Wegrijden en Stoppen met de (Les)auto

Wegrijden en stoppen met de auto
Wegrijden en stoppen met de lesauto
Handelen bij wegrijden en stoppen in de auto

Bij het wegrijden en het (vrijwillig) stoppen met de auto in het verkeer, illness is het belangrijk goed rekening te houden met de overige weggebruikers. Het goed en veelvuldig kijken rondom de auto en het herhaaldelijk kijken in de autospiegels geeft veel informatie die je als automobilist moet verwerken. De informatie die je opneemt is van invloed op je beslissen en handelen. Het tijdig geven van duidelijkheid bij wat je wilt gaan doen en een goed gebruik van de richtingaanwijzer dragen bij aan de doorstroming op de weg en de veiligheid voor jezelf en de overige verkeersdeelnemers.

Bijzondere manoeuvre – Wegrijden

Bij het wegrijden voer je een bijzondere manoeuvre uit, tadalafil waarbij je al het overige verkeer voor moeten laten gaan. Je gaat vanuit een stilstaande situatie actief deelnemen aan het verkeer.

Stoppen in het verkeer
Bij het stoppen in het verkeer moet je jezelf altijd afvragen of dit wel mag (doorgetrokken gele streep, bij een stopverbod, langs een fietsstrook e.d.) en of dit wel veilig kan!

Handelen vóór het wegrijden van de rechterzijde van de weg

 1. Vóór je wegrijdt kijk je in de binnenspiegel, vóór de auto, in de linkerbuitenspiegel en links naast de auto. Wegrijden is een bijzondere manoeuvre, dit betekent dat je -indien nodig- al het overige verkeer vóór moet laten gaan. Je moment van handelen stem je hier op af.
 2. Met de bal van je linkervoet trap je het koppelingspedaal soepel en geheel in. Dit is noodzakelijk om te kunnen gaan schakelen. Je onderbreekt hiermee de koppeling tussen de motor en de versnellingsbak.
 3. Houd je rechtervoet op de rem, en…
 4. Ga met je rechterhand naar de versnellingspook en schakel vanuit de vrijstand in de eerste versnelling.
 5. Ontgrendel de handrem door middel van indrukken van de ontgrendelingsknop en laat de hendel volledig naar beneden, waarna je de ontgrendelingsknop los laat.
 6. Leg beide handen op het stuur in de stand “kwart voor drie” – “tien voor twee”* De vingers houd je losjes om het stuur; beide duimen op het stuur.
 7. Laat het koppelingspedaal geleidelijk met je linkervoet opkomen tot je het aangrijpingspunt van de koppeling bereikt hebt en houd deze stand vast. Doe dit rustig, anders slaat de motor af
 8. Ga met de rechtervoet van de rem naar het gaspedaal en geef rustig gas, zonder de motor te laten loeien. Doordat je de koppeling op het aangrijpingspunt vasthoudt, zal de auto niet wegrollen.
 9. Kijk nogmaals rondom de auto (als punt 1) om te beoordelen of de situatie inmiddels niet is gewijzigd en je veilig kunt gaan rijden.
 10. Zet de richtingaanwijzer aan naar links, zodra je hebt gezien dat je veilig aan het verkeer kunt deel gaan nemen. Hiermee maak je aan het overige verkeer (op afstand) kenbaar dat je aan het verkeer wilt gaan deelnemen.
 11. Laat de koppeling  geleidelijk in het geheel opkomen, zodat de auto rustig, beheerst en controleerbaar in beweging komt. Je stuurgedrag is afhankelijk van de situatie van waaruit je gaat rijden.
 12. Zodra de auto rustig in beweging is gekomen, plaats je de linkervoet naast of voor het koppelingspedaal. Hiermee voorkom je kramp en vermoeidheid in je linkervoet/been.
 13. Voer vervolgens direct de nacontrole uit door te kijken in de binnenspiegel en linkerbuitenspiegel, zodat je op de hoogte bent van de situatie achter en schuin naast de auto.
 14. Pas de snelheid zo vlot mogelijk aan, aan die van het overige verkeer, waarbij je rekening houdt met de maximum toegestane snelheid per plaatse.

*De positie van de handen op het stuur laat je mede afhangen van de spaken / ontwerp van het stuur, de airbag en de eventuele plaatsing van de bedieningsorganen op het stuur. Het ontwerp van het stuur verschilt per type auto.

Handelen vóór het stoppen / remmen

 1. Kijk voldoende ver vóór de auto om de plaats te bepalen waar je wilt of kunt gaan stoppen. Let goed op of er geen obstakels zijn en of er geen verkeerstekens aangebracht zijn die bepalen dat je niet mag stoppen.
 2. Beoordeel door kijken in de binnen- en buitenspiegel(s) hoe de situatie achter en direct naast de auto is.
 3. Bij stoppen aan de rechterzijde van de rijbaan kijk je ook over de rechterschouder en geeft (na punt 4) een signaal naar rechts met de richtingaanwijzer.
 4. Ga met de rechtervoet van het gaspedaal naar de rem, en rem licht. Door opgloeien van de remlichten maak je het achteropkomend verkeer duidelijk dat je het plan hebt te gaan stoppen en/of snelheid te minderen.
 5. Tijdens het remmen blijf je herhaaldelijk (vooral) in de binnenspiegel kijken om te zien hoe het verkeer achter je reageert.
 6. Voer de remdruk/rempedaaldruk op terwijl je wisselend in de spiegels blijft kijken (zie punt 5), zonder de situatie vóór de auto uit het oog te verliezen.
 7. Trap de koppeling met de linkervoet vlot en geheel in, om de aandrijfkracht van de motor te onderbreken en te voorkomen dat de motor bij door remmen afslaat. De koppeling trap je in het geheel in, kort voordat de motor gaat “bokken”.
 8. Kort voordat de auto volledig stilstaat, verminder je de pedaaldruk licht, door de rechtervoet een beetje op te laten komen (remdruk iets verminderen). Je blijft hierbij wel doorgaan met remmen. Hierdoor zal de auto zonder schokken tot stilstand komen. (voor een noodsituatie waarbij je plotseling en krachtig moet remmen geldt dit uiteraard niet)
 9. Gaat het om een korte stop, dan laat je de versnellingshendel in de eerste versnelling staan, zodat je direct weer kunt doorrijden. (koppeling blijft geheel ingetrapt, anders slaat de motor af)
 10. Gaat het om een langere stop, dan zet je motor af en handelt zoals beschreven in het artikel “starten en afzetten van de motor
Sturen in de lesautoSturen en stuurtechniek
 1.  Houd de handen bij standaard stuursituaties ontspannen op het stuur, ongeveer op de stand  “kwart voor drie” – “tien voor twee”. De vingers houd je om de stuurrand, maar de duimen houd je op de stuurrand. Dit is de meest ideale en meest veilige positie om in te kunnen grijpen in situaties als:  stuurcorrecties bij plotselinge gladheid, slippen van de auto, een klapband, plotselinge uitwijkmanoeuvres etc.
 2.  De toe te passen stuurmethoden zijn de doorgeefmethode en de overpakmethode en het gecontroleerd terug laten glijden van het stuur bij terugsturen. Deze stuurmethoden kun je makkelijker in de praktijk oefenen en aanvoelen op aanwijzing of demonstratie van je rij-instructeur. In theorie ga ik hier op de verschillende stuurmethodes dan ook niet in.

*De positie van de handen op het stuur laat je mede afhangen van de spaken / het ontwerp van het stuur, de airbag en de eventuele plaatsing van de bedieningsorganen op het stuur. Het ontwerp van het stuur verschilt per type auto.

Lees ook:

20 gedachten over “Wegrijden en Stoppen met de (Les)auto”

 1. Hallo. Wat is de beste versneling die je kunt gebruiken om auto te stoppen in de ruimte tussen twee autos langs een kant van de weg? Of gweoon remmen zonder terugschalen zoals de handelen bij stoppen voor verkeerslichten?

  Mvg,
  Suzanne

  1. Beste Suzanne,

   Zoals je het zelf aangeeft is de beste manier (doorgaans de derde versnelling). Er is -binnen een overzichtelijk situatie, waar je voldoende ruimte hebt- geen reden om terug te schakelen. Je laat de auto voorzichtig uitrollen en stuurt gedoseerd in om de gewenste plek in te nemen, als ware een het een stop in het verkeer.
   Is de keuze op een (te) krappe plek gevallen, dan kan het raadzaam zijn naar de tweede versnelling terug te schakelen bij aan komen rijden.

   Mvg – Sjaak

 2. Hallo,
  Ik heb mijn rijbewijs nu bijna 5 jaar, maar het optrekken van de 1 naar de 2, daar heb ik nog altijd het meest last van. Ik heb dan angst en durf niet meer de weg op. Ook met hellingen, het is een drama..
  Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken, zodat angst weg valt.
  Alvast bedankt,
  Ines

  1. Beste Inis,

   Misschien is het een idee om deze handelingen op een parkeerterrein te oefenen, zodat je voor jezelf de overtuiging krijgt dat je het kunt.
   Op hellingen kan je standaard je handrem gebruiken.
   Lukt dit op een oefenterrein, dan ligt het mogelijk aan het feit dat je jezelf te druk maakt over de bestuurders achter je en minder over het wel of niet kunnen.
   Laat je auto bij b.v. een verkeerslicht in de eerste versnelling staan. Trek desnoods op met slippende koppeling en een teveel aan gas. Als de auto eenmaal goed rolt moet het overschakelen naar de tweede versnelling soepel kunnen verlopen; de motor zal dan niet afslaan.
   Bedenk ook dat je beter wat tijd kunt nemen bij het optrekken en het aanvoelen van het aangrijpingspunt van de koppeling, dan dat je het te gehaast wilt doen, zodat de motor b.v. afslaat.
   Mogelijk kan het je helpen om bij een autorijschool een paar lessen te nemen om daar waar je moeite mee hebt eens extra te oefenen.

   Mvg – Sjaak

 3. Ik vind het met alle auto’s benzine of diesel gemakkelijker om
  vòòr het wegrijden eerst iets gas te geven ( stationair toerental te verhogen ) en dan pas de koppeling iets los te laten tot hij aangrijpt en de auto laat wegrollen
  en daarna wat meer gas en meer koppeling, dus eerst gas dan koppeling dan meer gas en dan de rest van de koppeling loslaten.

  alleen niet op een steile helling
  dan doe ik eerst de koppeling iets naar boven.

 4. Dag,
  Ik had een vraagje: Is het niet beter om bij een rood stoplicht voordat je afremt eerst naar 1 te schakelen? Zodat je bij groen licht veel sneller wegrijdt omdat je dus niet meer hoeft te schakelen, en niet meer de koppeling laat opkomen omdat je dat al gedaan hebt. Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is 🙂

  Mvg,
  Jessica

  1. Beste Jessica,

   Het beste is om de auto al op enige afstand uit te laten rollen in de versnelling waar je in rijdt bij een rood verkeerslicht.
   Wordt het verkeerslicht gaandeweg groen, dan heb je alle tijd om een gepaste versnelling te kiezen (meestal de tweede)
   Kom je eenmaal tot stilstand, dan kies je de eerste versnelling.
   Het terug schakelen naar de eerste versnelling tijdens het rijden zou extra slijtage kunnen geven én is slechter voor het milieu (toeren van de motor)

   Mvg – Sjaak

 5. Beste Marta,

  De versnelling en de snelheid is een beetje afhankelijk van de afstand die je moet overbruggen tot de straat, in combinatie met het zicht dat je op het aankomend of kruisend verkeer hebt.
  Rijden in de eerste versnelling hoeft geen probleem te zijn. De auto zal -als de motor goed is afgesteld- rustig blijven rijden op het stationair toerental.
  Probeer de koppeling maar eens rustig op te laten komen totdat de auto rolt. Als de auto eenmaal rolt zal deze doorgaans blijven rollen op het stationair toerental, zonder dat je gas geeft. (op een vlakke weg)
  Bij naderen van de weg eventueel je koppeling instrappen terwijl je de auto laat rollen, kijken hoe de situatie is en als het verkeersbeeld het toelaat de koppeling weer rustig op laten komen, beetje gas geven en je weg vervolgen. Dit kan dan zonder dat je de auto stil zet.
  In de tweede versnelling kan je je weg eventueel vervolgen met een slippende koppeling.
  Houd dan de koppeling op het aangrijpingspunt terwijl je gas geeft. Pakt de motor goed op, dan pas de gehele koppeling rustig en geleidelijk op laten komen.

  Hoop dat je er wat aan hebt.

  Mvg – Sjaak

 6. Dag,
  Ik heb een vraagje: Wat is de beste versneling die je kunt gebruiken als je wegrijdt uit een parkeerplaats binnen een particulier terrein tot het uitrit (naar de straat toe)? Ik zou tot ik de straat bereik de 1e verneling in maar ben ik bang om de motor zo te laten afgaan.

  Marta

 7. Kunt u nog eens uitleggen, het schakelen bij het wegrijden en tijdens het rijden. Hoe het werkt
  met koppeling- en gaspendaal is mij nog steeds niet helemaal duidelijk.

  Alvast bedankt

 8. Hallo!

  Sinds een aantal dagen heb ik een auto die op benzine rijd. Ik laat de auto alles heel erg vaak afslaan. Is dit erg voor de auto? En zijn er nog tips waardoor ik de auto niet meer af kan laten slaan. Ik vind dit namelijk erg vervelend!

  Alvast bedankt,

  Groetjes Chantal

  1. Beste Chantal,

   Ik neem aan dat je gelest hebt in een ‘diesel’ , dan is de overgang inderdaad lastig !?
   Neem er allereerst de tijd voor om weg te rijden. Als je het te snel wilt doen en de motor slaat af, duurt het alleen maar nog langer en wordt je mogelijk nerveus. Bedenk: iedereen heeft het moeten leren !

   Probeer op een rustige weg of parkeerterrein eens vanuit stilstand alleen op de koppeling weg te rijden. Als je dit een aantal keer voor jezelf doet, leer je het aangrijpingspunt van de koppeling voelen. Goede schoenen -met relatief dunne zool- helpen hierbij.
   Probeer ook het tegenovergestelde eens. Rijd zo wild mogelijk (maar controleerbaar) weg, met gierende banden (op een droog stuk wegdek met voldoende ruimte). Zo leer je de uiterste kennen.

   Als je uiteindelijk denkt gevoel bij de koppeling te hebben, zal het heus in het verkeer nog wel eens een keer minder gaan, maar….heb geduld.

   Succes – Mvg – Sjaak

 9. Hallo, Ik heb nu al een aantal keren rijles gehad, maar blijf het wegrijden lastig vinden, bijvoorbeeld bij een stoplicht, of gewoon na de start. Ik krijg steeds te horen dat ik de koppeling te snel laat opkomen, maar voor mijn gevoel doe ik het reuze langzaam. Om zeker te weten dat ik het goed doe, even een vraag. Ik heb de motor dus draaiende, de versnelling staat in z’n 1 en de koppeling is helemaal ingetrapt. Klopt het dan dat ik deze eerst rustig laat opkomen (de auto rolt dan al wat naar voren) en er dan gas bij ga geven terwijl ik de koppeling verder rustig laat opkomen? Of moet ik meteen, terwijl ik de koppeling laat opkomen, ook al het gaspedaal intrappen. Ik twijfel steeds, eerst alleen de koppeling en dan wat gas, of tegelijk? Alvast heel erg bedankt voor uw antwoord.

  Met vriendelijke groet,
  Lotte

  1. Beste Lotte,

   Bij een auto met een dieselmotor kan je het doen zoals in het eerste deel van je vraag.
   Bij een diesel zal je merken dat de auto rustig in beweging komt vanaf het aangrijpingspunt van de koppeling. Vanaf dat moment geef je rustig gas bij om te versnellen. Uiteindelijk zal dit automatisch verlopen, daar waar je het nu nog bewust moet doen; maak je niet te veel zorgen
   Vraag je instructeur eens om dit te proberen: auto vanuit stilstand, alleen de koppeling rustig laten opkomen en voel wat er gebeurt.
   Vraag het vervolgens eens puur op je eigen gevoel een aantal keer te mogen doen. Zo leer je de auto horen en voelen.
   Bij een auto met benzinemotor zal je over het algemeen wat eerder gas bij moeten geven.

   Hoop dat het lukt, mvg – Sjaak

 10. In veel theorieboekjes kom je vaak de makkelijke opmerking tegen: het stuur een halve slag of een heel slag draaien met name i.v.m bijzondere verichtingen, mijn vraag is wat wordt er dan bedoeld?
  Hoe weet ik nu wat een halve of een hele slag is?

  mvgrtz,
  Rob.

  1. Beste Rob,

   Met een halve slag wordt een half rondje van het stuur bedoeld en met een hele slag een heel rondje van het stuur. Om het duidelijk te krijgen kijk je in eerste instantie naar je stuur. Staat het logo op zijn kop, dan heb je een halve slag.
   Dit is slechts een manier om het je aan te leren. Lessend in de auto wordt dit -bij een goede instructie- vanzelf duidelijk en zal dit uiteindelijk automatisch verlopen. Je leert het stuurgedrag van de auto dan aanvoelen zonder in termen van een halve of hele slag te denken.

   Mvg – Sjaak

 11. Kunt u mij vertellen waarom op deze site nog steeds de “tien-voor-twee” stuurhouding wordt aangehouden?
  In de praktijk ziet u dat alle stuurwielen zodanig zijn ontworpen dat de handen op “kwart-voor-drie” het beste passen, ook in verband met de bediening van de ruitewissers en richtingaanwijzers.
  Nota bene het stuur op de afbelding laat dat perfect zien!
  Verder kan de airbag niet optimaal functioneren en zien we bij noodstops en uitwijkmanoeuvres een verminderde stabiliteit als gevolg van een te hoog zwaartepunt aan het stuur. Tien voor twee is Achterhaald en onveilig en past deze prachtige en goede site totaal niet!

  Met vriendelijke groeten, Eric de Bree

  1. Beste Eric,

   Bedankt voor de reactie, mijn inziens heb je deels een punt. Heb in het artikel een nuance aangebracht.
   Ook een beetje een kwestie van beoordelen: ik zie de plaatsing van de handen op de foto meer als “tien voor twee”.
   Ik ga er echter wel van uit dat hetgeen ik op de site publiceer -mede door de rij-instructeur in de lesauto- verder onderbouwd en geperfectioneerd wordt.

   Mvg – Sjaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.