Autorijles – Tegemoet komen en Ingehaald worden in de (les) auto

Website autorij-instructie.nlTegemoet komen – ingehaald worden

Dit onderdeel betreft situaties waarbij tegemoet komende en elkaar (links of rechts) inhalende bestuurders gebruik maken van dezelfde rijbaan.  Tegemoet komen is slechts van toepassing als de beschikbare ruimte onvoldoende is om elkaar ongehinderd te passeren. In een degelijke situatie hebben beide bestuurders dezelfde verplichting (artikel 5 Wegenverkeerswet “Kapstokartikel”) ten opzichte van elkaar.
Bij het inhalen zijn meerdere bestuurders betrokken. De bestuurder die inhaalt is de “actieve” partij. Deze bestuurder heeft de verplichting die manoeuvre op veilige wijze uit te voeren. De bestuurder die wordt ingehaald is wel betrokkene, diagnosis maar hoeft slechts onder bepaalde omstandigheden te reageren op die situatie en/of fouten van de ander op te vangen. Als betrokken bestuurder moet je zo handelen dat de manoeuvre zo veilig mogelijk verloopt.

Belangen andere weggebruikers
Met name bij dit onderdeel waarbij altijd andere weggebruikers betrokken zijn, generic rekening houden met alle betrokkenen. Daarbij zijn tussenruimte en snelheid van groot belang. Als naar rechts wordt uitgeweken, medicine ook rekening houden met weggebruikers die zich aan de rechter zijde van de weg bevinden.

Tegemoetkomen
Omstandigheden die hierbij extra aandacht kunnen vragen zijn:

  • Een geringe rijbaanbreedte, al dan niet in combinatie met intensief (brom)fietsverkeer. Denk hierbij ook aan de meer kwetsbare bestuurders. Vaak betekent dit dat in deze situaties nog meer vertraagd of zelfs gestopt moet worden
  • De situatie waarbij beide bestuurders op hun weggedeelte geconfronteerd worden met obstakels. Hierbij wordt gehandeld naar omstandigheden
  • Een te geringe rijbaanbreedte om zonder meer door te kunnen rijden. Zo nodig stoppen en in onderling overleg (bijvoorbeeld via oogcontact of handgebaren) de situatie oplossen

Ingehaald worden
De bestuurder die ingehaald wordt moet, wanneer als gevolg van die inhaalmanoeuvre, voor tegemoetkomende weggebruikers gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan, trachten de onveilige situatie op te heffen/de ander te helpen door:

  • Snelheid te verminderen.
  • Uit te wijken.
  • Eventueel te stoppen.

Vooral bij het met lage snelheid in file rijden, kan je met inhalende motorfietsen worden geconfronteerd. Afhankelijk van de beschikbare ruimte halen deze bestuurders links of rechts in. Daar attent op zijn en zó sturen dat de beschikbare ruimte voor de motorrijders wordt vergroot door uit te wijken.

Kijkgedrag
Bij tegemoetkomen en ingehaald worden, goed opletten. Voordat naar rechts wordt uitgeweken, kijken in de binnenspiegel, eventueel de rechter buitenspiegel en over de rechterschouder.
In het geval dat naar links wordt uitgeweken kijken in de binnenspiegel, de linkerbuitenspiegel en over de linkerschouder. Zo kan je jezelf overtuigen of er voldoende ruimte is en of de manoeuvre veilig kan worden uitgevoerd.

Plaats op de weg
Bij het tegemoet komen van een voertuig of wanneer men wordt ingehaald, zóveel uitwijken dat er voldoende ruimte tussen beide voertuigen ontstaat.

Tegemoetkomen
In een vloeiende lijn naar rechts uitwijken. Zodra het tegemoetkomende voertuig voorbij is, in vloeiende lijn naar links sturen en de juiste plaats op de rijbaan weer innemen.
Bij obstakels rechts en links op de rijbaan, waarbij met tegemoet komend verkeer onvoldoende rijbaanbreedte beschikbaar is, een zodanige plaats innemen dat je tijdig kan worden opgemerkt.

Ingehaald worden
Als je links wordt ingehaald, wijk je indien nodig en mogelijk, naar rechts uit. Als je rechts wordt ingehaald, wijk je inden nodig en mogelijk, naar links uit. Wanneer de ruimte naast een voertuig voor andere bestuurders te gering is om in te halen, dan zó gaan rijden dat inhalen mogelijk wordt. Dit geldt echter alleen in die gevallen waarin door het ingehaald worden een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan.

Snelheid
Bij het tegemoet komen de snelheid aanpassen. Bij het ingehaald worden, de snelheid niet verhogen. Op smallere weggedeelten zal je met een lagere snelheid moeten rijden. De mate waarin bij het tegemoetkomen de snelheid moet worden aangepast, is vooral afhankelijk van de rijbaan breedte en de tegemoet komende weggebruiker.

Vertragen, remmen, stoppen
Als de omstandigheden dit eisen tijdig afremmen en zo nodig stoppen. Niet zonder noodzaak zodanig remmen dat daardoor gevaar of hinder voor het overige verkeer ontstaat of kan ontstaan. De wijze van afremmen moet zijn afgestemd op de betreffende situatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.