52/13b Halten und Parken verboten
E2: Verbod stil te staan
§ 52/13c/a § 52/13c/a Parken an ungeraden Tagen verboten
Verbod te parkeren op oneven dagen
§ 52/13c/b § 52/13c/b Parken an geraden Tagen verboten
Verbod te parkeren op even dagen
§ 52/14 § 52/14 Hupverbot
Verboden te toeteren
§ 52/14a § 52/14a Reitverbot
Gesloten voor ruiters
§ 52/16 § 52/16 Radweg
G11: Verplicht fietspad
§ 52/16a § 52/16a Radweg Ende
G12: Einde verplicht fietspad
§ 52/17a/a § 52/17a/a Geh- und Radweg
Voet-/fietspad
§ 52/17a/b§ 52/17a/b Geh-, Radweg Rad links od. rechts
Voet-/fietspad.
 § 52/17a/c § 52/17a/c Geh- und Radweg Ende
Einde voetgangers-/fietspad
§ 52/17b § 52/17b Reitweg
G9: Ruiterpad
§ 52/17c § 52/17c Gehweg
G7: Voetpad
§ 52/17c § 52/17c Gehweg Ende
Einde voetpad
§ 52/18 § 52/18 Unterführung
Voetgangerstunnel
§ 52/19 § 52/19 Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit
Minimumsnelheid
§ 52/19a § 52/19a Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit
Einde minimumsnelheid
§ 52/21 § 52/21 Umkehrgebot
Gebod te keren
§ 52/22 § 52/22 Schneeketten vorgeschrieben
Sneeuwkettingen verplicht
§ 52/15f § 52/15f Vorgeschriebene Fahrtrichtung
D7: Gebod tot het volgen van één der rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
§ 52/15a § 52/15a Vorgeschriebene Fahrtrichtung
D6: Gebod tot het volgen van één der rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
§ 52/15c § 52/15c Vorgeschriebene Fahrtrichtung
D5: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
§ 52/15d § 52/15d Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Voorgeschreven rijrichting
 § 52/25a § 52/25a Vorrangstraße
B1: Voorrangsweg
§ 52/25b § 52/25b Ende der Vorrangstraße
B2: Einde voorrangsweg
 § 52/23 § 52/23 Vorrang geben
B6: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
 § 52/24 § 52/24 Halt
B7: Stop; verleen voorrang aan de besturders op de kruisende weg

§ 53


Hinweiszeichen

zum Parkplatz § 53/1b § 53/1b zum Parkplatz § 53/1b
Richtingsaanduiding parkeergelegenheid
§ 53/1b § 53/1b Zum Parkplatz 200m
E4: Parkeergelegenheid
§ 53/2 § 53/2 Krankenhaus
Ziekenhuis
§ 53/2a § 53/2a Kennzeichnung eines Schutzweges
L2: Voetgangersoversteekplaats
§ 53/1b § 53/1b Parkhaus
Parkeergarage
§ 53/2b § 53/2b Kennzeichnung einer Radfahrerüberfahrt
Fietsersoversteekplaats
§ 53/3 § 53/3 Erste Hilfe
Eerste hulp EHBO
Bett
Overnachten
§ 53/3a § 53/3a Gottesdienste
Kerk
§ 53/4 § 53/4 Pannenhilfe
Pech- hulpdienst
§ 53/5 § 53/5 Telefon
Telefoon
 § 53/6 § 53/6 Tankstelle
Tankstation
§ 53/7 § 53/7 Ende des Gegenverkehrs
C3: Eenrichtingsverkeer
 § 53/7a § 53/7a Wartepflicht für Gegenverkehr
F6: Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
 § 53/8a § 53/8a Autobahn
G1: Autosnelweg
§ 53/8b § 53/8b Ende der Autobahn
G2: Einde autosnelweg
§ 53/8b § 53/8b Ende der Autobahn
G4: Einde autoweg
§ 53/8c § 53/8c Autostraße
G3: Autoweg
§ 53/9a § 53/9a Fußgängerzone
Voetgangerszone
§ 53/9b § 53/9b Ende einer Fußgängerzone
Einde voetgangerszone
§ 53/9c § 53/9c Wohnstraße Wohnstraße
G5: Erf
§ 53/9d § 53/9d Ende einer Wohnstraße
G6: Einde erf
§ 53/10§ 53/10 Einbahnstraße links
C5: Eenrichtingsweg
§ 53/11 § 53/11 Sackgasse
L8: Doodlopende weg
§ 53/12§ 53/12 Laternen, die nicht die ganz Nacht über leuchten
Onverlicht gedurende delen van de nacht
§ 53/13a§ 53/13a Vorwegweiser 2
Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
§ 53/13a§ 53/13a Vorwegweiser
Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
§ 53/13b§ 53/13b Wegweiser zweizeilig
Wegwijzer
§ 53/14b§ 53/14b Wegweiser zur Autobahn zweizeilig
Wegwijzer naar autosnelweg
§ 53/15a§ 53/15a Vorwegweiser
Voorwegwijzer
§ 53/15b§ 53/15b Ausfahrtswegweiser
Voorwegwijzer afslaande richting
§ 53/15c§ 53/15c Entfernungstafel
Beslissingswijzer langs autosnelweg
§ 53/16a § 53/16a Vorankündigung einer Umleitung
Vooraankondiging omleidingsroute
§ 53/16b§ 53/16b Umleitung
Omleidingsroute
 § 53/17a § 53/17a Ortstafel
H1: Bebouwde kom
§ 53/17b § 53/17b Ortsendetafel
H2: Einde bebouwde kom
§ 53/18 § 53/18 Internationaler Hauptverkehrsweg
Europese route
§ 53/19 § 53/19 Bundesstraße mit Vorrang
Rijksweg met voorrang
§ 53/20 § 53/20 Bundesstraße ohne Vorrang
Rijksweg zonder voorrang
Pannenplatz
Pechstrook
Nebelwarntafel
Waarschuwingsbord mist en nevel
§ 53/21 § 53/21 Landesstraße oder Bezirksstraße
Doorgaande route
§ 53/23 § 53/23 Vorangzeiger für Einordnen Nr. 2
Vooraanduiding voorsorteerstrook
§ 53/23b § 53/23b Voranzeiger für Fahrstreifenverlauf
L5: Einde rijstrook
§ 53/24 § 53/24 Straße für Omnibusse
Busbaan
§ 53/24a § 53/24a Ende der Straße für Omnibusse
Einde busbaan

8 gedachten over “Oostenrijk – verkeersborden”

 1. Goedemorgen,

  3 vragen:
  Op de snelwegen heb je een vignet nodig. Maar sommige autowegen ook, of geld dat alleen voor de rondweg in Wenen?.

  Indien je een vignet nodig hebt word dat ook middels een bord aangegeven?

  Buiten het vignet betaal je om op de A-10 de “Tauernautobahn” te rijden nog extra geld als ik het goed begrijp?

  Vriendelijke grt,robert

 2. Het IG-L boven de de autobahn in oostenrijk betekend Immissionsschutzgesetz-Luft en heeft te maken met de luchtvervuiling.
  Wanneer je op dit gedeelte van de autobahn te hard rijdt krijg je niet alleen de boete voor te hard rijden, maar ook een boete omdat je de lucht vervuild. Hierdoor kan de boete oplopen tot 2000 euro!
  Dus niet te hard rijden op deze plaatsen.

 3. Beste Diana,

  Ik kan je helaas niet verder helpen. Misschien dat een andere lezer je t.z.t. kan helpen met het antwoord.

  Mvg – Sjaak

 4. hallo,

  wij waren enkele weken geleden in Oostenrijk en reden over de Tauernautobahn in noordelijke richting. Hier wordt op electronische signaleringsborden de volgende tekst geprojecteerd: 1G-L (als ik me het goed herinner), wat betekent dit?

  Met vriendelijke groeten,

  Diana

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.