Uitrit – Inrit Regels en Constructie

Website autorij-instructie.nlRijden rond een uitrit of Inrit

Bij het inrijden van een inrit of bij het uitrijden van een uitrit geldt de regel dat je als bestuurder al het overige verkeer voor moet laten gaan. Er bestaan richtlijnen hoe de wegbeheerder (gemeente, provincie of rijk) inritten of uitritten zou aan moeten leggen. Dit is van belang om deze herkenbaar te maken, zodat regels van voorrang of voor laten gaan voor de weggebruiker duidelijk zijn en de verkeersveiligheid hiermee wordt bevordert. Daar waar in de tekst inrit staat kan ook uitrit gelezen worden.

Oude definitie Uitrit – Inrit

Een uitrit is een uitgang naar een gebouw of een besloten erf. Een uitgang, door middel van een verlaagd trottoir of een verlaagde trottoirband, vormt eveneens een uitrit.

In het RVV 1990 komt nu géén definitie van een uitrit meer voor, omdat dit in de praktijk te veel verwarring gaf en deze vorm van een wegconstructie tegenwoordig breder wordt toegepast. (denk aan vele erven en bepaalde kruispunten in woongebieden). Onder aan het artikel vind je een aantal voorbeelden van uitritconstructies, zowel goed als foutief uitgevoerd / aangelegd.

Enkele regels die van belang zijn bij inritten en uitritten
Artikel 54 RVV 1990
Dit artikel stelt dat bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, het overige verkeer voor moeten laten gaan.
Bijzondere manoeuvres zijn:

 • Wegrijden.
 • Achteruit rijden.
 • uit een uitrit de weg oprijden.
 • van een weg een inrit oprijden.
 • Keren.
 • Van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden.
 • Van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden.
 • Van rijstrook wisselen.
Voor laten gaan – Al het overige verkeer

Het overige verkeer houdt in dat je ook voetgangers voor moet laten gaan. Dit is dan ook de reden dat er niet over voorrang gesproken wordt, maar over voor laten gaan. Voorrang geldt namelijk alleen tussen bestuurders onderling.
Voorrang is
Het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen.
Verkeer is
Alle weggebruikers en alle weggebruikers zijn:
voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, bestuurders van een motorvoertuig of tram, ruiters, geleiders van rij- en trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen.

Voor het parkeren van een voertuig voor uitritten is Artikel 24 van het RVV nog van belang. In dit artikel staat onder andere dat een bestuurder zijn auto niet mag parkeren voor een inrit of een uitrit.

Constructie en herkenbaarheid van Uitritten en Inritten

Het is van belang door middel van de aanleg / constructie van een uitrit of inrit deze duidelijk te onderscheiden van:

 • Kruispunten van gelijke orde, waar bestuurders van rechts voorrang verleend moet worden, en
 • kruispunten waar de voorrang door middel van verkeerstekens is geregeld.

Binnen het gebruiksdoel kan je twee uitrit constructies onderscheiden

 • Door het bestemmingsdoel bepaald.
 • Door de constructie bepaald.

Bij het bestemmingsdoel moet je denken aan inritten bij woonhuizen, garageboxen of bedrijven, terwijl in de overige situaties op de weg de inrit door middel van de constructie / wijze van aanleggen duidelijkheid (zou) moet geven.
Voor elk van deze constructies gelden richtlijnen die de duidelijkheid en verkeersveiligheid moeten bevorderen.
Dat de aanleg van inritten en uitritten niet altijd uniform zijn en als zodanig moeilijk herkenbaar voor de weggebruiker, maakt dat de tussenkomst van de rechter in bepaalde gevallen duidelijkheid moet geven.

Aanbevelingen en kenmerken van een uitrit constructie op de doorgaande weg

 • Het trottoir (of fietspad) langs de doorgaande weg loopt op nagenoeg dezelfde hoogte, in dezelfde kleur en structuur door over de aansluitende weg (foto 6)
 • Het hoogteverschil wordt overwonnen met zogenaamde inritblokken (foto 3 en 4)
 • Een goed uitgevoerde uitrit moet aan beide zijden als uitrit herkenbaar zijn (foto 3 en 4)

Aanbevelingen en kenmerken van een uitrit constructie bij bedrijfsterreinen

 • Toepassen van verharding van de uitrit, die duidelijk verschilt van de kleur en het toegepaste bestratingsmateriaal van de doorgaande weg.
 • Het aanbrengen van hekken en poorten rondom het bedrijfsterrein.
 • Het plaatsen van schampblokken aan weerszijden van de uitrit.
 • Een doorgaande, verlaagde trottoirband.
Voorbeelden uitrit constructies met een bestemmingsdoel
Foto 1: Klik op de foto voor de weergave van de locatie in Google Maps
Foto 2: Klik op de foto voor de weergave van verschillende locaties in Google Maps

 

Voorbeelden uitrit constructies door de constructie

Foto: 3 Klik op de foto voor de weergave van de locatie in Google Maps
Foto 4: Klik op de foto voor de weergave van de locatie in Google Maps

 

Voorbeelden onjuist of onduidelijk uitgevoerde uitrit constructies

Foto 5: Klik op de foto voor de locatie in Google Maps
Foto 6: Klik op de foto voor de locatie in Google Maps

Bronnen

Autorij-instructie.nl
Google Maps

7 gedachten over “Uitrit – Inrit Regels en Constructie”

 1. Moet een prive uitrit nog een bepaald aantal meters van een hoek of een scherpe bocht in de weg verwijderd zijn?

  1. Beste Henk,

   Dat is (als richtlijn) door het CROW niet exact omschreven. Een kruispunt zelf kan ook een uitrit zijn.
   Afgaande op het volgende zou een afstand van 90 cm. tot 1.20 meter wenselijk zijn:
   ” de breedte van het loopoppervlak tussen de inritblokken aan weerszijden van een uitritconstructie dan wel tussen de inritbloken en de rand van het trottoir moet ten minste 0.90 m bedragen, maar bij voorkeur 1.20 m of meer. Deze laatste maat is gebaseerd op de breedte van een standaard rolstoel”.

   Mvg – Sjaak

  1. Beste,

   Een uitrit moet aan bepaalde constructie-eisen voldoen, zoals ik in het artikel met voorbeelden heb geprobeerd weer te geven. Helaas worden uitritten niet altijd uniform aangelegd, wat nogal eens verwarring geeft, zeker omdat je bij inrijden of uitrijden al het overige verkeer voor moet laten gaan.
   Er is inderdaad sprake van een andersoortig wegdek.
   Het CROW stelt richtlijnen op, zie:
   http://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2013/6/Achteruitkijkspiegel-Verkeerskunde-12-1992.pdf (een oude publicatie, maar toch)

   Mvg – Sjaak

 2. @ ROOM & ADMIN: Een afrit op of afrijden is een bijzondere verrichting vergelijkbaar met wegrijden, keren en achteruit rijden. Hier moet je dus zelfs voorrang geven aan tegemoet komend verkeer wat een voorrangsweg oprijdt, voorrang moet verlenen en een langere bocht maakt.

  Bij twee afritten gaat de gene met de beste kansen voor, maak dus “oogcontact” en schat de situatie goed in.

  Wie de langste weg aflegt bij twee afrit constructies, is volgens mij iets te kort door de bocht omdat je daar als het ware weer aan het verkeer wilt gaan deelnemen.

  De eerst komende kan dus voor moeten gaan of de snelste of de minst beleefdste die het slechtst heeft opgelet.

 3. Hallo,

  Laats ben ik twee in en uitritten die tegenover elkaar liggen tegen gekomen.

  Hoe is de voorrang dan geregeld? Je moet het overige verkeer voor laten gaan.Is het dan kort gaat voor lange bocht, en recht doorgaand verkeer gaat voor afslaand verkeer?

  Groet

  1. Beste,

   Voor bestuurders die ten opzichte van elkaar de uitrit uitrijden klopt het precies zoals je het beschrijft.

   Mvg – Sjaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.