Segway – géén verplicht kenteken

 Segway in NederlandRegels voor de Segway op de openbare weg

De Segway is een bijzonder type bromfiets en valt sinds 1 januari 2011 onder een nieuwe categorie voertuigen. De minister van Infrastructuur en Milieu bepaalt of zo’n voertuig de weg op mag. Is dit het geval, dan gelden er bepaalde regels, zoals een maximumsnelheid van 25 km/uur en het verplichte gebruik van verlichting. Een Segway is een elektrisch aangedreven voertuig dat u staande of zittend bestuurt. Een Segway is een zelfbalancerend voertuig met 2 wielen naast elkaar. Met een Segway mag u op het fietspad of op het fiets/bromfietspad rijden. Is er geen verplicht fietspad of fiets/bromfietspad, dan mag u op de rijbaan rijden.
Uitzondering gehandicapten: U mag als gehandicapte de Segway ook op de stoep gebruiken. U moet dan wel beschikken over een OV-Begeleiderskaart, een Valyspas of een WMO-pas. De maximumsnelheid op de stoep is -net als bij scootmobielen- 6 km/uur. Voorwaarden gesteld aan de bestuurder:

  • Géén rijbewijseisen.
  • Géén kenteken.
  • Géén helmplicht.
  • Verzekeringsplaatje plus minimaal WA verzekering verplicht.

03-12-2009

De Segway heeft mogelijk geen kenteken meer nodig. In plaats daarvan wordt alleen een verzekeringsplaatje verplicht.
De Segway wordt op dit ogenblik – in afwachting van definitieve wetregelgeving – al tot het verkeer toegelaten. Sinds 1 juli 2008 is daartoe een gedoogregeling van kracht waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden met de Segway aan het verkeer mag worden deelgenomen. Een voorwaarde die, vanuit het oogpunt van de handhaving is opgenomen, is de verplichting tot het voeren van een kenteken. Minister Eurlings laat nu weten de kentekenplicht voor de Segway te beëindigen. ‘De afweging tussen beperktere mogelijkheden voor de handhaving, kosten voor verzekeraars en de voordelen voor eigenaren van Segways – in het bijzonder de kosten en moeite die gepaard gaan met het verkrijgen van een kenteken – heeft mij hiertoe doen besluiten’, aldus de minister. In plaats daarvan komt ten behoeve van de handhaving een verzekeringplaatje. Eurlings vraagt de Kamer snel accoord te gaan met het voorstel.

Eerdere berichtgeving

Vanaf 15 oktober 2008 mogen bestuurders van een Segway alleen nog op de openbare weg als de gemotoriseerde tweewieler een kenteken heeft. Om een kenteken te krijgen moet de step worden gekeurd, zo heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gemeld.

Kenteken

Het kenteken kost inclusief de keuring € 68,50, maar daarmee is de eigenaar er nog niet. Een standaard Segway voldoet standaard niet aan alle eisen. Zo zit er bijvoorbeeld geen bel of toeter op en ook reflectoren ontbreken. Vóór de keuring moeten die er wel op worden gezet. Segways mogen al sinds 1 juli 2008 op de openbare weg worden gebruikt. Hoewel nog niet alle wetgeving in orde was, gingen de ministers van Justitie en Verkeer hier eerder dit jaar mee akkoord. Het lukte hen niet de kentekenplicht ook voor 1 juli rond te krijgen.

Verzekering

Net als alle andere motorvoertuigen moet ook de Segway zijn verzekerd. (minimaal een WA-verzekering, waarbij je verzekerd bent voor schade, berokkend aan derden). Bestuurders (behalve gehandicapten) moeten minstens 16 jaar zijn. Met de Segway mag maximaal 25 km. per uur gereden worden; een helm is niet verplicht.
Gehandicapten en mindervaliden mogen met de step ook op de stoep rijden, maar dan mogen zij niet harder dan 6 km. per uur rijden.

Voor gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen gold al per 1 april 2008:
“Op de stoep of het voetpad mogen gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen niet harder rijden dan 6 km/uur. Dit in verband met de veiligheid van de voetgangers.
Reden: Het is veiliger als gehandicaptenvoertuigen op het trottoir of voetpad niet sneller gaan dan de voetgangers”.

Tevens geldt:
Als gehandicapte bestuurders van de Segway gebruik maken van het trottoir of voetpad, moeten zij de regels van voetgangers volgen. Volgen zij de rijbaan, dan volgen zij de verkeersregels zoals die voor bestuurders gelden.

Modellen

Er zijn verschillende modellen van de Segway verkrijgbaar. Sommige zijn ontworpen voor gebruik op normaal terrein, zoals rijbaan, fietspad of trottoir. Andere hebben een extra brede wielbasis en terreinbanden en zijn geschikt voor het ruigere terrein.

Keuring op RDW-locatie of aan huis

De keuring vindt plaats op een van de keuringsstations van de RDW, maar kan ook aan huis gebeuren. In dat laatste geval moet de RDW wel voorrijkosten berekenen. Omdat gelijktijdig de tenaamstelling plaatsvindt, moet de eigenaar of houder van de Segway zich kunnen legitimeren. Binnen drie dagen stuurt de RDW het kentekenbewijs toe. Kijk voor nader informatie op:  www.rdw.nl.

 

Bronnen en / of referenties
Pré-B Autorij-instructie
Reflector

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.