Parkeren met een Parkeerschijf – Parkeerschijfzone – Blauwe zone

Website autorij-instructie.nlDe parkeerschijf in de parkeerschijfzone

Gebruik van de  Parkeerschijf. Parkeren in Blauwe zones of parkeerschijf-zones. Een parkeerschijfzone is herkenbaar aan de verkeersborden E10 en E11. Veelal worden deze borden in combinatie met doorgetrokken blauwe strepen toegepast om de parkeerplaatsen aan te geven.  De verplichting een parkeerschijf te gebruiken binnen een parkeerschijfzone geldt voor bestuurders voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. In de praktijk geldt deze regel dus voor bijna alle motorvoertuigen, more about maar b.v. niet voor een motorfiets (zonder zijspan). De motorfiets mag wel geparkeerd worden binnen de zone, maar het gebruik van een parkeerschijf is dan voor de bestuurder van de motorfiets niet verplicht.

Definitie van parkeren volgens het RVV1990
1. Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor -en gebruikt wordt tot-  het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.
Hieruit volgt:
2. Stilstaan (vrijwillig stilstaan): het laten stilstaan van een voertuig gedurende de tijd die nodig is voor -en gebruikt wordt tot-  het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Artikel 25
1. Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.
2. Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.
3. Op de parkeerschijf staat het tijdstip aangegeven waarop met parkeren is begonnen. Een parkeerschijf voorzien van een mechanisme dat tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden gebruikt.
4. Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
5. Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.

Artikel 26
1. Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd:
a. een gehandicaptenvoertuig, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte;
b. een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van de gehandicapte aan wie de kaart is verstrekt, dan wel met het vervoer van een of meerdere personen die in een instelling verblijven, indien de kaart aan het bestuur van die instelling is verstrekt;
c. of indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een bepaald voertuig, dat voertuig.
2. Indien op een onderbord een maximale parkeerduur is vermeld, is artikel 25, tweede lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de parkeerplaats niet hoeft te zijn voorzien van een blauwe streep.

Blauwe zone in uw gemeente
Over het algemeen zal een bestuur van een stad, dorp of gemeente besluiten een parkeerschijf-zone in te richten als de parkeerdruk te hoog is en/of parkeerruimte onvoldoende. Veelal zal dit een centrum van een dorp of stad zijn plus de direct aan het centrum aangrenzende gebieden, om zodoende verplaatsing van de parkeerdruk / parkeeroverlast tegen te gaan.
Niet elke gemeente -die parkeerzones heeft-  heeft ook de combinatie met blauwe zones. Neem voor informatie eventueel contact op met de betreffende gemeente(n).

Parkeerschijf voorzijde
Parkeerschijf


Model parkeerschijf

De voorwaarde waaraan een parkeerschijf moet voldoen, staat beschreven in het Besluit Parkeerschijf.  Op de achterzijde van de parkeerschijf kan ten behoeve van de gebruiker informatie worden gegeven omtrent de wijze van instellen van de schijf en de wijze van aanbrengen daarvan in het motorvoertuig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.