Erf – Van stapvoets naar 15 km per uur

Website autorij-instructie.nlErf (voorheen woonerf) maximum snelheid 15 km. per uur

Vanaf 1 juli 2012 is het de wegbeheerder of de gemeente toegestaan het verkeersbord A1 met een aanduiding van een maximum toegestane snelheid van 15 km per uur bij een erf te plaatsen.

Nu nog geldt in een erf (vroeger woonerf genoemd) een niet nader omschreven snelheid van “stapvoets”. Uitspraak van de Hoge Raad heeft de maximum snelheid in een erf in het verleden al eens op 15 km. gesteld. Deze nieuwe regel -die in het RVV 1990 opgenomen zal worden-  neemt nu alle twijfels weg en geeft duidelijkheid. Ook als het verkeesrbord A1 met “15” niet is geplaatst, malady geldt de maximum toegestane snelheid van 15 kilometer per uur.

Algemene regels in een erf


 
G5 – Erf
Een erf, tadalafil waar wonen, verblijven en spelen centraal staan, wordt aangeduid met de verkeersborden:

  G6 – Einde erf

Artikel 44 van het RVV 1990
Voetgangers mogen wegen gelegen binnen een erf over de volle breedte gebruiken.
(in een erf ontbreken voetgangersvoorzieningen zoals trottoir of voetpad)

Artikel 45 van het RVV 1990
Bestuurders mogen binnen een erf niet sneller rijden dan stapvoets (wordt met ingang van 1 juli 2012  “15” km.)
(binnen een erf gelden de normale voorrangsregels waarbij bestuurders van rechts voorrang hebben. Verkeerslichten, voetgangeroversteekplaatsen, voorrangskruispunten kent men binnen een erf niet)

Artikel 46 van het RVV 1990

  1. Het is besuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op perkeersplaatsen die voorzien zijn van een P-tegel op een P-bord
  2. Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijfzone, mag ook worden geparkeerd op plaatsen die van een blauwe streep zijn voorzien, mits gebruik wordt gemaakt van de parkeerschijf.

In een parkeerschijfzone geldt:
Artikel 25 van het RVV 1990

  1. Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.
  2. Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.
  3. Op de parkeerschijf staat het tijdstip aangegeven waarop met parkeren is begonnen. Een parkeerschijf voorzien van een mechanisme dat tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden gebruikt.
  4. Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
  5. Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.

Artikel 26 van het RVV 1990

  1. Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd: a. een gehandicaptenvoertuig, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte; b. een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van de gehandicapte aan wie de kaart is verstrekt, dan wel met het vervoer van een of meerdere personen die in een instelling verblijven, indien de kaart aan het bestuur van die instelling is verstrekt; of c. indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een bepaald voertuig, dat voertuig.
  2. Indien op een onderbord een maximale parkeerduur is vermeld, is artikel 25, tweede lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de parkeerplaats niet hoeft te zijn voorzien van een blauwe streep.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.