Vluchtmisdrijf – Verkeersongeval

vluchtmisdrijf verlaten ongeval
Verlaten ongeval is een vluchtmisdrijf
Verkeersongeval – Hoe te handelen

In het drukke en intensieve verkeer in Nederland is een ongeval niet altijd te vermijden. Alhoewel niemand bewust een ongeval zal veroorzaken, kan een ongeluk in een klein hoekje zitten. Mocht je betrokken zijn bij een ongeval, dan moet je ‘bij wet’ hulp bieden en op bepaalde wijze handelen. In dit artikel meer informatie over de wijze van handelen en het waarborgen van je eigen veiligheid hierbij.

Wegenverkeerswet 1994
Er zijn twee belangrijke artikelen binnen de Wegenverkeerswet, waarin staat beschreven volgens welke regels je als verkeersdeelnemer moet handelen bij een ongeval. Deze artikelen zijn:

Artikel 6 – Letsel of dood door schuld
Het is eenieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

In het artikel wordt gesproken over ‘eenieder’. Dit betekent dat het niet uitmaakt of je bestuurder, passagier of voetganger bent. De mate waarin je schuldig bevonden wordt aan een ongeval is uiteraard afhankelijk van de aard en de ernst van het ongeval. Een ongeval veroorzaakt door alcohol is een misdrijf en wordt de veroorzaker zeer zwaar aangerekend.

Artikel 7 – Verlaten plaats ongeval

 1. Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedragingen een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien:
  • Bij het ongeval -naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden- een ander is gedood danwel letsel of schade aan een ander is toegebracht.
  • Daardoor -naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden- een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.
 2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op degene die op de plaats van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens de identiteit van dat motorrijtuig. Deze bepaling bevat het zogenaamde ‘vluchtmisdrijf’. Het doorrijden na een verkeersongeval zonder de identiteit van de bestuurder of het voertuig bekend te maken of het in hulpeloze toestand achterlaten van iemand aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht.

Wat wordt onder een verkeersongeval verstaan

 • Een botsing, aanrijding of overrijding
 • Een handeling ter voorkoming van een ongeval, waardoor schade onstaan is

Hoe te handelen bij een ongeval

 • Zorg eerst voor de eigen veiligheid
 • Zorg voor veiligheid op en rond de ongevalsplek
 • Waarschuw -indien nodig- hulpverleningsdiensten
 • Verzoek omstanders om hulp of ondersteuning
 • Verleen eerste hulp
 • Vul het schadeformulier in

Mede gelet op bovenstaande, is het dus raadzaam in de auto te hebben:

 • Verbandtrommel
 • Brandblusser
 • Life-hammer
 • Schadeformulier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.