Begeleiderspas – 2toDrive voor 17-jarigen

 

17 jaar autorijden – de begeleiderspas / 2toDrive
Nu de proef met het begeleid auto rijden, oftewel 2toDrive voor 17-jarigen van start is gegaan, is het tijd voor de volgende stap: de regels rondom het aanvragen van de begeleiderspas. Waar moet je aan voldoen? Hoe vraag je de pas aan? Wat wordt van de coach of begeleider verlangd? In onderstaand overzicht vind je antwoord op vele vragen rondom het begeleid rijden. De weergave is gebaseerd op de publicatie van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Doel van het experiment van het begeleid rijden of 2toDrive
Doelstelling van het experiment is het beoordelen van de mogelijke positieve bijdrage van het begeleid rijden aan de verkeersveiligheid van jonge, beginnende bestuurders. De verwachting is dat jongeren die vanaf het tijdstip van invoering de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, ná het nemen van rijlessen en het behalen van het de nodige examens, gemiddeld negen maanden onder begeleiding van een coach aan het verkeer kunnen deelnemen.

Allereerst nog even de ‘weetjes’ voor 17-jarige rondom het autorijbewijs B

 • de proef van zes jaar geldt alleen voor personen die op of na 1 november 2011  17 jaar zijn / worden
 • het behaalde theorie-certificaat (vanaf je 16de) blijft 1,5 jaar geldig (was 1 jaar)
 • het rijbewijs is  –tot het bereiken van het 18de jaar- alleen geldig in Nederland. De proef geldt in beginsel 6 jaar (2017)
 • gedurende de periode van het begeleid rijden is de 17-jarige wettelijk de bestuurder en zelf verantwoordelijk voor de gedragingen in het verkeer
 • het rijbewijs B dat je behaalt op je 17de is een definitief rijbewijs en hoeft NIET te worden omgewisseld. Het rijbewijs heeft een geldigheid van 10 jaar, net zoals nu ook het geval is
 • heb je het rijbewijs B behaalt, dan heb je automatisch het rijbewijs AM (bromfiets, snorfiets, bromscooter)

De 17-jarige beginnende bestuurder moet voldoen aan

 • geslaagd zijn voor het theorie-examen voor de rijbewijscategorie B
 • geslaagd zijn voor het praktijkexamen voor het besturen van motorrijtuigen van de rijbewijscategorie B
 • aan de aanvrager moet een begeleiderspas zijn afgegeven
 • als je als bestuurder de weg op gaat, moet je altijd zowel je rijbewijs als je begeleiderspas bij je hebben en op aanvraag kunnen tonen

Wanneer kan je begeleiderspas aanvragen

 • uiterlijk vanaf de leeftijd van 17 jaar en zes maanden bij het  RDW (2toDrive)
 • op z’n vroegst 6 maanden vóór het bereiken van het 17de jaar

Afgifte van de begeleiderspas – je rijbewijs

 • de RDW controleert of aan alle voorwaarden is voldaan. Als dat het geval is, krijg je de pas binnen tien werkdagen thuisgestuurd. Als jij of (een van) je coach(es) niet aan de voorwaarden voldoen, ontvangen zowel jij als je coach daarover apart van elkaar een brief.
 • zodra je je rijbewijs hebt behaald, vraag je dat aan bij je eigen gemeente. Als je op 17-jarige leeftijd een rijbewijs aanvraagt, maar er staat nog geen begeleiderspas geregistreerd, dan kan het rijbewijs niet afgegeven worden. Zorg dus dat je op tijd je begeleiderspas aanvraagt

Wat mag niet tot je achttiende

 • géén motorrijtuig besturen zonder een vooraf opgegeven begeleider / coach
 • als jij als bestuurder weet dat deze onder zodanige invloed verkeert van een stof, waarvan het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk begeleiden in staat moet worden geacht.

Als het vermoeden bestaat dat je een motorrijtuig bestuurt zonder begeleider of zonder dat naast je een in de begeleiderspas genoemde begeleider zit, ben jij verplicht tot overgifte van het afgegeven rijbewijs én van de begeleiderspas
Het CBR kan dan het rijbewijs voor categorie B ongeldig verklaren.

Aan wie wordt de begeleiderspas afgegeven
De begeleiderspas wordt afgegeven aan een begeleider of coach die:

 • minimaal 5 jaar in het bezit is van een rijbewijs B
 • de coach moet minimaal 27 jaar oud zijn en mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad
 • hij of zij mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad en…
 • in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden
 • de coach moet een geldig rijbewijs kunnen tonen

Uitzondering:heeft een coach een WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen – rij-instructeur) dan hoeft deze niet minstens 5 jaar een rijbewijs in bezit te hebben of 27 jaar oud te zijn.

De begeleiderspas moet

 • voldoen aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen inzake inrichting, uitvoering en invulling,
 • zijn geldigheid niet hebben verloren
 • behoorlijk leesbaar te zijn

Wanneer geeft het RDW een nieuwe pas af:

 • bij wijziging van de personalia van de houder of de begeleider
 • als de houder een nieuwe begeleider opgeeft
 • in geval de eerder afgegeven begeleiderspas versleten of geheel of gedeeltelijk onleesbaar is
 • als de eerder afgegeven begeleiderspas verloren is geraakt of teniet is gegaan

Wanneer verliest de begeleiderspas zijn geldigheid:

 • door uitreiking van een nieuwe begeleiderspas
 • door het onbevoegd daarin aanbrengen van wijzigingen
 • door wijziging van de geslachtsnaam, de voornamen, de plaats of datum van geboorte of het geslacht van één van de daarop vermelde personen
 • op de dag dat de houder de leeftijd van achttien jaren bereikt

Wanneer wordt de begeleiders pas ongeldig verklaard:

 • als de begeleiderspas is afgegeven op grond van door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens en hij niet zou zijn afgegeven indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag bekend zou zijn geweest
 • als na afgifte van de begeleiderspas blijkt dat hij kennelijk abusievelijk aan de houder is afgegeven

Bronnen en referenties:

 • Overheid
 • RDW
 • 2toDrive

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.