Gebruik van de richtingaanwijzer in de (les)auto

Gebruik van de richtingaanwijzerGebruik van de richtingaanwijzer

Omdat de richtingaanwijzer tijdens het autorijden nogal eens op het verkeerde moment (of niet) gebruikt wordt, volgen in dit artikel aanwijzingen om de richtingaanwijzer op de juiste manier te gebruiken.  Stap voor stap wordt uitgelegd, hoe en wanneer je de richtingaanwijzer vóór en tijdens het autorijden moet gebruiken. Er worden verschillende verkeerssituaties besproken, zoals: vanuit een stilstaande situatie, alvorens rechts of links af te slaan, bij en op een rotonde en meer.

Richtingaanwijzer waarom en wanneer

Hieronder wordt een juist gebruik van de richtingaanwijzer per verkeerssituatie stapsgewijs aangegeven. Let wel dat het aangeven van richting voor bestuurders een verplichting is en geen vrijblijvende handeling. Het gebruik van de richtingaanwijzer heeft tot doel om medeweggebruikers duidelijk te maken wat je gaat doen, of wilt gaan doen. Door tijdig -bij juist gebruik van de richtingaanwijzer- duidelijk te maken wat je wilt gaan doen, kunnen andere weggebruikers een voorspelling maken van jouw verkeersgedrag en hier vervolgens hun eigen verkeersgedrag of keuzes op aanpassen. In dit artikel beperk ik me tot de wijze van handelen bij verkeersdeelname met de auto.

In Artikel 55 van het RVV staat het volgende omschreven
Bestuurders van een motorvoertuig respectievelijk bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer geven respectievelijk een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven, indien zij willen wegrijden, andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen, de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten en indien zij van rijstrook willen wisselen alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Benadering gebruik van de richtingaanwijzer
Voorafgaand aan het gebruik van de richtingaanwijzer heb je altijd een plan; je wilt aan het verkeer gaan deelnemen, afslaan, van rijstrook wisselen etc. In stappen betekent dit bij het uitvoeren van je plan het volgende :

 1. Kijk eerst of het wel kan (spiegels, vóór de auto en dode hoek)
 2. Laat duidelijk zien dat je het gaat doen (aangeven van de richting)
 3. Je gaat het doen/voert het uit (inzetten van de gewenste rijrichting of verplaatsing)
Richting aangeven vanuit een stilstaande situatie

Bij deelname aan het verkeer, vanuit een stilstaande situatie. Hierbij geef je richting aan nadat je in de binnenspiegel, buitenspiegel en over je schouder gekeken hebt. Uiteraard houd je ook de situatie vóór de auto in de gaten.

Procedure van kijken handelen
Stapsgewijs ga je als volgt te werk:

 1. Binnenspiegel.
 2. Vóór de auto.
 3. Buitenspiegel(s).
 4. Over je schouder.
 5. Richting aangeven en vervolgens direct handelen (sturen/wegrijden).
 6. Mocht je nog niet veilig weg kunnen rijden, dan laat je punt 5 achterwegen en begint weer bij stap 1.

Meestal geldt dit voor verkeersdeelname vanaf de rechterzijde van de weg, maar vanaf de linkerzijde kan natuurlijk ook. Denk daarbij ook aan tegemoet komende bestuurders.

Richtingaanwijzer vóór rechts of links afslaan

Hierbij kijk je –vóór je de richtingaanwijzer gebruikt- ook weer eerst in je spiegels met oog op achteropkomende bestuurders. Kijk ook links en rechts naast de auto (inhalers, fietsers etc.), zo ben je jezelf bewust van de ruimte die je hebt en vervolgens kunt/gaat nemen. Vóór je afslaat, zal je altijd de snelheid uit de auto moeten halen (meestal de 2de versnelling) en eventueel vóórsorteren….vandaar het belang van de juiste volgorde!!
Kijken en richting aangeven doe je dus eerst, hierna pas voorsorteren remmen (indien nodig) en terugschakelen.

Procedure van kijken en afslaan

 1. Binnenspiegel.
 2. Vóór de auto.
 3. Buitenspiegel(s).
 4. Schouder.
 5. Richting aangeven en verder handelen. Kijk vóór en tijdens het insturen altijd goed de bocht door.

Let bij meerdere rijstroken ook op de rijrichting die overige bestuurders volgen, blijf kijken!

Richtingaanwijzer – Rotonde linksaf

Als je bij aan komen rijden (op een klassieke rotonde) gaat voorsorteren of bij aan komen rijden een linker rijstrook/voorsorteerstrook moet kiezen, geef je richting aan naar links. Op de rotonde zet je de richtingaanwijzer neutraal.
Ongeveer één kwart vóór je de rotonde verlaat richting aangeven naar rechts. Een rotonde verlaat je uiteindelijk altijd naar rechts afslaand.

Rotonde rechtuit
Zoveel mogelijk rechts aan komen rijden; géén richting aangeven. Ongeveer een kwart vóór je de rotonde verlaat richting aangeven naar rechts.

Rotonde rechtsaf
Bij aan komen rijden op tijd richting naar rechts aangeven. Kijken en handelen doe je zoals bij rechts en links af slaan.

Richtingaanwijzer – Invoegen – Inhalen

Óók hier geef je pas richting aan vóórdat je gaat handelen (lees sturen en/of versnellen).

Procedure van kijken en handelen

 1. Binnenspiegel.
 2. Vóór de auto.
 3. Buitenspiegel(s).
 4. Schouder.
 5. Richting aangeven.

Zodra je voldoende ruimte hebt en veilig kunt inhalen, direct handelen (sturen) en niet twijfelen. Ná de handeling zet je de richtingaanwijzer direct neutraal, tenzij je de doorgaande rijbaan verlaat (snelweg), dan zet je de richtingaanwijzer pas uit, daar waar de blokmarkering eindigt en het witte puntvlak begint.

Denk aan
Je richtingaanwijzer mag je niet dwingend gebruiken om in te halen, in te voegen etc. Je moet de ruimte om dit vlot en veilig te doen hebben/krijgen/scheppen! Bij extreme drukte en file-rijden kan het echter wel eens voorkomen dat je de richtingaanwijzer gebruikt om je ruimte te ‘claimen’, maar dit zijn uitzonderingen. Wacht ook nu tot je de gelegenheid krijgt en zoek als dit mogelijk is oogcontact met de ander.

Zie ook het artikel: Verkeersregels-Wegenverkeerswet voor situaties waarbinnen je de richtingaanwijzer moet gebruiken.

 

Bronnen en/of referenties:

Pré-B Autorij-instructie

46 gedachten over “Gebruik van de richtingaanwijzer in de (les)auto”

 1. vraag: ik rij op een twee baan weg , over 1 km moet ik links af, ik ga links rijden zeg maar een 1 km van te voren, ik geef links aan als ik van rijstrook wisselt en ga links rijden met mijn knipperlicht nog aan naar links mag dit en mag je dan rechts inhalen

  1. Beste Ries,

   Een kilometer van te voren voorsorteren is wel heel erg vroeg en in 99,9% van de gevallen onnodig. Beter is later voor te sorteren. Binnen de kilometer zal die gelegenheid er altijd wel zijn.
   Laat -als je vroegtijdig voorsorteert- inderdaad de richtingaanwijzer naar links aan staan. Als je dit te kennen geeft mag je door andere bestuurders rechts voorbij gegaan worden. Dit wordt niet gezien als rechts inhalen.

   Mvg – Sjaak

 2. beste heer ik heb een vraag,ik sta op een zijweg van een voorrangsweg en wil linksaf slaan,mijn tegenstanster reed op een tweebaansvoorrangsweg en gaf keurig richting naar rechts aan.Tot mijn verbazing gaat deze niet rechtsaf maar rechtdoor met het gevolg een vlinke aanrijding.Ik dacht dat ze de zijweg in zouw rijden maar ze heeft te vroeg richting gegeven.
  Ik wil graag van u weten wie hier gelijk heeft.

  1. Beste Glenn,

   Ik heb niet de juridische kennis en/of zicht op de beschreven specifieke situatie om een sluitend antwoord op je vraag te kunnen geven.
   Wel zijn er binnen het verkeer een aantal aandachtspunten.
   Bij nalatig gedrag speelt artikel 5″
   “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd”. (dit moet dan wel bewezen / aangetoond kunnen worden)
   Daarnaast is het zo dat je er van uit mag gaan dat een bestuurder handelt volgens de geldende verkeersregels. Maar…100% procent vertrouwen op een correct handelen kan en mag je niet. Zo kan een bestuurder b.v. door een rood verkeerslicht rijden, parkeren waar dit niet is toegestaan of een foutieve plaats op de weg innemen. Alhoewel de bewuste bestuurder dan niet correct handelt en voor dit handelen bekeurd zou kunnen worden, betekent dit niet automatisch dat deze bestuurder -ingeval van een ongeval- altijd als schuldige aangemerkt kan worden.
   Over het algemeen ligt het dus moeilijk en is het van meerdere, aan de situatie gebonden factoren, afhankelijk.

   Mvg – Sjaak

 3. ik had een vraag als ik een fietser wil inhalen met me auto moet ik dan ook richting aangeven vriendelijke groet emel

  1. Beste Emel,

   Dat ligt een beetje aan de situatie. Over het algemeen houd ik elke obstakel breder dan één fietser aan. Anders zou het er op neer komen dat je bij iedere inhaalmanoeuvre van één fietser je richtingaanwijzer zou moet gebruiken, wat in situaties waar veel fietsers rijden een zeer onrustig beeld zou geven en -door het veelvuldig gebruik van de richtingaanwijzer- dit de duidelijkheid en de veiligheid niet ten goede komt.
   Rijdt er echter een (windgevoelige en instabiele)fietser op een bochtige of onoverzichtelijke weg, vragen de weersomstandigheden er om, en kan je vermoeden dat jij voor achteropkomend verkeer het zicht op de fietser ontneemt, dan kan het raadzaam zijn ook dan richting aan te geven.

   Mvg – Sjaak

 4. ff nog een reactie…jullie zeggen dat je niet meer mag wisselen van rijstrook bij een verkeerslicht als een doorgetrokke streep is aangebracht, dat klopt.
  MAAR, kijk goed hoe kort die strepen vaak zijn MINDER DAN 20 Meter, wat dus wil zeggen dat het geen doorgetrokke streep is, dus indien je het veilig doet mag het gewoon !!!!

 5. hallo,

  ik heb ook een vraagje,ik las hier een stukje over terugschakelen op een afrit,ik heb dat probleem dus ook,ik wil altijd onder de les afremmen,en dan terug schakelen naar zijn 3,en dan koppeling omhoog voor de bocht.mijn instructuur zegt dat het in somige afritten ook in zijn 4 of vijf kan laten,ik hoor van iedereen wat anders en wordt er wel wat onzeker van,ikzelf zou gewoon afremmen terugschakkelen naar zijn 3 en koppeling op laten komen alles voor de bocht.
  alvast bedankt, angelica.

  1. Beste Angelica,

   Het terugschakelen en/of bijremmen heeft altijd te maken met de verkeerssituatie, de (bochtige) weg en de snelheid die ter plekke mag worden gereden.
   Het gaat er vooral om dat je -afhankelijk van de situatie- voldoende trekkracht in de auto hebt om vloeiend met het overige verkeer mee te rijden en jezelf vlot en veilig door het verkeer te kunnen voortbewegen.
   Bij flauwe bochten kan het mogelijk zijn -zeker bij het nieuwe rijden- om in de derde, vierde of vijfde versnelling te blijven rijden. Dit is mede afhankelijk van de scherpte van de bocht en de trekkracht van de auto (dit verschilt per auto en automotor)
   Zolang de auto niet gaat ‘bokken’ (schokken) rijd je in een versnelling die de motor aan kan. Mocht je plotseling moeten handelen, dan kan het nodig zijn één of twee versnellingen terug te schakelen.
   Terug schakelen doe je in principe tijdig vóór een bocht en laat je de koppeling opkomen (meestal de tweede versnelling), om je zodoende volledig op het overige verkeer te kunnen richten (je bent dan tijdig klaar met handelingen in de auto).
   Maar….dit is in principe. Uiteindelijk zal je altijd een snelheid en versnelling moeten kiezen die veilig is, en voor een goede doorstroming zorgt, zonder dat je het milieu te veel belast.
   Hoop dat het duidelijk is.

   Mvg – Sjaak

  1. Beste John,

   Ik begrijp de geschetste situatie niet helemaal.
   In het algemeen kan je stellen dat je géén richting aangeeft als je feitelijk rechtdoor blijft rijden of als je de weg in de voorrang blijft volgen.
   Neemt niet weg dat het soms de duidelijkheid ten goede kan komen om richting aan te geven zodat -op een kruispunt wachtende- bestuurders tijdig kunnen zien wat jij wilt gaan doen.
   Kijk ook nog even op gelinkt forum: http://www.wegcode.be/forum/search.php?searchid=123493

   Mvg – Sjaak

 6. Beste,

  mijn vraag was, moet ik mijn richtingaanwijzers de hele tijd links opzetten als ik een hele rij auto’s passeer die op de baan geparkeerd staan? Lijkt het dan niet te verwarrend voor andere bestuurders? Als er zo’n stuk of 30 auto’s achter elkaar staan moet ik ze dan zo’n lange tijd aanhouden? Dit lijkt me een beetje onlogisch maar moet ik dit theoretisch op mijn rijexamen doen?

  Bedankt! Ik hoop dat ik nog op tijd antwoord krijg want morgen is mijn examen 🙂

  1. Beste Isabel,

   Nee, dat hoeft niet.
   Bij geparkeerde auto’s speelt dit geen rol, dan hoeft het niet.
   Bij inhalen alleen voordat je de zijdelingse verplaatsing naar links maakt.
   Zodra je een rijstrook naar links bent opgeschoven richtingaanwijzer uit.
   Zodra je de in te halen auto’s gepasseerd bent, richting naar rechts en weer een rijstrook opschuiven.

   Succes met je examen !

   Mvg – Sjaak

 7. Hallo,
  Ik heb ook een vraag. Mijn instructeur vertelt mij dat ik bij het puntstuk al richting mag gaan geven ( zowel bij in- als uitvoegen), maar hierover kan ik helemaal geen informatie vinden. Is het echt toegestaan?
  mvg,
  -Adam

  1. Beste Aaron,

   Bij invoegen geef je pas richting aan als je kunt en gaat invoegen. Je mag je richtingaanwijzer niet dwingend gebruiken. Bij uitrijden laat je de richtingaanwijzer in werking staan tot je de dubbele belijning en het puntstuk passeert. Vervolgens zet je de richtingaanwijzer neutraal, om vervolgens na enige tijd je nieuwe keuze (rechts af, rechtdoor, of links af) kenbaar te maken.
   Kijk ook bij:
   http://www.autorij-instructie.nl/?p=19

   Mvg – Sjaak

 8. Ik begrijp dat het niet heel duidelijk is, het is ook een lastige situatie, ik zou hem moeten tekenen ofzo, de op lossing heb ik nog niet, het betse lijkt me op mijn exmamen dat stuk gewoon te benaderen zoals ik denk dat het moet, gewoon uitkoment op de linker baan en dan een zijdelinkse verplaatsing maken.

  Verder kwam ik vandaag weer in discussie met mijn leraar over het naderen van een rotonde, ik zei dat ik had gelezen dat ik als ik er rechts, 1/4 af wou en of als ik links 3/4 wou afslaan dat ik vóór het naderen richting moest aangeven en op de rotonde hem weer uit moest maken en dan net een kwart voor ik er af wil weer richting moet geven, volgens hem was dit oud en is het nu zo dat je ook op de rotonde richting aan moet houden.

  Erg verwarrend dus, hier en in mijn les boek staat het tegenover gestelde, wat is nu juist?

  Alvast en weer bedankt – :).

 9. Beste Berend,

  De situatie is me niet helemaal duidelijk, maar desalniettemin het volgende:

  Allereerst zijn er twee zaken waar je rekening mee moet houden, nl.:
  1. als je -indien er rijstroken zijn voor rechts af, rechtdoor en linksaf- staat opgesteld in de rijstrook voor rechtdoor, moet je de gekozen rijrichting volgen, vanaf het moment dat er een doorgetrokken witte streep is aangebracht. Vanaf dit moment mag je ook niet meer van rijstrook wisselen.

  2. Nieuw vlak op het wegdek: het puntstuk
  In de nieuwe verkeersregels komt een nieuw woord voor: ‘puntstuk’. Dit is een vlak op het wegdek op de plaats waar wegen zich splitsen of bij elkaar komen. Puntstukken mogen, net als verdrijvingsvlakken, niet gebruikt worden. Daarop is één uitzondering. Als een puntstuk in een spitsstrook ligt, mogen de bestuurders die deze spitsstrook volgen, over het puntstuk heen rijden.

  Dat wat in punt 1 en 2 is beschreven moet je dus volgen.
  Dit neemt niet weg, dat je -startend vanuit je rijstrook- wel vast je rijlijn mag verleggen als dit -over het kruispunt kijkend- logisch is om je weg te vervolgen. Verleg je de rijlijn -vanuit je rijstrook- geleidelijk, omdat de indeling van de weg dit van je vraagt, dan hoef je geen richting aan te geven. Wel goed op verkeer rechts en links van je blijven letten tijdens het over rijden van het kruispunt en het verleggen van de rijlijn.
  Rijd je over het kruispunt (per ongeluk) in de verkeerde rijstrook, dan geef je wel richting aan bij wisseling van de rijstrook. (bijzondere manoeuvre / belangrijke zijdelingse verplaatsing)

  Hoop dat je wat met het antwoord kan.

  Mvg – Sjaak

 10. Beste mensen,

  Ik heb een vraag over een bepaalde situatie, ik was laatst op een weg, waar ik een vraag had aan mijn instructeur, de situatie was zo:

  Ik stond op de “enige” baan voor rechtdoor voor het stoplicht te wachten, als ik weer mocht rijden zou ik altijd op de linker kant van de volgende baan uit komen, mijn vraag was dus, moet ik eerst op de linker baan komen daarna richting geven en dan vervolgens opschuiven naar rechts of kan ik dat al doen wanneer ik de kruising nader?

  Waarop mijn instructeur antwoordde dat ik op de kruising al naar rechts kon gaan maar ik geen richting moest geven omdat ik anders het verkeer achter me zou verwarren met het idee dat ik rechts af wou slaan. (wat eigenlijk niet kan want dat was een eenrichtings weg van het verkeer wat van rechts naderde)

  Op de kruising was ook een druppelvormig wegteken te zien die de banen van het links afgaande verkeer en het rechts naderende verkeer moest verdelen, hier mag ik overduidelijk niet overheen maar ik zou er zonder richting aan te geven omheen mogen gaan.

  De vraag aan jullie dus, wat is de juiste manier van handelen?

 11. Beste Jetty,

  Officieel hoeft dit inderdaad niet, tenzij het tevens een belangrijke zijdelingse verplaatsing inhoudt. Je wordt wel geacht -alvorens te stoppen- je spiegels goed gebruikt te hebben en de zekerheid te hebben dat je ook veilig kunt stoppen.
  Mijn visie is dat het veelal wel duidelijker is voor de overige weggebruikers, zodat deze zich in kunnen stellen op een aankomende actie. Gewoon blijven doen zou mijn advies zijn !!

  Mvg – Sjaak

 12. Hallo,

  Volgens mijn man hoef je de richtingaanwijzer niet te gebruiken wanneer je langs de kant van de weg stopt. (Hij stopt in de bebouwde kom om iemand in of uit te laten stappen) Ik doe dat nl. altijd en dacht dat dit verplicht is.
  Ik zou graag willen weten hoe dit zit.

 13. Beste Ruwen,

  Op 1200, 900, 600 en 300 meter staan -in principe- de bewegwijzerings-borden, zodat je vroegtijdig geattendeerd wordt op een afslag / uitrij-mogelijkheid. Voorzover ik weet wordt er al lange tijd geadviseerd op een afstand van 200 á 300 meter vóór aanvang van de uitrijstrook richting aan te geven. Dat maakt voor het type rijbewijs niet uit. Bij aangeven van richting op een afstand van 1200 meter bestaat de kans dat de aandacht van de overige weggebruikers verslapt, omdat dit wel erg vroeg is.
  30 jaar geleden moest je pas richting aangeven, daar waar de dubbele belijning begint. Of de dubbele belijning over een langere lengte (eerder) doorliep, zou ik niet meer weten.

  Succes op de weg, MVG – Sjaak

 14. Hallo

  Ik heb nu ruim 10 jaar mijn B en C rijbewijs. Nu had ik laatst een discussie over het feit wanneer je moet beginnen met richting aangeven als je de autosnelweg wil verlaten. Ik weet dat momenteel ongeveer 300 meter wordt gehanteerd, maar kan het kloppen dat dat voorheen 1200 meter was? Weet dus niet of er verschil zit tussen de theorie van het B en C rijbewijs.

  Ik ben benieuwd….

 15. Beste Minou,

  Goede vraag ! Het artikel is in eerste instantie geschreven ter ondersteuning van de praktijklessen (soort huiswerk), waarbij de noodzaak in de lesauto herhaaldelijk werd benadrukt in steeds wisselende verkeers-situaties. Maar het ‘waarom’ komt inderdaad niet tot uiting. (ga ik veranderen / toevoegen)

  Welnu:
  In het verkeer gaat het er om dat je de medeweggebruikers tijdig laat zien wat je wilt gaan doen, of gaat doen. Deelname aan het verkeer, belangrijke zijdelingse verplaatsingen, afslaan, inhalen, stoppen enz. Door dit tijdig kenbaar te maken, kunnen andere verkeersdeelnemers vast een voorspelling maken van jouw (waarschijnlijke) rijgedrag en dat van zichzelf daar op aanpassen. Dit komt dan én de doorstroming én de verkeers-veiligheid ten goede, omdat je dan tijdig snelheid uit de auto kunt halen, afstand kunt aannemen, stoppen, ruimte kunt scheppen enz., als de situatie daar om vraagt.

  Bedankt voor de vraag / opmerking.

  Mvg – Sjaak

 16. Ik zou graag wat goede argumenten willen waarom het nou belangrijk is om je richting aanwijzer te gebruiken.

  Bedankt alvast

 17. Beste Sjef,

  Wat je beweert is juist. Officieel moet je richting aangeven, maar je kunt je inderdaad afvragen of het niet verstandiger is het richting aangeven te staken nadat je al enige tijd rechts of links van de blokmarkering rijdt(afhankelijk van de afslag). Dit geeft inderdaad minder verwarring ingeval van meerdere -door blokmarkering afgescheiden- rijstroken bij afslaan.
  Dus: strikt volgens de regels richting aangeven. In de bedoelde (uitzonderlijke) situatie niet, maar wel goed op het gedrag van anderen blijven letten.

  Mvg – Sjaak

 18. Nog even terugkomend op de vraag van Wil.
  Als je op de linker rijstrook van een tweebaans afslag rijdt, blijf je dan richting naar rechts aangeven?
  Zo ja, is dit dan niet verwarrend voor het verkeer dat rechts van je rijdt?

  Mvg,
  Sjef

 19. Beste Jessica,

  Als je de weg in de afbuigende voorrang blijft volgen, rijd je in feite rechtdoor en hoef je in principe geen richting aan te geven. Het heeft echter wel de voorkeur; geeft mijn inziens ook meer duidelijkheid.
  Sla je in de voorrang af, dan geef je altijd richting aan, evenals in alle andere situaties waar je afslaat, alsook bij iedere zijdelingse verplaatsing.
  Dit geldt dus ook bij éénrichtingsverkeer en verplichte rijrichtingen. Zo laat je andere weggebruikers zien wat je van plan bent te gaan doen.

  Mvg – Sjaak

 20. Beste Wil,

  Ongeveer op 200 á 300 meter afstand. Dit kun je afmeten aan de hand van de bewegwijzeringsborden (1200 , 900 , 600 , of 300 meter) en / of de hectometerpaaltjes. Je laat je richtingaanwijzer aan staan tot het begin van de dubbele belijning in combinatie met het witte puntstuk.

  Lees eventueel onderstaand artikel er op na:

  http://www.autorij-instructie.nl/?p=19

  Mvg – Sjaak

 21. Hallo, Ik heb al heel lang een vraag en ben blij dat ik hem hier kan stellen.
  Ik rijd op de snelweg en neem een afslag, hoe lang moet ik op de afslag richting blijven aangeven?
  vr.gr. Wil

 22. Wat ik me afvraag..
  Moet je, als je een weg volgt die afbuigd naar links of rechts met zijwegen,
  richting aangeven?
  en als je bijvoorbeeld naar rechts moet omdat voor en links 1richtingswegen zijn waar je niet in mag rijden.. moet je dan altijd richting aan geven naar rechts of is dit niet verplicht?

 23. Beste Jose,

  Kijk even bij onderstaande link

  http://www.autorij-instructie.nl/?p=19

  Het belangrijkste is dat je de overige bestuurders/verkeer in alle situaties tijdig laat zien wat je wilt gaan doen, duidelijk bent en veilig handelt. Op de snelweg is de richtlijn dus 200 á 300 meter van te voren, af te lezen op de borden of aan de hand van de hectometerpaaltjes. Dit geldt uiteraard voor alle bestuurders, ongeacht het voertuig.

  Mvg – Sjaak

 24. Hoeveel meter van te voren (als je 80 rijdt zoals bijv. een bus of vrachtwagen) moet je eigenlijk je richtingaanwijzer aandoen als je wilt afslaan op een autosnelweg?

  vr.gr. Jose

 25. Beste Vanessa,

  Het voornaamste is dat je voldoende afstand aanneemt om in te kunnen halen en dit veilig kunt doen. (1 á 1,5 meter, mede afhankelijk van de weersomstandigheden en het type weggebruiker)

  Je moet richting aangeven vóór iedere belangrijke zijdelingse verplaatsing. Ik geef als richtlijn aan ‘alles méér dan één fietser’. Anders ben je -vooral in stedelijke, of drukke gebieden- , zoals je al aangeeft, konstant met je richtingaanwijzer bezig en gaat dit ten koste van je aandacht voor andere zaken die mogelijk belangrijker zijn. Echter……je kunt je wellicht voorstellen dat het bij een eenzame fietser op een polderdijk anders kan zijn. Dus…..richtlijn als boven, maar laat het daarbij afhangen van de situatie. Bij twijfel kan het geen kwaad je richtingaanwijzer doelmatig te gebruiken.

  Mvg – Sjaak

 26. ik heb een vraagje over het inhalen van zwakke weggebruikers:
  als je een fietser, voetganger of het om het even wat moet langrijden moet je dan altijd je richtingsaanwijzers gebruiken, dan zit je toch bijna constant met je pinkers aan te rijde??

 27. Ben ik het dus niet mee eens want hoevaak geven mensen richting aan als ze van de rotonde afgaan?! mijn ervaring is dat er verd… weinig richting aan wordt gegeven en zo sta je nogal eens soms wel 5 auto’s te wachten voor nix omdat die allemaal afslaan en geen richting aangeven en dan denk je nu ga ik en die komt wel voor je langs (dus rechtdoor volgens de wet) Zelf doe ik 1/4 rond rechts aangeven, 2/4 nix en dan als je eraf gaat rechts, 3 of meer rond links aan en na bv 2e (of bij 4/5 rond na de 3e) rechts aangeven en ik heb in de 30 jaar dat ik rijdt nooit een opgestoken vinger of getoeter of iets gehad de wet en overheid zijn 1 ding maar praktijk is een ander ding. De regels moeten er zijn omdat het anders een puinhoop wordt op de weg maar je gezonde verstand gebruiken is zeker zo belangrijk, daarom is de wvw en rvv ook in ’90 vereenvoudigd. En zoals je zelf al citeerd: Als u op een rotonde rijdt HOEFT u alleen…. dus niet MOET! en bij verlaten MOET……
  En hoeveel bestuurders kennen hun theorie/wet. Praktijk!

 28. Beste Sjakie,

  Bijgaand een kort citaat uit een publicatie van de nederlandse overheid.

  “Als u op een rotonde rijdt, hoeft u alleen een teken met de richtingaanwijzer te geven als u wilt afslaan (dus de rotonde af). Bij het verlaten van een rotonde moet u bestuurders die de rotonde blijven volgen laten voorgaan”.

  Het geeft mijn inziens ook meer rust in het verkeersbeeld als je het doet zoals boven beschreven. Als er geen richting wordt aangegeven, weet je dus altijd dat de bestuurder de rotonde blijft volgen, desnoods -al rondjes rijdend- de hele dag.

  Mvg – Sjaak

 29. Ik heb geleerd bij een rotonde 3/4 of meer rond richting aan te geven bij het naderen en aan te houden tot ik naar rechts uitweef en rechts aangeven als ik er af ga. Ik vind dit veeeeeeeeeeel duidelijker dan op de rotonde uitzetten. Als iemand op de rotonde links aangeeft en ik sta te wachten weet ik zeker dat ie voor me langs komt. Als er geen richting wordt aangegeven en hij gaat links en hij rijdt wat naar rechts (minirotonde) dan zie ik nogal eens dat mensen denken dat er rechts afgegaan wordt en trekken ze de rotonde op. Hier heb ik nooit last van doordat ik duidelijk maak waar ik heen wil. Ik weet dat het wettelijk gezien niet hoeft op de rotonde maar het is 10x duidelijker

 30. Beste Davy,

  Je richtingaanwijzer moet je onder andere gebruiken bij iedere belangrijke zijdelingse verplaatsing en bij het wisselen van rijstrook. Voorzover ik uit de vraag begrijp blijf je -in de situatie die jij aanhaalt- gewoon je rijstrook volgen, ook al maakt deze een ‘bocht’ en hoef je dus geen richting aan te geven. Wel extra aandacht voor de rijlijn die overige bestuurders volgen.

  Mvg – Sjaak

 31. Hallo ik had nog een vraag over het gebruik van de richtingsaanwijzers bij volgende situatie: als er een wegverschuiving is ( de as van de baan komt anders te liggen, moet je dan ook je aanwijzers gebruiken?

  ——————-_
  —–
  —————————————

  ——————_

 32. Ja, moet altijd. Het wisselen van rijstrook is een belangrijke zijdelingse verplaatsing, oftewel een bijzondere manoevre. Zie artikel ‘Verkeersregels-Wegenverkeerswet’, daarin staat beschreven wanneer je standaard de richtingaanwijzer moet gebruiken. Ik zal een verwijzing naar dat artikel aanbrengen; is nu wellicht wat incompleet.

  Mvg – Sjaak

 33. is het bij de wet verplicht om na het inhalen op de snelweg richting aan te geven als je teruggaat van bv de derde naar de tweede baan?

  Mvrgr.
  Henk Kluver

 34. Beste Junior,

  Het al dan niet terugschakelen bij het verlaten van de autosnelweg is afhankelijk van de situatie en de omstandigheden. Als er geen U-bocht genomen moet worden en het aankomend kruispunt is geregeld met verkeerslichten waarbij het verkeerslicht rood is, dan laat ik mijn leerlingen helemaal niet terugschakelen. Laat de auto maar uitrollen, terugschakelen heeft in deze situatie veelal geen nut. Daarnaast is het beter voor het milieu (het nieuwe rijden). Wordt het verkeerslicht groen, dan kun je altijd nog terugschakelen naar een lagere versnelling. (meestal de tweede). Verlaat je de snelweg daarentegen door een U-bocht, dan geef ik mijn leerlingen het advies deze -in principe- in de derde versnelling te doen, zodat je de doorstroming niet in gevaar brengt en niet (veel) langzamer rijdt dan dat de andere bestuurders ter plekke doen. Een en ander is natuurlijk wel altijd afhankelijk van de omstandigheden. Verlaat je de snelweg en nader je een kruispunt met bord B3 en haaientanden, waarbij je veelal ook fietspaden kruist, dan geef ik het advies met gepaste, rustige snelheid te naderen (tweede versnelling), zodat je de tijd en de rust hebt de overige verkeersstromen (ook achter en naast de auto) in de gaten te blijven houden en indien het kan, vloeiend je plaats van handelen te kiezen.
  Helaas is er dus geen standaardregel, maar is je wijze van handelen altijd afhankelijk van de verkeers-/weersomstandigheden, gesteund door je eigen ervaring, regelkennis en verkeersinzicht, alsmede het gedrag van andere weggebruikers.

  Succes – Sjaak

 35. beste peter ik heb rijles bij een rijschool maar heb altijd problemen met het terug schakelen als we de snelweg af gaan wat is de beste snelheid op terug te schakelen van 5 naar 3

  groetjes junior

 36. Beste Peter,
  Ik geef mijn leerlingen het advies mee in de afbuigende voorrang richting aan te geven; dit heeft ook de voorkeur, ook al is dit verkeerstechnisch rechtdoor. Zolang er één mogelijkheid is om -uit de voorrang- af te slaan, moet je ook richting aangeven, geeft dit geen problemen, en komt het de duidelijkheid ten goede. Zijn er vanuit de afbuigende voorrang echter twee mogelijkheden om b.v. rechts af te slaan, dan is er strikt volgens de regels géén duidelijkheid te creëren. Ik geef het advies -als je de tweede mogelijkheid tot rechtsaf slaan kiest bij een afbuigende voorrang- slechts kort richting naar rechts aan te geven, voorzichtig te naderen en konstant oogkontakt te zoeken/houden met de medebestuurders. Als dit de situatie is die je bedoelt, dan is er geen sluitend antwoord op te geven en is er -naar mijn mening- onvoldoende nagedacht over de constructie van het kruispunt. (een soortgelijke situatie bestaat in Amsterdam, waar ik les geef trouwens ook, maar dan binnen een uitritconstructie) Laat hierbij vooral je verkeersinzicht spreken.

  Een duidelijk antwoord -vanuit bovenomschreven antwoord- op jouw vraag is: strikt volgens de regels niet mogelijk!

 37. ik nader een voorrangskruising met bord B3 met onderbord 0701 (Afbuigende voorrang), ik wil rechtdoor rijden, moet ik nu richting aangeven????

  dezelfde situatie maar nu wil ik rechtsafslaan, ik moet nu dus rechts aangeven maar als ik in de eerste situatie al richting moest aangeven klopt er iets niet want ik heb nog geen voetuigen met 2 rechterknipperlichten gezien.

  ik heb de vraag al op verschillende site’s gesteld tot het ministerie toe maar krijg nergens een duidelijk antwoord.

  (voorbeeldkruising: miradorplein – kasteel Cartielstraat, Maastricht)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.