Verkeersborden België – alle Belgische verkeersborden

Verkeersborden BelgiëVerkeersborden in  België

Verkeersborden en verkeersregels dienen met name ter bevordering van de veiligheid en de doorstroming van het verkeer; dit geldt in Nederland en in het buitenland. Voorwaarde is wel dat we de verkeersregels kennen en kunnen toepassen. Onderstaand een overzicht van de verkeersborden zoals  die in België toegepast worden.

Overzicht verkeersborden België

A-borden: gevaarsborden
B-borden: verkeersborden betreffende de voorrang
C-borden: verbodsborden
D-borden: gebodsborden
E-borden: verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren
F-borden: aanwijzingsborden

 

 

A-borden
 
A1a Gevaarlijke bocht. Bocht naar links A1b Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts
A1c Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links A1d Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts
A3 Gevaarlijke daling A5 Steile helling
A7a Rijbaanversmalling A7b Rijbaanversmalling
A7c Rijbaanversmalling A9 Beweegbare brug
A11 Uitweg of een kaai of een oever A13 Uitholling overdwars of ezelsrug
A14 Verhoogde inrichting(en) A15 Glibberige rijbaan
A17 Kiezelprojectie
Zie A15
Het onderbord van dit model mag gebruikt worden om aan te duiden dat de weg glad kan zijn ten gevolge van ijzel of sneeuw
A19 Vallende stenen A21 Oversteekplaats voor voetgangers
A23 Plaats waar speciaal veel kinderen komen A25 Oveersteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen
A27 Doortocht van groot wild A29 Doortocht van vee
A31 Werken A33 Verkeerslichten
A35 Overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte A37 Zijwind
A39 Verkeer toegelaten in twee richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer A41 Overweg met slagbomen
A43 Overweg zonder slagbomen A45 Overweg voor enkel spoor
A47 Overweg voor twee of meer sporen A49 Kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen
A51 Gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald. Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan
B-borden
B1 Voorrang verlenen B3 Verkeersbord dat het verkeersbord B1 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand
B5 Stoppen en voorrang verlenen B7 Verkeersbord dat het verkeersbord B5 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand
B9 Voorrangsweg B11 Einde van voorrangsweg
B13 Verkeersbord dat het verkeersbord B11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand B15 Voorrang. De horizontale streep van het symbool mag worden gewijzigd om duidelijker plaatsgesteldheid weer te geven
B17 Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt B19 Smalle doorgang. Gebod doorgang te verlenen aan de bestuurders die uit tegenovergestelde richting komen
B21 Smalle doorgang. Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen
C-borden
C1 Verboden richting voor ieder bestuurder C3 Verboden toegang, in beide richtingen voor ieder bestuurder
C5 Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan C7 Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen
C9 Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen C11 Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen
C13 Verboden toegang voor bestuurders van gespannen C15 Verboden toegang voor ruiters
C17 Verboden toegang voor bestuurders van handkarren C19 Verboden toegang voor voetgangers
C21 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa C22 Verboden toegang voor bestuurders van autocars
C23 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken C24a Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren
C24b Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren C24c Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke verontreinigde stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren
C25 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen, waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide C27 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aageduide
C29 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide C31a Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven
C31b Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven C33 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te keren
C35 Vanaf het kruispunt tot het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen C37 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35
C39 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale massa meer dan 3500 kg. bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen C41 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C39
C43 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid C45 Einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C43
C46 Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging C47 Tolpost. Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen. Het opschrift mag vervangen worden door het woord “Taks”
C48 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod de cruise control of kruissnelheidsregelaar te gebruiken C49 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C48
D-borden
D1 Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen. De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl. Wanneer het verkeersbord dat een niet-gebogen pijl voorstelt, op een hindernis geplaatst is, betekent het dat de door de pijl aangeduide richting moet voorbijgereden worden Zie D1 Verplichting de door de pijl aangeduid richting te volgen
D3 Verplichting één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen D5 Verplicht rondgaand verkeer
D7 Verplicht fietspad D9 Deel van de openbare weg voorbhouden voor het verkeer van voetgangers, van fietsen en van tweewielige bromfietsen klasse A
D10 Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers D11 Verplichte weg voor voetgangers
D13 Verplichte weg voor ruiters
E-borden
E1 Parkeerverbod E3 Stilstaan en parkeren verboden
E5 Parkeerverbod van de 1e tot de 15e van de maand E7 Parkeerverbod van de 16e tot het einde van de maand
E11 Halfmaandelijks parkeren in gans de bebouwde kom E9a Parkeren toegstaan
E9b Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen E9c Parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s
E9d Parkeren uitsluitend voor autocars E9e Verplicht parkeren op de berm of op het trottoir
E9f Verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir E9g Verplicht parkeren op de rijbaan
E9h Parkeren uitsluitend voor kampeerauto’s E9i Parkeren uitsluitend voor motorfietsen
F-borden
F1a Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden F1a Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F1b Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden F1b Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F3a Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden F3a Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F3b Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden F3b Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F4a Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur F4b Einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur
F5 Begin van een autosnelweg F7 Einde van een autosnelweg
F8 Tunnel. Tunnel met een lengte van meer dan 500 meter. Op onderborden wordt de lengte van de tunnel en eventueel zijn naam aangeduid F9 Autoweg
F11 Einde van een autoweg F12a Begin van een woonerf of van een erf
F12b Einde van een woonerf of van een erf F13 Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn. Het bord mag aangevuld worden om de voorsorteringsstroken voorbehouden voor het verkeer van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen aan te duiden
F14 Opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen F15 Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken
F17 Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen F18 Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer
F19 Openbare weg met eenrichtingsverkeer F21 Rechts of links voorbijrijden toegelaten
F23a Nummer van een gewone weg F23b Nummer van een autosnelweg
F23c Nummer van een internationale weg F23d Nummer van een ring
F25 Voorwegwijzer F27 Voorwegwijzer
F29 Wegwijzer. De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn F31 Wegwijzer. Reisweg over een autosnelweg
F33a Bewegwijzeringsbord op afstand : luchthaven, universitair centrum, kliniek en ziekenhuis, beurs- of tentoonstellingshal, haven, wijk, ring, bedrijf, industriepark en commercieel centrum. De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn F33b Bewegwijzeringsbord op afstand : vallei of waterloop van toeristische aard.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn
F33c Bewegwijzeringsbord op afstand : sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap F34a Bewegwijzeringsbord in de nabijheid van inrichtingen en etablissementen die openbaar zijn of van algemeen belang, en in ’t bijzonder : luchthaven, bibliotheek, post- en telefoonkantoor, brandweer en civiele bescherming, cultureel centrum of complex, animatiecentrum, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (O.C.M.W.), begraafplaats, kliniek en ziekenhuis, politiediensten, onderwijsinstelling, station van de diensten voor het gemeenschappelijk vervoer, televisieomroep, plaats voor eredienst, museum, gerechtsgebouw, parking, haven, hulppost, taxatiekantoor, schouwburg, bedrijf, industriepark en commercieel centrum
F34b1 – F 34b2 Wegwijzer : aanbevolen reisweg voor bepaalde categorieën van weggebruikers. De afstand in km en fracties van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
Op het verkeersbord F34b.2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief
F34c1 – F34c2 Wegwijzer : aanbevolen reisweg naar een toeristische bestemming voor bepaalde categorieën van weggebruikers.De afstand in km en gedeelten van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
Op het verkeersbord F34c2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief
F35 Wegwijzer : sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap, vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer F37 Wegwijzer : jeugdherberg, overnachtingsgelegenheden, kampeer- en caravanterrein, restaurant en vakantiedorp
F39 Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt F41 Wegwijzer, omleggingsweg
F43 Plaatsnaambord
F45 Doodlopende weg F47 Einde van de werken
F49 Oversteekplaats voor voetgangers F50 Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
F50bis Verkeersbord dat de bestuurders die van richting veranderen wijst op fietsers en besuurders van tweewielige bromfietsen die dezelfde openbare weg volgen F51 Ondergrondse of bovengrondse oversteekplaats voor voetgangers
F52 Aankondiging van een nooduitgang in tunnels F52bis Vluchtroute. Aankondiging van de dichts bijzijnde nooduitgang in de aangeduide richting. De afstand in meter is aangeduid op het verkeersbord
F53 Verplegingsinrichting F55 Hulppost
F56 Brandblusapparaat F57 Waterloop
F59 Aankondiging van een parking F60 Aankondiging van een overdekte parking
F61 Telefoon F62 Noodtelefoon
F63 Bezinepost F65 Hotel of motel
F67 Restaurant F69 Drankgelegenheid
F71 Kampeerterrein F73 Caravanterrein
F75 Jeugdherberg F77 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, trefpunt voor toeristische informatie
F79 Voorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt F81 Voorwegwijzer die een uitwijking aankondigt
F83 Voorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt F85 Verkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met éénrichtingsverkeer
F89 Voorwegwijzer die een gevaar of een verkeersregel aankondigt die slechts van toepassing is op een of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat. Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden. De aankondiging van een gevaar of een verkeersregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F89 geplaatst wordt F91 Slechts van toepassing is op één of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat. Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden. De aankondiging van een gevaar of een verkeerrsregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F91 geplaatst wordt
F87 Verhoogde inrichting(en) F93 Verkeersbord dat een radio-omroep aanduidt waar verkeersinformatie gegeven wordt
F95 Noodstopstrook F97 Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft. Het symbool mag aangepast worden om duidellijker de plaatsgesteldheid weer te geven
F98 Vluchthaven. Een onderbord met volgende symbolen duidt aan dat de vluchthaven uitgerust is met een noodtelefoon en een brandblusser
F99a Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
F99b Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten F99c Weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
F101a Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten F101b Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
F101c Einde van de weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
F103 Begin van een voetgangerszone. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een voetgangerszone; het mag links herhaald worden F105 Einde van een voetgangerszone. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een voetgangerszone; het mag links herhaald worden
F107 Inhaaltoelating. Vanaf dit verkeersbord tot aan het verkeersbord F109 is het voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton toegelaten om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen F109 Einde van de inhaaltoelating voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton toegelaten om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen

35 gedachten over “Verkeersborden België – alle Belgische verkeersborden”

  1. Beste Alain,

   Bedankt…over het hoofd gezien! Zal het geheel eerdaags eens nalopen; is al weer enige tijd geleden.

   Mvg – Sjaak

 1. er is hier een blauw bord met een p,
  en daar onder ook in het blauw:uitgezonderd lijk-en ceremoniewagens. ik ben op deze plaats bekeurd, nu is mijn vraag is het niet zo dat als je de wet letterlijk interpreteerd dat lijk-en ceremoniewagens er niet mogen staan, we vermoeden dat ze het verkeerde bord gezet hebben en zou graag eerst zeker zijn .

  1. Beste Jan,

   Het lijkt me dat u strikt taalkundig genomen gelijk hebt. In Nederland geldt dan mede dat er ook “in de geest van de wet” gehandeld dient te worden.
   In de geest van de wet lijkt de strekking van het verkeersbord me duidelijk, maar….of dit wel of niet een punt is om bezwaar aan te tekenen durf ik niet te zeggen.

   Mvg – Sjaak

 2. De borden f1a en fib geeft het ook in de kleur geel. Wat is hierbij de maximum snelheid?
  Of zijn ze gelijk aan de witte waar 50 km de maximum snelheid is?

 3. ik vraag me ook af wat de betekenis is van de rechthoekige gele borden met letters.Op de weg Aarschot -Tien zijn er recent va

  1. Beste Jacky

   Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid (tijdelijke) borden die een omleidingsroute aangegeven ten gevolge van wegwerkzaamheden of afsluiting van wegen.
   Ik zou het bord echter moeten zien om het zeker te weten.

   Mvg – Sjaak

 4. mijn dochter beweerd dat je een verkeersbord E3 verboden te parkeren of stilstaan dat je deze plaatst en er staan wagens geparkeerd dat die zich niet hoeven te verwijderen zei beweerd dat ze in Gent zelfs niet mogen wegslepen,mijn vraag =waneer moet je dat bord(E3) op voorhand plaatsen en als ze er na 24 of 48 hr nog staan wat te doen en wat zijn onze rechten het bord word wel aangevraagd mvg J

  1. Beste J de Bruyn,

   Als parkeren en stilstaan verboden is, lijkt mij dat bekeuren en (uiteindelijk) wegslepen een logisch gevolg is. Deze borden zijn altijd geplaatst, daar waar plaatsing de verkeersveiligheid dient.

   Ik ben rij-instructeur in Nederland en durf geen definitieve uitspraak te doen over de regelgeving in België.
   http://www.wegcode.be kan wellicht aanvullende informatie geven.

   Mvg – Sjaak

 5. Vandaag kwam ik een bord tegen dat ik niet ken en dus niet weet wat het betekend. Kunt u mij misschien helpen. De aanwijzing stond op een groot bord waar ook een benzinepomp en een restaurant op aangeven staan.
  Het is een blauw/wit bord, bovenin 3 sterren en de middelste ster staat iets hoger. Daaronder staat iets wat lijkt op een snelweg/weg.

  Laat het maar even weten.

  groet

 6. Is het mogelijk mij een voorbeeld door te sturen van het bord type 250 met folie volgens wetgeving, type IV Parking bedienaar eredienst? Ik zocht zelf al maar tevergeefs. Graag antwoord aub, alvast bedankt!

 7. Beste Fred,

  Op http://www.wegcode.be valt onder andere het volgende te lezen:

  TITEL IV: Technische voorschriften

  Artikel 81: Motorvoertuigen en hun aanhangwagens
  81.1. Algemeenheden
  81.1.1. De auto’s en hun aanhangwagens evenals hun uitrusting moeten overeenstemmen met het technisch reglement van de auto’s.
  81.1.2. De bromfietsen, motorfietsen en hun aanhangwagens evenals hun uitrusting moeten overeenstemmen met het technisch reglement van de bromfietsen en motorfietsen.
  81.1.3. De uitrusting en organen van die voertuigen moeten altijd in goede staat van werking en voortreffelijk onderhouden en geregeld zijn.
  81.2. Toebehoren.

  Volgende toebehoren moeten beantwoorden aan de eisen vastgesteld door het technisch reglement van de auto’s en zich in elke auto bevinden :
  1° een gevaarsdriehoek;
  2° een of twee blustoestellen, overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto’s;
  3° een verbandkist of -etui, overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto’s.

  Mvg – Sjaak

 8. Beste Desiree,

  Dit is naar alle waarschijnlijkheid een parkeerplaats, woorvoor een vergunning is afgegeven voor een groep van automobilisten. B.v. parkeerders van één bedrijf of instelling dat de parkeerplaats deelt.

  Mvg – Sjaak

 9. Wat betekend het een rechthoekig blauw bord, met daarop een witte p, met daaronder de text “auto delen”

  Groeten Desiree

 10. wat betekend het nieuwe gele bord met de verschillende letters?

  vb.langs de expressweg in brugge staat er zo een rechthoekig bord met de letter K op.

 11. In Belgie kom ik regelmatig het bord C24b tegen bij tunnels. Ik rijdt zelf met een lpg auto en vraag me nu af of ik met mijn auto deze tunnels door mag rijden? Bij parkeergarage’s kom je zulk soort borden namelijk ook wel is tegen voor LPG wagens!

  Mvg

  Mark

 12. Beste Frans,

  Misschien moet je de vraag even toelichten. Het één staat in dit geval los van het ander. Als er ter plekke geen parkeerverbod geldt, mag je gewoon parkeren. Dat het bord (eventueel) niet op de juiste hoogte is geplaatst is een probleem van de wegbeheerder en kan jou niet kwalijk genomen worden. Licht de vraag s.v.p. even toe als het antwoord niet duidelijk is.

  Mvg – Sjaak

 13. Beste Jan,

  In artikel 14 van de wegcode staat onder andere het volgende:

  14.2
  Zelfs indien verkeerslichten het toelaten, mag een bestuurder een kruispunt niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op het kruispunt zou moeten stoppen en aldus het dwarsverkeer zou hinderen of beletten.

  Dit geldt voor kruispunten in het algemeen, dus ook in de door jou bedoelde situatie.
  In de praktijk betekent dit dat je -reeds bij aan komen rijden- een inschatting van de situaties moet maken en het kruispunt pas op (en over) mag rijden als je meent door te kunnen zonder anderen te hinderen.

  Eenmaal gestart in een voorsorteerstrook met een doorgetrokken streep moet je de aangegeven rijrichting blijven volgen. Als je -zoals je aangeeft- van richting wilt veranderen om het kruispunt te ontlasten, heb je eigenlijk vooraf een inschattingsfout gemaakt over de doorstroming op het bewuste kruispunt en/of bent het kruispunt te vroeg opgereden.

  Mvg – Sjaak

 14. goede dag ik heb een vraagje ivm vekeersbord F13
  als ik links heb voor gesorteerd en op het kruispunt zelf staan geen lijnen niet meer
  mag ik dan als het heel druk is (bv spitsuur) rechtdoor rijden om het kruispunt vrij te maken omdat inmiddels het licht rood is geworden

 15. Goede middag,

  Dit betekent dat het verbod alleen geldt voor de op het onderbord aangegeven categorie. In dit geval dus een maximale snelheid voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.

  Mvg – Sjaak

 16. Beste Jac,

  In België geldt ten aanzien van een verbod tot inhalen een algemene regel, die luidt:

  Artikel 17.2
  “7° buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.

  Deze bepaling is niet van toepassing bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, noch ten opzichte van landbouwvoertuigen”.

  In situaties waar de borden F107 en F109 geplaatst zijn is inhalen (tijdelijk) wel toegstaan. Probeer je de situatie voor de geest te halen. Het heeft waarschijnlijk alles te maken met zicht, veiligheid en milieu ter plekke waar het is toegestaan.
  De borden C39 en C41 moet je benaderen zoals dit in Nederland gebruikelijk is.

  Mvg – Sjaak

 17. in de afgelopen weken werd ik (nederlander) op de belgische autosnelwegen meerdere malen verrast door de verkeersborden F107 en F109.
  Wat is in hemelsnaam nou de funktie van die borden?? Het inhalen door vrachtverkeer (zou trouwens op alle snelwegen 24/24 verboden moeten worden) is toch geregeld middels de borden C39 en C41.
  Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
  M.vr.gr.
  Jac Kremers

 18. Beste Lea,

  Nee het is in Nederland (helaas) niet verplicht een brandblusser en of b.v. verbanddoos in de auto te hebben. Verstandig is het natuurlijk wel; is het niet voor jezelf, dan kun je altijd een ander te hulp schieten als dat nodig mocht zijn.

  Mvg – Sjaak

 19. Beste Theunis,

  Ik weet niet precies welk bord je bedoeld, maar ik neem aan een bord als F97, waarbij een rijstrookversmalling plaatsvindt en jij de weg in je eigen rijstrook blijft vervolgen. De ander voert in dit geval een zijdelingse verplaatsing uit en moet al het overige verkeer voor laten gaan. Ingeval van voorsorteerstroken kan hetzelfde probleem zich voordoen. Een zijdelingse verplaatsing (verandering van rijstrook) mag doorgevoerd worden zolang er nog een onderbroken witte belijning is aangebracht, bij een doorgetrokken streep niet meer en zal je de richting die in de rijstrook is aangegeven moeten blijven volgen (F13). Ook hier geldt dat de ‘verplaatser’ het overige verkeer voor moet laten gaan. Uiteraard mag je hierbij het gedrag van een ander niet verergeren en geldt de slogan: ‘geef je verstand eens voorrang’

  Mvg – Sjaak

 20. Wie heeft er voorrang bij dit bord? De bestuurder die de weg volgt met de pijl? Wat als het rechtse baanvak wegvalt en het linkse hetgene is met de pijl rechtdoor. Hebben wegmarkeringen hier iets mee te maken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.