Regels Parkeren of Stilstaan met de (les)auto

Parkeren of stilstaan

Wat is nu stilstaan en wat is nu parkeren? Wanneer gebeurt dit vrijwillig en wanneer onvrijwillig. In dit artikel aandacht voor het onderscheid tussen stilstaan en parkeren en de situaties waarbinnen verboden gelden bij het stilstaan en het parkeren- zoals beschreven in het RVV 1990.

Stilstaan 

Allereerst moet je een onderscheid maken tussen

  • Vrijwillig stilstaan en
  • onvrijwillig stilstaan.

Stilstaan is vrijwillig stilstaan met een voertuig vanuit een bewuste of weloverwogen keuze. Onvrijwillig stilstaan -hetgeen bij verkeersdeelname in steeds wisselende verkeerssituaties herhaaldelijk voorkomt- valt in dit verband niet onder stilstaan. Dit is géén keuze, this maar vloeit voort uit de verkeersomstandigheden waarin je jezelf op een bepaald moment bevindt.

Vrijwillig stilstaan:
Stil staan is het vrijwillig stil zetten van het voertuig om/tot:

 • Het onmiddellijk in en uit laten stappen van passagiers (bushalte, approved winkelcentrum etc.)
 • Het onmiddellijk laden en lossen van goederen (boodschappen, clinic pinnen etc. dus niet)

Bij het stoppen en stilstaan wel opletten of je dit veilig doet, de doorstroming niet belemmert en het milieu niet onnodig belast.

Parkeren

Als je bovenstaande twee punten onthoudt, is het logisch wat dan parkeren is, namelijk:
alle andere situaties waarbinnen je het voertuig vrijwillig stil zet en wat niet onder de twee punten bij stilstaan valt!

RVV 1990 – artikel 23 en 24
De artikelen lijken een wat droge opsomming, maar probeer je de situaties -zoals omschreven in de artikelen- vanuit je eigen woonomgeving voor de geest te halen. De bedoeling van de regelgeving wordt dan beeldend en beter te begrijpen en toe te passen. Vraag je ook af wat de logica van de regelgeving is en in hoeverre het voortkomt uit het creëren van veiligheid, zicht, een betere doorstroming of verminderde belasting van het milieu etc.

RVV 1990 – artikel 23: verbod stil te staan
De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan:

 • Op een kruispunt of een overweg.
 • Op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook.
 • Op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan.
 • In een tunnel.
 • Bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering, dan wel ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord (ervoor en erna)
 • Op de rijbaan langs een busstrook.
 • Langs een gele doorgetrokken streep.

Het stilstaan bij een bushalte geldt dus niet voor het onmiddellijk in en uit laten stappen van passagiers.

RVV 1990 – artikel 24: parkeerverbod
De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:

 • Bij een kruispunt, op een afstand van minder dan vijf meter daarvan.
 • Voor een inrit of een uitrit.
 • Buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg
 • Op een parkeergelegenheid: A voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen. B op een andere wijze dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. C op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden.
 • Langs een gele onderbroken streep.
 • Op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen.
 • Op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage 1, indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend.
 • Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E8, E12 en E13 van bijlage 1, op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende geboden of verboden slecht gedurende de aangegeven dagen of uren.
 • De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren.
 • Indien een parkeergelegenheid aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E13 van bijlage 1, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.
Kijk voor de bedoelde verkeersborden in de rubriek Verkeersborden  vp_2386_50×50.jpeg

44 gedachten over “Regels Parkeren of Stilstaan met de (les)auto”

 1. Mag je bij een bushalte wel een passagier van een motorfiets laten op of afstappen ?

  de wet spreekt van een passagier laten uitstappen maar je stapt “AF” van een motor en je stapt niet “UIT” een motor
  kortom mag dat ?
  en zoja waarom is er niks geregeld voor op en af-stappen ?

  1. Beste G,

   Het geldt voor het onmiddellijk in- of uit laten stappen van passagiers.
   Uiteraard geldt voor andere voertuigen het zelfde, ook al staat dit niet apart omschreven.

   Mvg – Sjaak

 2. Voor zover ik deze situatie overzie is er eerder ook een zijstraat aan de linkerzijde (wat overigens niet uitmaakt) elk gebod/verbodsbord moet na ELKE kruising of zijstraat aan BEIDE kanten herhaalt worden om zijn waarde te behouden, iemand die vanuit de zijstraat komt kan onmogelijk weten dat er links niet stilgestaan mag worden. de boete is onterrecht

 3. Mensen,

  Nou heb ik een boete gekregen voor het stilstaan op een plek (zat nog wel in de auto, ook nog achter het stuur)waar je blijkbaar niet mag stilstaan (E2). Ik zat daar te wachten op een parkeerplek die hopelijk vrij zou komen.

  Als ik naar de straat kijk, zie je dit in het begin van de straat (zo ben ik ingereden):

  http://g.co/maps/4bb8n

  Je ziet hier een E2 bord zowel aan de linker als rechterkant. Vervolgens heb je een kruispunt, rij je daar door en vervolgens kom je dit tegen:

  http://g.co/maps/7csxj

  Je ziet hier een E2 bord aan de rechterkant. Het wordt niet aan de linkerkant herhaald. Vervolgens rij ik nog een stukje verder en kom ik hier:

  http://g.co/maps/96m7f

  Hier zat ik links te wachten op een parkeerplek en vervolgens komt er een mannetje van stadstoezicht langs en zegt dat ik daar weg moet. Nou, dit vervolgens gedaan en achteraf krijg ik toch nog een boete in mn brievenbus.

  Mijn vraag is nu, het E2 bord wordt rechts dus herhaald. Zou dat links ook niet moeten? Oftewel, kon ik links dan niet stilstaan?

  Ik hoor graag van jullie

  groet,

  Piet

  1. Beste Piet,

   Voor zover ik kan beoordelen het volgende:
   Parkeerverbod (E1) en Verbod stil te staan (E2) gelden voor de zijde van de weg waar het bord staat. Is er aan weerszijden een parkeerverbod of verbod om stil te staan, dan moet er dus aan weerszijden een bord staan.
   Dit is inderdaad ook het geval, ook als je de weg aan de andere zijde zou inrijden (zowel rechts als links) zie je dat de borden geplaatst zijn.
   Het bord aan de rechter zijde wordt herhaald omdat daar een zijstraat is. Aan de linkerzijde hoeft deze niet herhaald te worden omdat er geen zijstraat is en het verbod en de strekking van het bord dus nog steeds geldt.
   Helaas ben je dus terecht beboet voor het negeren van bord E2

   Mvg – Sjaak

 4. Wat is de betekenis van bord E1 parkeerverbod met een pijl naar rechts en een pijl naar links op het bord.Het bord staat op een voorrangsweg. Mag je langs een ingang van een parkeerterrein parkeren of is dat niet toegestaan?

  1. Beste M,

   Waarschijnlijk zal het bedoelde bord op een T-splitsing staan?
   Het betekent dat het parkeerverbod geldt voor zowel de rechter- als de lnkerzijde van het bord, aan de zijde (wegkant) waar het bord is geplaatst.
   Voor een in- of uitrit mag niet geparkeerd worden, evenals binnen 5 meter, gerekend vanaf een bocht.

   Mvg – Sjaak

 5. Hallo,

  Is het zo dat je naast een uitrit een bepaald aantal meters vrij moet laten met parkeren? En om hoeveel meter gaat dit dan?

  M.v.g.
  Marchien

  1. Beste Marchien,

   Nee, een minimum aantal meters staat niet omschreven, dit in tegenstelling tot een kruispunt of VOP waar 5 meter geldt.
   Je moet je voertuig bij een in- of uitrit uiteraard wel zo parkeren dat je een ander bij het in- en uitrijden niet onnodig hindert / belemmert.

   Mvg – Sjaak

 6. Hallo,

  Bord E7 (laden en lossen) en P met taxi erop (ben even vergeten welke nummer)
  Mag je passgier in en uit laten stappen?

  Vriendelijke groet,

  Vincent

  1. Beste Vincent,

   Voor het onmiddellijk in- en uit laten stappen van passagiers mag dit. Dit valt onder stil staan. De borden geven specifieke informatie over parkeren (voor langere tijd)

   Mvg – Sjaak

 7. Hallo,

  Wanneer je een straat in rijdt met een parkeerverbod ( de straat is rood), maar vervolgens afslaat naar links en over een drempel heen moet, geldt het parkeerverbod dan nog steeds?

  Mvg,
  Coriene

  1. Beste Coriene,

   Tenzij het een parkeerzone (gebied) is waar een parkeerverbod geldt, zal het bord herhaald moeten worden, zodra je links afslaat. Het betreft namelijk een andere weg.

   Mvg – Sjaak

 8. Bij een kruispunt geldt dat je binnen5 meter niet mag parkeren. Vanaf welke plek begint die 5 meter te lopen? Einde van de bocht of midden van het kruispunt o.i.d?
  Alvast bedankt

  1. Beste Jolanda,

   Je moet de lijn (bocht) van het trottoir in feite rechtdoor trekken. Vanaf dat punt reken je 5 meter.

   Mvg – Sjaak

 9. Vrijwillig stilstaan:
  Stil staan is het vrijwillig stil zetten van het voertuig om/tot:

  het onmiddelijk in en uit laten stappen van passagiers (bushalte, winkelcentrum etc.)
  het onmiddelijk laden en lossen van goederen (boodschappen, pinnen etc. dus niet)
  Bij het stoppen en stilstaan wel opletten of je dit veilig doet, de doorstroming niet belemmert en het milieu niet onnodig belast.

  onmiddellijk verkeerd gespeld

 10. Geachte

  ik woon in een smallestraat met scherpe bocht die terug op een normale weg uitkomt .
  als ik de scherpe bocht voorbij is sta er 9 op 10 een vreemde bezoeker op de weg waar ik niet meer door kan ik toeter maar dit mens doe als of ze het niet hoor en mag ik terug in achteruit 100 meters doen met inbegrip deze scherpe bocht wat moet ik doen?

  grtjs
  jacques

  1. Beste Jacques,

   In het verkeer mag je anderen niet hinderen. Laden en lossen en in- en uit laten stappen van passagiers moet binnen alle redelijkheid natuurlijk wel kunnen. Het beste lijkt het mij om de bewuste persoon hier op aan te spreken. Heeft dit geen effect, dan kun je altijd nog om bemiddeling van de politie vragen.

   Mvg – Sjaak

 11. RVV 1990 – artikel 23: verbod stil te staan:
  De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan:

  •op een kruispunt of een overweg
  •op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook
  •op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan
  •in een tunnel
  •bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering, dan wel ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord (ervoor en erna)
  •op de rijbaan langs een busstrook
  •langs een gele doorgetrokken streep
  Het stilstaan bij een bushalte geldt dus niet voor het onmiddelijk in en uit laten stappen van passagiers.

  LET OP, als dus de gele doorgetrokken streep doorloopt langs de bushalte mag je dus niet stoppen!
  Boete: 66 euro.

 12. Hallo Sjaak,

  Ik heb een vraag naar aanleing van een vraag van JS van 2 april 2009:
  Onze buren parkeren aan de overzijde van de weg precies bij mijn uitrit de weg. Het is zeer hinderlijk daar het een zeer smalle weg is en ik 4 a 5 x terug moet draaien om mijn uitrit uit te rijden. Ik heb al meerdere malen op een vriendelijke manier gevraagd of men daar rekening mee wil houden.
  Daar de weg ook nog eens in een bocht naar beneden loopt is de situatie ook nog gevaarlijk. Welk artikel is van toepassing?

  Ik heb op dit moment te maken met een soortgelijke situatie. Mijn overbuurman parkeert ook regelmatig zijn auto voor mijn uitrit. Echter wel aan de overzijde van de straat(die wel smal is). Ik heb hem er al meerdere keren op aangesproken. In de regelgeving wordt niets vermeldt welke regel dan geld m.b.t. tot het parkeren aan de overzijde. Tot overmaat van ramp is mijn vrouw gisteravond per ongeluk tegen zijn auto aangereden. Wie is er nu aansprakelijk m.b.t. de verzekeringmaatschappij?

  Groeten,

  Rick Ester

  1. Beste Rick,

   Wegen Verkeers Wet Artikel 5
   Voor het geval bepaalde gedragingen niet geregeld zijn, voorziet Artikel 5 van de WegenVerkeersWet in de handhaving van ongewenste gedragingen, daarom wordt het ook wel ‘kapstokartikel ‘ genoemd.

   Artikel 5
   Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt, of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

   Wat de aanrijding betreft lost dit niets op, hooguit kan je de buren op dit artikel aanspreken en/of de politie dit laten motiveren.

   Het feit dat je tegen een stilstaand/geparkeerd voertuig aanrijdt maakt je -voorzover ik als rij-instructeur kan beoordelen- wel schuldig. Helaas….mosterd na de maaltijd vrees ik.

   Succes en groeten,

   Sjaak

 13. net geparkeerd in een straat met bord E2. In die straat zijn een aantal vakken aan de linkerzijde en tegen het eind van die straat staat een bord dat de vakken voor taxi’s zijn en ook weer een eindbord daarvoor.
  Nu krijg ik een bekeuring van 60 EUR voor het parkeren in een vak wat niet tot de taxi’s behoort. Dat klopt toch niet?
  (markettenweg Dordrecht)
  alvast bedankt Fred

 14. Hoi, bij deze een vraag over het bord E2. Het verboden te parkeren bord. Mijn vraag is nu: geldt dit voor de weg (dus inclusief berm) of alleen voor de rijbaan.
  Mijn instructeur zegt nl. voor de hele weg en de politie zegt alleen voor de rijweg. Wie heeft er nou gelijk?

  Alvast bedankt. Alma

  1. Beste Alma,

   Je rij-instructeur heeft hierin gelijk.
   Om dit te begrijpen is de volgende passage uit artikel 1 van de wegenverkeerswet van belang. Hierin staat onder andere het volgende beschreven:
   “wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten

   Mvg – Sjaak

 15. Beste Gerda,

  In principe mag dit als het door verkeersborden niet verboden wordt. Je mag het overige verkeer niet hinderen, maar wat in dit verband hinderen is kan ik niet beoordelen. Probleem is vaak dat oudere woonwijken in de tijd niet ontworpen zijn voor het hedendaagse intensieve verkeer. Bij voorkomend gevaarlijke situaties zou je contact op kunnen nemen met de gemeente.

  Mvg – Sjaak

 16. Goedemorgen mag een auto geparkeerd worden in een bocht van een soort hofje waar aan alle beide kanten huizen staan. Ik vind het namelijk niet kunnen omdat de auto in de bocht een belemmering is voor het verkeer. De straat is nog geen drie meter breed. Ook met calamiteiten moet rekening worden gehouden. Groetjes Gerda

 17. Beste Sjaak,

  Bedankt voor je antwoorden. De reden waarom ik vroeg over parkeren waar een E2 bord stond is omdat er gisteren iemand in het centrum van Haarlem een bekeuring had gekregen op een plek waar ik normailter ook zou staan. Ik twijfelde of er een onderbord nodig is om te zegggen behoudens parkeervakken o.i.d.

  Voor wat betreft bord A3 spreekt het gewoon veel meer als er zo’n rode rand omheen zit en het is voor alle buitenlanders ook veel duidelijker. (Natuurlijk dienen we allemaal de regels te kennen maar eenheid en duidelijkheid helpen hier wel bij)

  grt
  Ron

 18. Beste Ron,

  Bij plaatsing van de borden E1 of E2 mag je (moet je) wel in de parkeervakken parkeren. Deze borden hebben juist mede tot doel je richting de parkeervakken te dirigeren, omdat een andere mogelijkheid niet wordt opengelaten.

  Wat bord A3 betreft zou ik de motivatie niet weten. Misschien heb je gelijk dat het verwarrend zou kunnen zijn. Echter……in de media is/wordt aandacht besteed aan de veranderde regelgeving. Daarnaast zou het in principe niet of weinig uit mogen maken ten aanzien van het gedrag van de weggebruiker b.v.—50 advies–of–50 maximum. Uiteindelijk gaat het om de veiligheid en de verantwoordelijkheid van de weggebruiker.

  Mvg – Sjaak

 19. Waarom wordt in Nederland nog steeds bord A3 gebruikt. Dit was vroeger een adviessnelheidsaanduiding. Tegenwoordig betreft het een maximum snelheid. In de omringende landen wordt al tientallen jaren een electronisch bord gebruikt dat veel meer op bord A1 lijkt (rode rand met in het wit de max. snelheid). In Europees verband zou dit toch eens een keer moeten worden gelijk getrokken? Er zijn overigens volgens mij enkele plekken in Nederland waar wel de buitenlandse variant wordt gebruikt echter nog steeds zie je op nieuwe wegen het huidige A3 bord verschijnen.
  In mijn ogen erg verwarrend een onlogisch voor een hoop mensen.

 20. Als er in een straat bord E1 (parkeerverbod) staat maar er zijn ook parkeervakken in die straat, mag je dan wel in die vakken staan?
  En wat als er bord E2 (Verbod stil te staan) staat?

 21. Beste Fietser,

  In ieder geval binnen situaties zoals in bovenstaand artikel vermeld bij:

  “RVV 1990 – artikel 23: verbod stil te staan:
  De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan: etc, etc ”

  Verder mag plaatsing/aanleg geen hinder of gevaar opleveren. Is dit het geval, dan kun je het beste de wegbeheerder (meestal de gemeente) aanspreken over de plaatsing of aanleg.

  Mvg – Sjaak

  ** één en ander staat ook beschreven in het BABW; zie http://www.tdekkers.nl/

 22. Beste JS,

  Vervelend als je er met goed overleg niet uit komt. Je staat wel in je recht; overigens in iedere situatie als het tot hinder of gevaar leidt (artikel 5 = het zogenaamde ‘kapstokartikel’)

  Zie onderstaand artikel, punt 2.

  RVV 1990 – artikel 24: parkeerverbod:
  De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:

  1. bij een kruispunt, op een afstand van minder dan vijf meter daarvan
  2. voor een inrit of een uitrit (geldt zelfs als het je eigen uitrit betreft)
  3. buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg
  4. op een perkeergelegenheid: A voorzover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of het onderbord aangegeven voertuigcatagorie of groep voertuigen. B op een andere wijze dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. C op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden.
  5. langs een gele onderbroken streep
  6. op een gelegenheid bestemd voor het onmiddelijk laden en lossen van goederen
  7. op een parkeerplaats voor vergunnunghouders, aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage 1, indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend. Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E8, E12 en E13 van bijlage 1, op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende geboden of verboden slecht gedurende de aangegeven dagen of uren
  8. de bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren
  9. indien een parkeergelegenheid aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E13 van bijlage 1, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.

  Mvg – Sjaak

 23. Onze buren parkeren aan de overzijde van de weg precies bij mijn uitrit de weg. Het is zeer hinderlijk daar het een zeer smalle weg is en ik 4 a 5 x terug moet draaien om mijn uitrit uit te rijden. Ik heb al meerdere malen op een vriendelijke manier gevraagd of men daar rekening mee wil houden.
  Daar de weg ook nog eens in een bocht naar beneden loopt is de situatie ook nog gevaarlijk. Welk artikel is van toepassing?

 24. Is er een bepaald limiet waar bushaltes geplaats mogen worden bij ten opzicht van een bocht. Zo ja kunt u mij vertellen hoeveel meter dit is.

  Met vriedelijke Groet,

  Fietser

 25. Beste Suus,

  Het is vanuit mijn positie niet te bepalen hoe de situatie is. Als het bord E1 niet herhaald wordt, betreft het dan -ondanks de bocht- niet dezelfde weg (dus niet straat), of rijd je eerst een kruispunt over ?

  Is er bij bord E1 (of E2) niet vermeld dat het een ‘zone’ betreft ?

  Ten aanzien van zonale verkeersborden staat in Artikel 66 van her RVV het volgende:

  1. Indien boven een verkeersbord het woord “zone” is aangebracht en een aanduiding van het gebied van de zone is toegevoegd, geldt het verkeersbord in het aldus aangeduide gebied.

  2. Indien boven een verkeersbord het woord “zone” is aangebracht zonder aanduiding van het gebied van de zone, geldt het verkeersbord in een gebied dat wordt begrensd door het verkeersbord en een of meer in samenhang met dat verkeersbord geplaatste borden waarmee het einde van de zone wordt aangeduid.

  3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing, als bord E 10 van bijlage I is geplaatst.

  Dus…….ik zou de situatie moeten kennen om een volldig antwoord te kunnen geven.

  Mvg – Sjaak

 26. sorry maar ik bedoelde dat de straat op houdt en er na de bocht een andere straat begint waar geen bord staat, en dus alleen in de bocht een geel doorgetrokken streep

 27. Beste Susan,

  Zoals je zelf al aangeeft geldt er in de bewuste straat een parkeerverbod. Voor of na een bocht maakt dan niet uit; het verbod blijft gelden totdat einde parkeerverbod wordt aangegeven.
  De doorgetrokken gele streep geeft -als extra- nog eens aan dat je -daar waar deze streep is aangebracht- ook niet mag stilstaan. Dus….al helemaal niet parkeren !
  Probeer je maar eens voor te stellen waar dergelijke gele belijning is aangebracht. Dit zal altijd in situaties zijn waar de doorstroming of de veiligheid in het geding komen als daar wordt stilgestaan.

  Mvg – Sjaak

 28. ik heb een vraag in een straat staat een parkeerverbod als je de bocht om gaat heb je nog een doorgetrokken gele streep maar een stukj e verder niet, daar heb ik mijn auto geparkeerd, maar als nog een boete gekregen , mocht ik daar dan ook niet staan?

  Mvg Susan

 29. Beste,

  Nee, bij verkeersbord E2 mag je niet parkeren !
  De omschrijving luidt:

  Verbod stil te staan.
  Dus……..als je ergens niet mag stil staan, mag je er ook niet parkeren.

  Mvg – Sjaak

 30. Hallo,

  Ik kwam langs een verkeersbord waar ik het antwoord niet zeker van af wist. De parkeerverbod bord.

  Mag men bij zo’n bord wel parkeren? E2, mag ik daar wel parkeren?

  Groetjes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.