Verkeers Theorie Test 01

InfoNuTest Voorrang en verkeersregels

theorie test
Test 01

Benadering van de vragen
Benader de theorie vragen over voorrang verlenen of voor laten gaan alsof je in een motorvoertuig (of lesauto) rijdt.

 

Test 01:  Definities  en Verkeersregels – Plaats op de weg.
(de gelinkte Definities zijn belangrijk om de vragen juist te kunnen lezen en de vragen goed te kunnen beantwoorden)

Vraag 01. Voorrang verleen je aan alle weggebruikers

ja

nee

Vraag 02. Voor laten gaan geldt tussen bestuurders onderling

ja

nee

Vraag 03. Als ik met een gehandicaptenvoertuig op het trottoir rijd, ailment volg ik de regels van

A. bestuurders

B. voetgangers

Vraag 04. Als ik met mijn motor  aan de hand loop ben ik een

A. bestuurder

B. een voetganger

Vraag 05. Een groep voetgangers die op de rijbaan lopen en een colonne vormen, volgen de regels van

A. voetgangers

B. bestuurders van wagens

Vraag 06. Een bestuurder van een brommobiel volgt de regels van motorvoertuigen

nee

ja

Vraag 07. Snorfietsers mogen –net als fietsers- met zijn tweeën naast elkaar rijden zolang zij het overige verkeer niet hinderen

ja

nee

Vraag 08. Voetgangers mogen overal op de weg lopen. Zij mogen kiezen tussen de rijbaan of het trottoir

ja

nee

Vraag 09. Fietsers moeten het verplichte fiets-/bromfietspad gebruiken als dat aanwezig is

ja

nee

Vraag 10. Fietsers, snorfietsers en bromfietsers mogen het onverplichte fietspad gebruiken

ja

nee

Vraag 11. Bestuurders van gehandicaptenvoertuigen mogen binnen de bebouwde kom het trottoir, voetpad, fietspad, fiets-/bromfietspad of de rijbaan gebruiken

ja

nee

Vraag 12. Fietsers en bromfietsers op meer dan twee wielen of met een aanhanger mogen de rijbaan -in plaats van het verplichte fiets- bromfietspad- gebruiken als ze breder zijn dan

A. 1 meter

B. 0.75 meter

Vraag 13. Als er een ruiterpad aanwezig is, hebben ruiters de keuze tussen het gebruik van de rijbaan of het ruiterpad

ja

nee

Vraag 14. Ik mag met mijn auto in de berm parkeren als verkeerstekens dit niet anders regelen

nee

ja

Vraag 15. Met een bromfiets mag ik op een fietsstrook met doorgetrokken streep rijden

ja

nee

 

Antwoorden en uitleg:

Ga naar de afbeelding en uitleg van de verkeersborden om de bij de vragen genoemde verkeersborden te bekijken

Vraag 01: NEE – voorrang  is geregeld tussen bestuurders onderling. Een voetganger maakt wel onderdeel uit van het verkeer, is ook weggebruiker, maar géén bestuurder.
Belangrijke verkeersborden:  voorrang: B1 tot en met B7

Vraag 02: NEE – voor laten gaan betreft een situatie tussen bestuurders ten opzichte van alle weggebruikers. Alle weggebruikers is inclusief de voetganger.

Vraag 03:  B – met een gehandicaptenvoertuig mag je kiezen waar je rijdt. Rijd je op de weg, dan moet je de regels van bestuurders volgen en mag je maximaal 45 km/u rijden. Rijd je op de stoep, het trottoir of op een voetpad, dan mag je slechts 6 km/u rijden en moet je de regels van voetgangers volgen.

Vraag 04:  B – lopend met een motor aan de hand ben je een voetganger. Indien van toepassing gelden de regels van “voorrang verlenen” niet; de regels bij “vóór laten gaan” wel.

Vraag 05:  B – als voetgangers een colonne, optocht of uitvaartstoet vormen en op de rijbaan lopen, dan moeten zij zich gedragen alsof zij een bestuurder  van een wagen zijn.

Vraag 06:  JA – bestuurders van brommobielen volgen bijna altijd de regels van motorvoertuigen (behalve Autoweg  en Autosnelweg  en bij verkeersbord C9)
Belangrijk verkeersbord: C9

Vraag 07:  NEE – snorfietsers mogen niet met zijn tweeën naast elkaar rijden, fietsers wel. In alle gevallen geldt dat je het overige verkeer niet onnodig in gevaar mag brengen of mag hinderen

Vraag 08:  NEE – voetgangers gebruiken het trottoir, voetpad of fiets-/bromfietspad. Zijn deze voorzieningen er niet, dan mogen zij in de berm of op de uiterste zijde van de rijbaan lopen. Met uitzondering van de berm gelden dezelfde regels voor skaters.
Belangrijke verkeersborden: G11 tot en met G14

Vraag 09:  JA –  Is er géén fiets-/bromfietspad, dan mogen zij de rijbaan gebruiken
Belangrijke verkeersborden: G11 tot en met G12b

Vraag 10:  NEE – bromfietsers mogen het onverplichte fietspad niet gebruiken, Snorfietsers alleen met een uitgeschakelde motor.
Belangrijk verkeersbord: G13 en G14

Vraag 11:  JA – zij mogen bijna overal rijden, maar…als zij het trottoir of voetpad gebruiken, volgen zij de regels van voetgangers, op de rijbaan de regels van bestuurders.
Belangrijke verkeersborden: G7, G8 en G11 tot en met G12b

Vraag 12:   B – bij een grotere breedte dan 0.75 meter mogen zij op de rijbaan rijden. Als er een verplicht fietspad of fiets-/bromfiets is mag men hier wel op rijden, maar dit hoeft dus niet.
Belangrijke verkeersborden: G11 tot en met G12b

Vraag 13:  NEE – als er een ruiterpad is moeten zij dit gebruiken. Is er géén ruiterpad, dan moeten zij de berm of de rijbaan gebruiken.
Belangrijke verkeersborden: G9 en G10

Vraag 14:  JA – parkeren in de berm mag als er géén verkeerstekens zijn die parkeren verbieden of beperken. Parkeren op het trottoir, voetpad, fietspad, fiets-/bromfietspad en ruiterpad is altijd verboden.
Belangrijke verkeersborden: E1 en E2, plus onderbroken gele of doorgetrokken gele belijning aan de rechterzijde van de weg / trottoirband

Vraag 15:  NEE – een bromfiets mag wel op de rijbaan of op het fiets-/bromfietspad rijden, niet op een fietsstrook. Een fietsstrook is herkenbaar door de afbeelding van een fiets op de strook / het wegdek.

Doe ook de volgende verkeers-theorie-testen:
Test 01
Test 02 : onder andere files, kruispunten, verlenen van voorrang
Test 03 : onder andere van richting veranderen, afslaan en maximum toegestane snelheden
Test 04 : onder andere parkeren en stilstaan
Test 05 : onder andere voorrangsvoertuigen en voeren van verlichting
Test 06 : onder andere regels op autowegen en autosnelwegen
Test 07 : onder andere erf, rotondes, voetgangers, voorrangsvoertuigen, slepen

 

Bronnen en/of referenties:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
ROV Zuid-Holland

2 gedachten over “Verkeers Theorie Test 01”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.